KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

16.04.2021 - 18:12
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-35.552 -35.552 0 -35.552
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.390.447 -438.780.114 618.381.903 0 618.381.903
Transferler
-438.780.114 438.780.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.930 132.086.684 132.042.754 0 132.042.754
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.610.093 -4.610.093 9.554.358 9.554.358 0 9.554.358
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015
Transferler
132.086.684 -132.086.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.546 212.961.273 212.913.727 0 212.913.727
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.222.924 -9.649.513
Dönem Karı (Zararı)
212.961.273 132.086.684
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
212.961.273 132.086.684
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-214.018.903 -114.753.959
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 398.495 433.368
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-220.185.371 -133.083.553
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-22 -220.185.371 -133.083.553
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
93.104 2.326.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 90.808 -112.724
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.296 2.438.737
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.160.486 2.027.257
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 -2.325.021 -1.331.222
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 1.164.535 3.358.479
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-540.000 -310.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-540.000 -310.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 10.708.674 7.703.556
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.293.084 6.061.944
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-40.235 87.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.353.077 -24.690.385
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-394.937 -84.534
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -238.393 -83.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -156.544 -1.512
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.713.266 -11.064.303
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 5.754.946 -18.279.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -41.680 7.214.715
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-8 288.218 -1.526.384
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
238.438 -1.678.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 156.586 -1.581.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 81.852 -96.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 24.774 2.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.836.039 -9.036.072
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 -35.866.039 -8.082.782
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 30.000 -953.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
613.203 -1.304.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 609.246 -732.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18-10 3.957 -571.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.410.707 -7.357.660
Ödenen Faiz
23 -425.063 -2.439.736
Alınan Faiz
23 1.612.846 147.883
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
38.965.865 15.309.549
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 38.617.206 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 367.027 15.309.549
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.368 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.652 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.716 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-380.684 -5.046.263
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 9.554.358
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
9 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -14.216.042
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -14.216.042
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -380.684 -384.579
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.362.257 613.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.362.257 613.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
651.509 37.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.013.766 651.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.013.766 651.509
Finansal Yatırımlar
4 2 256.535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2 256.535
Ticari Alacaklar
6 501.231 105.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 333.018 93.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 168.213 11.728
Diğer Alacaklar
7 14.493.453 19.820.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 14.467.380 19.814.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 26.073 6.665
Peşin Ödenmiş Giderler
8 531.972 311.715
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 531.972 311.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 9.108 13.064
Diğer Dönen Varlıklar
18 949.801 1.219.084
ARA TOPLAM
26.499.333 22.377.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.499.333 22.377.919
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.236.705.042 1.051.954.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.236.705.042 1.051.954.287
Diğer Alacaklar
7 2.248.234 1.929.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 2.207.962 1.911.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.272 18.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.040.000 4.500.000
Maddi Duran Varlıklar
12 448.870 510.051
Taşıtlar
12 427.535 492.476
Mobilya ve Demirbaşlar
12 21.335 17.575
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 134.361 443.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 13.178 22.591
Diğer Haklar
14 13.178 22.591
Peşin Ödenmiş Giderler
8 762.712 1.271.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 762.712 1.271.187
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.245.352.397 1.060.631.955
TOPLAM VARLIKLAR
1.271.851.730 1.083.009.874
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 169.430 244.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 169.430 244.480
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 169.430 244.480
Ticari Borçlar
6 390.724 156.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 275.730 122.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 114.994 33.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 66.594 41.820
Diğer Borçlar
7 230.471.728 31.677.204
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 230.441.728 31.677.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 30.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.791.930 3.742.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 73.752 26.360
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.718.178 3.715.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 589.687 249.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 589.687 249.724
ARA TOPLAM
235.480.093 36.111.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.480.093 36.111.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 264.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 264.297
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 264.297
Diğer Borçlar
7 35.282.221 269.257.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 35.282.221 269.257.654
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 194.301 103.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 194.301 103.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 28.002.373 17.293.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.478.895 286.918.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
298.958.988 323.030.859
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
972.892.742 759.979.015
Ödenmiş Sermaye
19 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -80.305 -80.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -125.431 -77.885
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.431 -77.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -125.431 -77.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 139.226 139.226
Yasal Yedekler
19 139.226 139.226
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 420.251.375 288.164.691
Net Dönem Karı veya Zararı
19 212.961.273 132.086.684
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
972.892.742 759.979.015
TOPLAM KAYNAKLAR
1.271.851.730 1.083.009.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.302.766 -4.201.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.384.640 4.288.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.918.789 -6.331.112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-836.915 -6.244.470
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 259.904.684 156.357.100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -35.370.437 -10.133.550
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
223.697.332 139.979.080
Finansman Gelirleri
23 111.264 90.991
Finansman Giderleri
23 -126.763 -279.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
223.681.833 139.790.240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.720.560 -7.703.556
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -10.720.560 -7.703.556
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
212.961.273 132.086.684
DÖNEM KARI (ZARARI)
212.961.273 132.086.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
212.961.273 132.086.684
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,70990000 0,44030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.546 -43.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -59.432 -56.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.886 12.391
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 11.886 12.391
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.546 -43.930
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
212.913.727 132.042.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
212.913.727 132.042.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928918


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.