" />

KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:20
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015
Transferler
132.086.684 -132.086.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.886 115.259.953 115.272.839 0 115.272.839
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -64.999 139.226 420.251.375 115.259.953 875.251.854 0 875.251.854
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742
Transferler
212.961.273 -212.961.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.934 -19.705.400 -19.797.334 0 -19.797.334
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.724.026 5.724.026 -5.724.026 -5.724.026 0 -5.724.026
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -5.804.331 24.162.856 -217.365 5.863.252 627.488.622 -19.705.400 947.371.382 0 947.371.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.318.802 -29.508.437
Dönem Karı (Zararı)
-19.705.400 115.259.953
Sürdür 22.108.625 -120.517.552
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.480 68.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 98.976 68.578
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -56.496 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.330.511 -891.807
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 -2.935.484 -1.848.332
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 604.973 956.525
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.401.243 5.316.847
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-347.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-347.000 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-353 -88.093
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-27.115 51.232
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.691.765 -30.190.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.732 -236.458
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 69.015 -109.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -92.747 -127.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-648.424 5.556.947
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 -669.597 5.617.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 21.173 -60.823
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-8 326.882 59.398
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.961 84.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 198.993 74.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
227.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -348.458 158.023
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.173.405 -30.692.493
Ödenen Faiz
23 -477.511 0
Alınan Faiz
23 1.373.780 1.184.056
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -41.666 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.359.386 29.899.242
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 0 29.899.242
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-17.806 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.808 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.808 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 5.387.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.907.155 -216.681
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.724.026 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
22 -5.724.026 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -183.129 -216.681
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.866.571 174.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.866.571 174.124
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.013.766 651.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.147.195 825.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.275.626 10.013.766
Finansal Yatırımlar
4 17.676 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 17.676 2
Ticari Alacaklar
6 530.086 501.231
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 264.003 333.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 266.083 168.213
Diğer Alacaklar
7 16.641.688 14.493.453
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 16.636.788 14.467.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.900 26.073
Peşin Ödenmiş Giderler
8 966.208 531.972
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 966.208 531.972
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 50.774 9.108
Diğer Dönen Varlıklar
18 675.940 949.801
ARA TOPLAM
26.157.998 26.499.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.157.998 26.499.333
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.214.596.902 1.236.705.042
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.214.596.902 1.236.705.042
Diğer Alacaklar
7 2.304.966 2.248.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 2.264.694 2.207.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.272 40.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 0 5.040.000
Maddi Duran Varlıklar
405.376 448.870
Taşıtlar
12 378.828 427.535
Mobilya ve Demirbaşlar
12 26.548 21.335
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 15.535 134.361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.429 13.178
Diğer Haklar
14 6.429 13.178
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.594 762.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.594 762.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.217.330.802 1.245.352.397
TOPLAM VARLIKLAR
1.243.488.800 1.271.851.730
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 13.715 169.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 13.715 169.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 13.715 169.430
Ticari Borçlar
6 578.685 390.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 474.723 275.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 103.962 114.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 32.375 66.594
Diğer Borçlar
7 264.401.246 230.471.728
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 264.371.246 230.441.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 30.000 30.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.769.746 3.791.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 108.064 73.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.661.682 3.718.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 241.229 589.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 241.229 589.687
ARA TOPLAM
269.036.996 235.480.093
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
269.036.996 235.480.093
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Diğer Borçlar
0 35.282.221
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 0 35.282.221
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 373.882 194.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 373.882 194.301
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 26.578.147 28.002.373
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 128.393 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 128.393 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.080.422 63.478.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
296.117.418 298.958.988
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
947.371.382 972.892.742
Ödenmiş Sermaye
19 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -5.804.331 -80.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -217.365 -125.431
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -217.365 -125.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -217.365 -125.431
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.863.252 139.226
Yasal Yedekler
19 5.863.252 139.226
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 627.488.622 420.251.375
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -19.705.400 212.961.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.243.488.800 1.271.851.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.056.987 -2.704.443 -1.469.501 -872.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.075.555 3.513.957 1.623.310 973.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.490.329 -1.185.827 -172.615 -203.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-471.761 -376.313 -18.806 -101.954
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 592.036 121.032.529 455.717 75.481.042
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -22.154.986 -36.556 33.539.709 -17.159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.034.711 120.619.660 33.976.620 75.361.929
Finansman Gelirleri
23 1.004.590 41.548 273.106 17.825
Finansman Giderleri
23 -76.522 -84.408 -12.584 -30.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.106.643 120.576.800 34.237.142 75.349.740
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.401.243 -5.316.847 -2.172.224 -3.757.192
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.401.243 -5.316.847 -2.172.224 -3.757.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.705.400 115.259.953 32.064.918 71.592.548
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.705.400 115.259.953 32.064.918 71.592.548
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.705.400 115.259.953 32.064.918 71.592.548
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,06570000 0,38420000 0,10690000 0,23860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-91.934 12.886 -49.960 1.569
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -114.917 16.521 -62.449 2.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.983 -3.635 12.489 -443
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 22.983 -3.635 12.489 -443
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.934 12.886 -49.960 1.569
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.797.334 115.272.839 32.014.958 71.594.117
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.797.334 115.272.839 32.014.958 71.594.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972946


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 19.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
33,1132 Değişim: 0,11%
Düşük 33,0011 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0886 Değişim: -0,19%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.575,69 Değişim: -0,97%
Düşük 2.565,11 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.