KAP ***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 18:26
KAP ***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 4.535.779
Transferler
-9.049.076 9.049.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.298 -723.938 -726.236 -726.236
Dönem Karı (Zararı)
27 -723.938 -723.938 -723.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.298 -2.298 -2.298
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000.000 3.137 22.733 41.631 -13.534.020 -723.938 3.809.543 3.809.543
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732
Transferler
2.859 -2.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.428 -3.824.613 -3.829.041 -3.829.041
Dönem Karı (Zararı)
27 -3.824.613 3.824.613 3.824.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.428 -4.428 -4.428
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
832.642 832.642 832.642
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000.000 835.779 14.700 41.631 -13.531.164 -3.824.613 1.536.333 1.536.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.698.916 -1.500.113
Dönem Karı (Zararı)
-3.824.613 -723.938
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.824.613 -723.938
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.513.021 2.748.375
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 1.214.237 1.178.449
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-483.046 1.037.808
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10,11 0 1.037.808
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.13 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 -483.046 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.336 -1.141.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 11.184 -90.166
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 -902.877
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 3.152 -148.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
730.712 1.134.428
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -674.602 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.436.562 941.763
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 -32.073 203.134
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 825 -10.469
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 89.657 541.181
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -52.875 -1.760
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -52.875 -1.760
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.625.364 -2.582.787
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -5.385.268 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -665.775 -4.748.429
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -348.805 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -316.970 -4.748.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -22.822 4.095
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -22.822 4.095
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -62.379 2.300.826
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 2.328.008 -2.731.440
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -285.842 2.083.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -285.842 2.083.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 -31.402 587.336
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -566.997 -87.970
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -3.693 201.403
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -563.304 -289.373
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 0 -16.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 67.113 25.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 67.113 90.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not.26 0 -64.798
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.936.956 -558.350
Ödenen Faiz
-761.960 -941.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22,24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
380.851 -81.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18,19 849.818 1.760
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
849.818 1.760
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -468.967 -82.958
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -468.967 -82.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.680.791 1.177.503
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.127.468
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.27 -1.127.468
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.27 1.960.110 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.483.826 1.177.503
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 2.483.826 1.177.503
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
364.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.637.274 -403.808
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.637.274 -403.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 5.733.538 408.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.096.264 4.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.7 2.096.264 5.733.538
Finansal Yatırımlar
Not.10 5.385.268 0
Ticari Alacaklar
Not.10-37 4.061.694 3.363.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 2.304.697 1.955.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.756.997 1.407.954
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.11 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11-37 28.086 5.264
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 28.086 5.264
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 2.319.616 2.257.237
Canlı Varlıklar
Not.15 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 656.840 1.155.992
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 656.840 1.155.992
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.26 80.924 160.874
Diğer Dönen Varlıklar
66.010 53.173
ARA TOPLAM
Not.34 14.694.702 12.729.924
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
752.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.694.702 13.482.649
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11-37 44.294 44.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 44.294 44.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 531.744 531.741
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 15.863.201 16.430.817
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.19 977.900 565.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.971.221 2.102.521
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.971.221 2.102.521
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 7.883 1.836.739
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 7.883 1.836.739
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 485.434 545.835
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.881.677 22.057.885
TOPLAM VARLIKLAR
34.576.379 35.540.534
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 502.710 682.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 502.710 682.832
Banka Kredileri
272.746 524.135
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
229.964 158.697
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 5.206.075 4.371.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 5.206.075 4.371.869
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 5.206.075 4.371.869
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 41.737 326.754
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 41.737 326.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 47.521 78.923
Diğer Borçlar
Not.11 597.438 1.164.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 3.693
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 597.438 1.160.742
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 9.881 6.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 9.881 6.729
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
6.405.362 6.631.542
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.405.362 6.631.542
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 26.590.343 24.348.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.590.343 24.348.639
Banka Kredileri
189.828 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.400.515 24.348.639
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
Diğer Borçlar
Not.11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 44.341 27.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 44.341 27.621
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.634.684 24.376.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.040.046 31.007.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 1.536.333 4.532.732
Ödenmiş Sermaye
18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
835.779 3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.700 19.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.700 19.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.700 19.128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.531.164 -13.534.023
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.824.613 2.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.536.333 4.532.732
TOPLAM KAYNAKLAR
34.576.379 35.540.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 3.451.381 2.299.741 9.118.150 5.672.190
Satışların Maliyeti
Not.28 -1.580.275 -795.174 -4.492.715 -2.542.131
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.871.106 1.504.567 4.625.435 3.130.059
BRÜT KAR (ZARAR)
1.871.106 1.504.567 4.625.435 3.130.059
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -872.179 -483.042 -963.075 -386.076
Pazarlama Giderleri
Not.29 -16.550 -16.550 -259.060 -93.276
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 607.572 568.770 1.264.347 982.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -168.247 -50.231 -1.374.470 -1.000.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.421.702 1.523.514 3.293.177 2.632.610
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 398.780 207.249 10.714 3.044
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -353.771 -309.038 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.466.711 1.421.725 3.303.891 2.635.654
Finansman Gelirleri
Not.33 674.602 409.036 0 0
Finansman Giderleri
Not.33 -5.876.269 -2.187.254 -3.486.648 -1.181.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.734.956 -356.493 -182.757 1.453.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-89.657 -135.149 -541.181 -263.226
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-28.148 -28.148 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -61.509 -107.001 -541.181 -263.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.824.613 -491.642 -723.938 1.190.488
DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 -3.824.613 -491.642 -723.938 1.190.488
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.824.613 -491.642 -723.938 1.190.488
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,21248000 -0,02731000 -0,04022000 0,06614000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,21250000 0,02731000 -0,04020000 0,04020000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.428 2.304 -2.298 1.637
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.536 2.880 -2.946 2.099
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.108 -576 648 -462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.108 -576 648 -462
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.428 2.304 -2.298 1.637
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.829.041 -489.338 -726.236 1.192.125
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.829.041 -489.338 -726.236 1.192.125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868404


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,00% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3249 Değişim: 0,13%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3393
Açılış: 8,3139
10,0129 Değişim: 0,17%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0335
Açılış: 9,9955
478,31 Değişim: 0,13%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 479,18
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.