KAP ***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 - 22:02
KAP ***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not:27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 4.535.779
Transferler
-9.049.076 9.049.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.903 2.859 -3.044 -3.044
Dönem Karı (Zararı)
Not:27 2.859 2.859 2.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -5.903 -5.903 -5.903
Dönem Sonu Bakiyeler
Not:27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 00.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732
Transferler
57.581 57.581 57.581
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 6.615.585 12.038.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.144.154 6.030.889
Dönem Karı (Zararı)
57.581 2.859
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57.581 2.859
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.177.962 5.280.813
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17,18 2.503.716 2.384.770
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-483.046 1.520.854
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10,11 0 1.037.808
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:13 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:17,18 -483.046 483.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.619 -1.133.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 32.228 -79.506
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 0 -902.877
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 -609 -151.026
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.755.342 1.931.696
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 1.762.774 1.900.307
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10 -8.257 32.073
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10 825 -684
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:35 1.444.205 578.662
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:32 -73.874 -1.760
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not:32 -73.874 -1.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.671.385 2.647.524
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not:7 -2.996.509 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 864.061 -452.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 631.032 -1.955.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 233.029 1.503.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 9.865 3.595
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 9.865 3.595
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 2.257.237 4.389.935
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:15 2.178.446 -747.879
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -255.989 -739.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 -255.989 -739.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:20 -57.268 29.759
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -529.479 209.440
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 -3.693 -627.987
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 -525.786 837.427
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not:15 0 -16.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:26 201.021 -28.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not:26 201.021 36.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not:26 0 -64.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.906.928 7.931.196
Ödenen Faiz
-1.762.774 -1.900.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:22,24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.436 -1.855.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18,19 537.222 531.760
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
537.222 531.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -589.658 -2.387.504
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -589.658 -2.387.504
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.247.954 1.149.754
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Not:27 -1.127.468
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.359.289 1.149.754
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 2.359.289 1.149.754
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
56.023
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.339.672 5.324.899
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.339.672 5.324.899
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 5.733.538 408.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 14.073.210 5.733.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 14.073.210 5.733.538
Finansal Yatırımlar
Not:7 2.996.509 0
Ticari Alacaklar
Not:10 2.508.042 3.363.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 1.324.860 1.955.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 1.183.182 1.407.954
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not:12 0 0
Diğer Alacaklar
Not:11 0 5.264
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 0 5.264
Türev Araçlar
Not:12 0 0
Stoklar
Not:13 0 2.257.237
Canlı Varlıklar
Not:14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:15 709.908 1.155.992
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:15 709.908 1.155.992
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not:25 0 160.874
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 13.026 53.173
ARA TOPLAM
20.300.695 12.729.924
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not:34 0 752.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.300.695 13.482.649
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not:7 0 0
Ticari Alacaklar
Not:10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not:11 39.693 44.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 39.693 44.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not:16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 531.744 531.741
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 23.183.405 16.430.817
Kullanım Hakkı Varlıkları
817.686 565.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 1.839.313 2.102.521
Şerefiye
Not:19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 1.839.313 2.102.521
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:15 104.377 1.836.739
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:15 104.377 1.836.739
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not:35 0 545.835
Diğer Duran Varlıklar
Not:26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.516.218 22.057.885
TOPLAM VARLIKLAR
46.816.913 35.540.534
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 43.759 682.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 43.759 682.832
Banka Kredileri
0 524.135
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
43.759 158.697
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:8 5.586.749 4.371.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:8 5.586.749 Not:8 5.586.749 4.371.869
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not:9 0 0
Ticari Borçlar
Not:10 71.590 326.754
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 71.590 326.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:20 21.655 78.923
Diğer Borçlar
Not:11 634.956 1.164.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 0 3.693
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 634.956 1.160.742
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not:35 689.071 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 6.120 6.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22-24 6.120 6.729
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22-24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not:26 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not:26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not:26 0 0
ARA TOPLAM
7.053.900 6.631.542
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not:34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.053.900 6.631.542
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 26.383.869 24.348.639
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 26.383.869 24.348.639
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not:8 26.383.869 24.348.639
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:22 73.697 27.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:22-24 73.697 27.621
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not:25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not:35 1.266.907 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.724.473 24.376.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.778.373 31.007.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 12.038.540 4.532.732
Ödenmiş Sermaye
Not:27 18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
Not:27 835.779 3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.634.713 19.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.634.713 19.128
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.627.431 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.282 19.128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.531.164 -13.534.023
Net Dönem Karı veya Zararı
57.581 2.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.038.540 4.532.732
TOPLAM KAYNAKLAR
46.816.913 35.540.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 14.229.154 17.001.521
Satışların Maliyeti
Not:28 -5.726.187 -8.436.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.502.967 8.564.556
BRÜT KAR (ZARAR)
8.502.967 8.564.556
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -2.061.137 -1.742.004
Pazarlama Giderleri
Not:29 -17.022 -258.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not:29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 656.825 1.205.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -244.380 -1.468.544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.837.253 6.301.867
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 3.168.282 42.744
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not:32 -44.062 -483.046
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.961.473 5.861.565
Finansman Gelirleri
Not:33 0 0
Finansman Giderleri
Not:33 -8.459.687 -5.280.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.673.166 -3.044http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910670


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4136 Değişim: 0,83%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9917 Değişim: 0,39%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,85 Değişim: -1,36%
Düşük 411,28 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.