KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2022 - 20:17
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 759.979.015
Transferler
132.086.684 -132.086.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.546 212.961.273 212.913.727 212.913.727
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 972.892.742
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742
Transferler
212.961.273 -212.961.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.574 318.988.362 318.998.936 0 318.998.936
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Avansı
241.008.223 241.008.223 241.008.223
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-16.178.452 16.178.452 -16.178.452 -16.178.452 0 -16.178.452
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.988.362 1.516.721.449 0 1.516.721.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-269.841.738 -29.222.924
Dönem Karı (Zararı)
318.988.362 212.961.273
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
318.988.362 212.961.273
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-322.363.668 -214.018.903
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-21 214.054 398.495
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-351.177.092 -220.185.371
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-22 -351.177.092 -220.185.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.177.502 93.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 61.915 90.808
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.115.587 2.296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.178.877 -1.160.486
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 -3.961.839 -2.316.988
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 759.031 1.161.765
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 38.582 2.770
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -14.651 -8.033
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -540.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -540.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 14.260.103 10.708.674
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.037.863 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.402.863 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -635.000 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 17.378.505 -3.293.084
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -40.235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-268.597.301 -29.353.077
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.520 -394.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -4.986 -238.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -42.534 -156.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.994.477 5.713.266
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 -5.010.514 5.754.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 16.037 -41.680
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 491.833 288.218
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
453.637 238.438
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 358.149 156.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 95.488 81.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -30.500 24.774
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-264.651.000 -35.836.039
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 -264.655.844 -35.866.039
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.844 30.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
180.726 613.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 418.989 609.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18-10 -238.263 3.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-271.972.607 -30.410.707
Ödenen Faiz
22-24 -584.270 -425.063
Alınan Faiz
22-24 2.771.065 1.612.846
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -55.926 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
52.566.899 38.965.865
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 45.350.310 38.617.206
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 -16.661 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.584.158 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.584.158 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.908 -18.368
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -25.908 -10.652
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -7.716
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.675.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.632.077 -380.684
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
19 241.008.223 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-16.178.452 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -16.178.452 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -197.694 -380.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.357.238 9.362.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.357.238 9.362.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.013.766 651.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.371.004 10.013.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.371.004 10.013.766
Finansal Yatırımlar
4 16.913 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 16.913 2
Ticari Alacaklar
6 535.004 501.231
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 331.118 333.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 203.886 168.213
Diğer Alacaklar
7 20.504.820 14.493.453
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 20.494.784 14.467.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.036 26.073
Peşin Ödenmiş Giderler
8 548.614 531.972
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 548.614 531.972
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 65.034 9.108
Diğer Dönen Varlıklar
18 530.812 949.801
ARA TOPLAM
39.572.201 26.499.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.572.201 26.499.333
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.525.153.067 1.236.705.042
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.525.153.067 1.236.705.042
Diğer Alacaklar
7 2.404.167 2.248.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 2.363.895 2.207.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.272 40.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 0 5.040.000
Maddi Duran Varlıklar
12 220.925 448.870
Taşıtlar
12 181.298 427.535
Mobilya ve Demirbaşlar
12 39.627 21.335
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 0 134.361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 6.043 13.178
Diğer Haklar
14 6.043 13.178
Peşin Ödenmiş Giderler
8 254.237 762.712
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 254.237 762.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.528.038.439 1.245.352.397
TOPLAM VARLIKLAR
1.567.610.640 1.271.851.730
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 169.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 169.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 0 169.430
Ticari Borçlar
6 836.594 390.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 628.264 275.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 208.330 114.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 36.094 66.594
Diğer Borçlar
7 1.249.446 230.471.728
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 1.214.602 230.441.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 34.844 30.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.944.006 3.791.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 110.241 73.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.833.765 3.718.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 223.657 589.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 223.657 589.687
ARA TOPLAM
8.289.797 235.480.093
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.289.797 235.480.093
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 0 35.282.221
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 0 35.282.221
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 206.510 194.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 206.510 194.301
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 42.265.119 28.002.373
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 127.765 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 127.765 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.599.394 63.478.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.889.191 298.958.988
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.516.721.449 972.892.742
Ödenmiş Sermaye
19 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Sermaye Avansı
19 241.008.223 0
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -16.258.757 -80.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -114.857 -125.431
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -114.857 -125.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -114.857 -125.431
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 16.317.678 139.226
Yasal Yedekler
19 16.317.678 139.226
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 617.034.196 420.251.375
Net Dönem Karı veya Zararı
19 318.988.362 212.961.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.516.721.449 972.892.742
TOPLAM KAYNAKLAR
1.567.610.640 1.271.851.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 45.350.310 38.932.085
Satışların Maliyeti
20 -62.777.477 -35.649.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-17.427.167 3.282.944
BRÜT KAR (ZARAR)
-17.427.167 3.282.944
Genel Yönetim Giderleri
21 -6.542.885 -4.302.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 405.023.968 261.567.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -48.350.054 -37.279.086
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
332.703.862 223.268.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 635.000 540.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
333.338.862 223.808.596
Finansman Gelirleri
24 0 0
Finansman Giderleri
24 -90.397 -126.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
333.248.465 223.681.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.260.103 -10.720.560
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -14.260.103 -10.720.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
318.988.362 212.961.273
DÖNEM KARI (ZARARI)
318.988.362 212.961.273
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
318.988.362 212.961.273
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,06330000 0,70990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.574 -47.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 13.217 -59.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.886
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.574 -47.546
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
318.998.936 212.913.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
318.998.936 212.913.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003026


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: 0,00% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1078 Değişim: 0,20%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,2742 Değişim: -0,13%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
964,35 Değişim: -0,20%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.