KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:10
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-35.552 -35.552 0 -35.552
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.390.447 -438.780.114 618.381.903 0 618.381.903
Transferler
-438.780.114 438.780.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.940 22.216.975 22.212.035 0 22.212.035
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.808.299 3.808.299 -3.808.299 -3.808.299 0 -3.808.299
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -8.498.697 24.162.856 -38.895 8.557.618 274.802.034 22.216.975 636.785.639 0 636.785.639
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015
Transferler
132.086.684 -132.086.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.317 43.667.405 43.678.722 0 43.678.722
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -66.568 139.226 420.251.375 43.667.405 803.657.737 0 803.657.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.533.523 6.538.582
Dönem Karı (Zararı)
43.667.405 22.216.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43.667.405 22.216.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-44.010.562 -22.491.711
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 200.375 229.995
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-45.171.910 -33.044.321
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-22 -45.171.910 -33.044.321
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.134 -246.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 57.134 9.218
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -255.540
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-616.158 1.336.776
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 -1.370.169 -566.685
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 754.011 1.903.461
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.559.655 3.100.799
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-71.057 6.077.073
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
31.399 54.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.996.958 7.345.342
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-442.787 -190.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -375.832 -195.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -66.955 5.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
838.086 2.557.143
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 865.217 -4.305.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -27.131 6.863.128
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-8 48.466 -1.477.870
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.982 -857.546
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 46.364 -756.662
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 52.618 -100.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 38.111 25.319
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.765.103 8.264.911
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 -30.796.353 9.218.201
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 31.250 -953.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.287 -976.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 161.741 -682.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 25.546 -294.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.340.115 7.070.606
Ödenen Faiz
23 0 -642.505
Alınan Faiz
23 806.592 110.481
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
29.847.099 11.612.130
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 29.847.099 11.612.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.500 -18.155.062
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
22 0 -3.808.299
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -14.158.270
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -14.158.270
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -172.500 -188.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.076 -4.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.076 -4.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
651.509 37.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
792.585 33.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 792.585 651.509
Finansal Yatırımlar
3 256.535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3 256.535
Ticari Alacaklar
6 538.545 105.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 460.784 93.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 77.761 11.728
Diğer Alacaklar
7 19.258.824 19.820.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 19.247.299 19.814.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.525 6.665
Peşin Ödenmiş Giderler
517.487 311.715
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 517.487 311.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 3.523 13.064
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.066.884 1.219.084
ARA TOPLAM
22.177.851 22.377.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.177.851 22.377.919
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.067.606.687 1.051.954.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.067.606.687 1.051.954.287
Diğer Alacaklar
7 2.211.285 1.929.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 2.171.014 1.911.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.271 18.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.500.000 4.500.000
Maddi Duran Varlıklar
12 474.123 510.051
Taşıtlar
12 460.005 492.476
Mobilya ve Demirbaşlar
12 14.118 17.575
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 287.979 443.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 14.060 22.591
Diğer Haklar
14 14.060 22.591
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.016.949 1.271.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.016.949 1.271.187
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.076.111.083 1.060.631.955
TOPLAM VARLIKLAR
1.098.288.934 1.083.009.874
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 326.314 244.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 326.314 244.480
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 326.314 244.480
Ticari Borçlar
6 253.108 156.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 167.284 122.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 85.824 33.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 79.931 41.820
Diğer Borçlar
7 31.161.143 31.677.204
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 31.129.893 31.677.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 31.250 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.783.138 3.742.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 67.256 26.360
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.715.882 3.715.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 275.270 249.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 275.270 249.724
ARA TOPLAM
35.878.904 36.111.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.878.904 36.111.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 41.362 264.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 41.362 264.297
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 41.362 264.297
Ticari Borçlar
239.749.317 269.257.654
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-7 239.749.317 269.257.654
Uzun Vadeli Karşılıklar
105.068 103.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 105.068 103.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 18.856.546 17.293.699
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.752.293 286.918.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
294.631.197 323.030.859
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
803.657.737 759.979.015
Ödenmiş Sermaye
19 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -80.305 -80.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -66.568 -77.885
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -66.568 -77.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -66.568 -77.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 139.226 139.226
Yasal Yedekler
19 139.226 139.226
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 420.251.375 288.164.691
Net Dönem Karı veya Zararı
19 43.667.405 132.086.684
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
803.657.737 759.979.015
TOPLAM KAYNAKLAR
1.098.288.934 1.083.009.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.832.432 -2.184.458 -686.809 -1.122.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.540.867 2.096.158 1.084.677 1.218.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -982.794 -1.685.758 -793.059 -892.026
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-274.359 -1.774.058 -395.191 -795.350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 45.551.487 36.446.654 45.359.387 31.621.202
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -19.397 -9.207.716 33.121.061 -2.058.781
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.257.731 25.464.880 78.085.257 28.767.071
Finansman Gelirleri
23 23.723 76.431 10.507 20.912
Finansman Giderleri
23 -54.394 -229.074 -922 -42.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.227.060 25.312.237 78.094.842 28.745.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.559.655 -3.095.262 -3.248.137 -1.418.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.559.655 -3.095.262 -3.248.137 -1.418.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.667.405 22.216.975 74.846.705 27.326.616
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.667.405 22.216.975 74.846.705 27.326.616
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.667.405 22.216.975 74.846.705 27.326.616
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,14560000 0,07410000 0,24950000 0,09110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.317 -4.940 15.236 -10.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 14.509 -6.175 19.533 -13.580
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.192 1.235 -4.297 1.235 -4.297 2.716
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.317 -4.940 15.236 -10.864
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.678.722 22.212.035 74.861.941 27.315.752
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.678.722 22.212.035 74.861.941 27.315.752http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867357


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.032 Değişim: 1,39% Hacim : 9.497 Mio.TL Son veri saati : 10:57
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.033
Açılış: 2.010
13,7572 Değişim: 0,51%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7649
Açılış: 13,6873
15,6006 Değişim: 0,33%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6109
Açılış: 15,5498
789,74 Değişim: 0,62%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 790,62
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.