KAP ***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 19:44
KAP ***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor

***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732
Transferler
2.859 -2.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.428 -3.824.613 -3.829.041 -3.829.041
Dönem Karı (Zararı)
27 -3.824.613 -3.824.613 -3.824.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.428 -4.428 -4.428
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
832.642 832.642 832.642
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 835.779 14.700 41.631 -13.531.164 -3.824.613 1.536.333 1.536.333
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 835.779 6.634.713 41.631 -13.531.164 57.581 12.038.540 12.038.540
Transferler
57.581 -57.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.884 -4.592.496 -4.602.380 -4.602.380
Dönem Karı (Zararı)
27 -4.592.496 -4.592.496 -4.592.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.884 -9.884 -9.884
Sermaye Arttırımı
36.000.000 36.000.000 36.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
152.607 152.607 152.607
Dönem Sonu Bakiyeler
27 54.000.000 988.386 6.624.829 41.631 -13.473.584 -4.592.496 43.588.766 43.588.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.066.818 -7.698.916
Dönem Karı (Zararı)
-4.592.496 -3.824.613
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.592.496 -3.824.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.767.043 1.513.021
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 1.677.045 1.214.237
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.780 -483.046
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10,11 5.780 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.13 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 0 -483.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.970 14.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 -9.779 11.184
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 17.749 3.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.030.337 730.712
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -74.229 -674.602
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.128.382 1.436.562
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 -23.816 -32.073
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 0 825
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 45.911 89.657
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 -52.875
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 -52.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.498.141 -4.625.364
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 2.996.509 -5.385.268
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -509.193 -665.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -110.706 -348.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -398.487 -316.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 5.264 -22.822
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 5.264 -22.822
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -19.373.500 -62.379
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 127.365 2.328.008
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 284.466 -285.842
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 284.466 -285.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 119.513 -31.402
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 79.593 -566.997
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 0 -3.693
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 79.593 -563.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 -228.158 67.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 -228.158 67.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.323.594 -6.936.956
Ödenen Faiz
-1.054.153 -761.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22,24 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-689.071 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-666.412 380.851
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18,19 0 849.818
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 849.818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -666.412 -468.967
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -666.412 -468.967
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.579.858 3.680.791
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Not.27 0 -1.127.468
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.579.858 2.483.826
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 3.579.858 2.483.826
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 364.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.846.628 -3.637.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.846.628 -3.637.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 14.073.210 5.733.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 32.919.838 2.096.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 32.919.838 14.073.210
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 2.996.509
Ticari Alacaklar
Not.10 3.035.271 2.508.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.435.566 1.324.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.599.705 1.183.182
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 19.373.500 0
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 678.909 709.908
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 678.909 709.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 20.134 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 221.050 13.026
ARA TOPLAM
56.248.702 20.300.695
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.248.702 20.300.695
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 39.693 39.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 39.693 39.693
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 1.171.744 531.744
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 21.714.758 23.183.405
Kullanım Hakkı Varlıkları
818.195 817.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.708.850 1.839.313
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.708.850 1.839.313
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 8.009 104.377
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olm
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.