" />

KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2023 - 19:22
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.546.216 1.516.279.303 0 1.516.279.303
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
318.546.216 -318.546.216 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.237 0 6.006.657 6.035.894 0 6.035.894
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
240.000.000 1.008.223 -241.008.223 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 16.591.971 -16.258.757 24.162.856 -85.620 16.317.678 935.580.412 6.006.657 1.522.315.197 0 1.522.315.197
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 15.583.748 -16.258.757 25.171.079 -200.758 16.317.678 935.580.412 1.594.213.638 1.522.315.197 0 1.522.315.197
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-442.146 -442.146 0 -442.146
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
540.000.000 15.583.748 -16.258.757 25.171.079 -200.758 16.317.678 935.580.412 1.594.213.638 3.110.407.040 0 3.110.407.040
Transferler
1.594.213.638 -1.594.213.638 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
121.248 -74.105.745 -73.984.497 0 -73.984.497
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
823.081 823.081 0 823.081
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 15.583.748 -16.258.757 25.171.079 -79.510 16.317.678 2.530.617.131 -74.105.745 3.037.245.624 0 3.037.245.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.443 -16.220.950
Dönem Karı (Zararı)
-74.105.745 6.006.657
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.809.639 -7.398.053
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
199.665 11.396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
171.274 -35.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
171.274 -35.598
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-973.639 -1.328.338
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -876.572 -1.403.609
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 186.260 43.606
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.861.548 -96.133
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.144.875 127.798
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 78.140.442 -7.293.886
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 78.140.442 -7.293.886
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.841.428 346.873
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.718.834 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.718.834 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
832.159 901.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.171.632 -15.529.942
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.724 241.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.706 78.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.430 163.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.722.343 -15.726.725
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.724.774 -15.726.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.431 -695
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-66.542 61.606
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
135.568 -69.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
211.700 66.104
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.132 -135.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
287.496 75.661
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.878.913 -126.698
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.924.752 -121.854
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
45.839 -4.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.044 13.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 146.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-40.044 -132.383
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-124.474 -16.921.338
Ödenen Faiz
0 -11.334
Alınan Faiz
45.295 680.725
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.264 30.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.857.798 12.838.500
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 12.838.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.881.188 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.881.188 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.390 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.390 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.776.355 -3.382.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.776.355 1.876.102 13.988.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.876.102 99.747
Finansal Yatırımlar
4 967.754 2.014.352
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
967.754 2.014.352
Ticari Alacaklar
226.805 233.747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 226.796 216.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 17.089
Diğer Alacaklar
7.249.155 43.517.086
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 7.245.956 43.516.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.199 768
Peşin Ödenmiş Giderler
511.935 445.393
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
511.935 445.393
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
937.314 111.969
ARA TOPLAM
11.769.065 46.422.294
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.769.065 46.422.294
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.127.165.366 3.205.114.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.127.165.366 3.205.114.898
Diğer Alacaklar
28.439.258 11.787.916
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 28.439.258 11.747.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 40.272
Maddi Duran Varlıklar
6 3.587.851 3.926.094
Taşıtlar
3.474.347 3.822.827
Mobilya ve Demirbaşlar
113.504 103.267
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.114 4.500
Diğer Haklar
4.114 4.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.159.196.589 3.220.833.408
TOPLAM VARLIKLAR
3.170.965.654 3.267.255.702
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.323.644 1.173.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.189.140 966.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
134.504 207.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
378.170 90.674
Diğer Borçlar
78.685 19.813.214
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 19.780.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78.685 32.846
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.727.483 10.727.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 216.074 216.074
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 10.511.409 10.511.409
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
281.912 321.956
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
281.912 321.956
ARA TOPLAM
12.789.894 32.127.124
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.789.894 32.127.124
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
437.367 421.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
437.367 421.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 120.492.769 124.299.942
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.930.136 124.721.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
133.720.030 156.848.662
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.037.245.624 3.110.407.040
Ödenmiş Sermaye
8 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
8 -16.258.757 -16.258.757
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 25.171.079 25.171.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-79.510 -200.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.510 -200.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.510 -200.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.317.678 16.317.678
Yasal Yedekler
16.317.678 16.317.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.530.617.131 935.580.412
Net Dönem Karı veya Zararı
-74.105.745 1.594.213.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.037.245.624 3.110.407.040
TOPLAM KAYNAKLAR
3.170.965.654 3.267.255.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 3.047.886 12.838.500
Satışların Maliyeti
9 -2.973.056 -13.762.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.830 -924.073
BRÜT KAR (ZARAR)
74.830 -924.073
Genel Yönetim Giderleri
-4.174.226 -2.319.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 6.480.951 10.312.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -80.272.327 -702.707
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-77.890.772 6.366.023
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-77.890.772 6.366.023
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
-56.401 -12.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-77.947.173 6.353.530
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.841.428 -346.873
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 0 -572.276
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 3.841.428 225.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-74.105.745 6.006.657
DÖNEM KARI (ZARARI)
-74.105.745 6.006.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-74.105.745 6.006.657
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 -0,13720000 0,01110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
121.248 29.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
155.503 36.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.255 -7.309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -34.255 -7.309
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.248 29.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-73.984.497 6.035.894
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-73.984.497 6.035.894http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143933


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.