KAP ***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 20:49
KAP ***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 17.186 41.631 -2.653.231 -1.831.713 13.577.010 0 13.577.010
Transferler
0 0 0 0 -1.831.713 1.831.713 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 2.909 0 0 -2.174.326 -2.171.417 0 -2.171.417
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 -2.174.326 -2.174.326 0 -2.174.326
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 2.909 0 0 0 2.909 0 2.909
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 20.095 41.631 -4.484.944 -2.174.326 -11.405.593 0 -11.405.593
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 0 4.535.779
Transferler
0 0 0 0 -9.049.076 9.049.076 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -3.935 0 0 -1.914.426 -1.918.361 0 -1.918.361
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 -1.914.426 -1.914.426 0 -1.914.426
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -3.935 0 0 0 -3.935 0 -3.935
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 21.096 41.631 -13.534.020 -1.914.426 2.617.418 2.617.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.584.625 -1.722.353
Dönem Karı (Zararı)
-1.914.426 -2.174.326
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.914.426 -2.174.326
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
353.898 977.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17,18 570.022 541.641
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10,11 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:13 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.102.852 14.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 -69.087 6.426
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 -902.877 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 -130.888 8.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
608.773 335.311
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 426.568 335.311
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10 210.093 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10 -27.888 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 277.955 86.038
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
402.471 -167.545
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -1.703.202 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 -1.703.202 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -1.574 107.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 -1.574 107.677
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 695.181 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -13.591 -143.173
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 800.057 -206.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 800.057 -206.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 545.596 18.437
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 184.474 36.036
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 269.061 48.440
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 -84.587 -12.404
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 -159 -527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 -104.311 20.099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 -39.511 32.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not.26 -64.800 -12.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.158.057 -1.363.920
Ödenen Faiz
-426.568 -335.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:22,24 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -23.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.430
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 0 -3.430
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 0 -3.430
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:17 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.243.743 652.870
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.243.743 652.870
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 1.243.743 652.870
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-340.882 -1.072.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-340.882 -1.072.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 408.639 1.420.666
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 67.757 347.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 67.757 408.639
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 5.474.333 3.981.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 5.474.333 3.981.224
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 10.914 9.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 10.914 9.340
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 5.951.991 6.647.172
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 491.388 374.509
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 491.388 374.509
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 289.794 250.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
289.794 250.283
ARA TOPLAM
12.286.177 11.671.167
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.286.177 11.671.167
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 43.813 43.813
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 43.813 43.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 17.892.703 18.397.209
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not.18 17.875.661 18.379.008
Taşıtlar
Not.18 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
Not.18 14.795 15.507
Özel Maliyetler
Not.18 2.247 2.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.302.509 2.368.021
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.302.509 2.368.021
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.767.055 1.870.343
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.767.055 1.870.343
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 846.176 1.123.022
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.852.256 23.802.408
TOPLAM VARLIKLAR
35.138.433 35.473.575
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 4.142.012 4.003.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 4.142.012 4.003.810
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 4.142.012 4.003.810
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 1.839.369 1.067.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 1.839.369 1.067.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 594.760 49.164
Diğer Borçlar
Not.11 1.139.469 954.995
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 900.741 631.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 238.728 323.315
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 16.338 16.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 16.338 16.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 26.867 1.060.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 26.867 157.755
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 902.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 64.800
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 64.800
ARA TOPLAM
7.758.815 7.217.098
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.758.815 7.217.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 24.726.494 23.620.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 24.726.494 23.620.950
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 24.726.494 23.620.950
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 0 0
Diğer Borçlar
Not.11 0 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 35.706 99.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 35.706 99.748
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.762.200 23.720.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.521.015 30.937.796
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 2.617.418 4.535.779
Ödenmiş Sermaye
18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.137 3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.096 25.031
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.096 25.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.096 25.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.534.020 -4.484.944
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.914.426 -9.049.076
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.617.418 4.535.779
TOPLAM KAYNAKLAR
35.138.433 35.473.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 3.445.960 369.919
Satışların Maliyeti
Not.28 -1.950.584 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.495.376 369.919
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.495.376 369.919
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -576.999 -1.070.032
Pazarlama Giderleri
Not.29 -165.784 -22.281
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 281.854 329.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -373.880 -1.378.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
660.567 -1.771.491
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 7.670 18.514
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
668.237 -1.752.977
Finansman Gelirleri
Not.33 0 0
Finansman Giderleri
Not.33 -2.304.708 -335.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.636.471 -2.088.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-277.955 -86.038
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -277.955 -86.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.914.426 -2.174.326
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.914.426 -2.174.326
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.914.426 -2.174.326
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 -0,10640000 -0,12080000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 -0,10640000 -0,12080000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.935 2.909
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.045 3.729
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.110 -820
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.110 -820
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.935 2.909
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.918.361 -2.171.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.918.361 -2.171.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763387


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.