KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

16.10.2019 - 18:12
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -32.985 58.921 607.691.651 114.424.746 1.061.888.937 0 1.061.888.937
Transferler
114.424.746 -114.424.746 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.957 -83.003.243 -82.999.286 0 -82.999.286
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.110.375 -580.023 -4.690.398 0 -4.690.398
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.110.375 24.162.856 -29.028 58.921 721.536.374 -83.003.243 974.199.253 0 974.199.253
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-35.552 -35.552 0 -35.552
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.390.447 -438.780.114 618.381.903 0 618.381.903
Transferler
-438.780.114 438.780.114 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.337 28.900.611 28.900.611 0 28.900.611
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.808.299 3.808.299 -3.808.299 -3.808.299 0 -3.808.299
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -8.498.697 24.162.856 -4.618 8.557.618 274.802.034 28.900.611 643.503.552 0 643.503.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.983.864 24.436.755
Dönem Karı (Zararı)
28.900.611 -83.003.243
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.900.611 -83.003.243
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-29.270.587 -103.654.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 331.789 151.901
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-41.045.098 -148.784.220
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-22 -41.045.098 -148.784.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-283.724 131.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 -43.994 131.025
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -239.730 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.870.238 973.258
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 -883.039 -1.233.532
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 2.753.277 2.206.790
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.713.695 43.873.142
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6.075.327 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
67.186 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.057.275 212.108.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.654 -28.251
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -528 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 5.182 -28.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.359.801 11.168.704
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 -4.465.079 11.326.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 6.824.880 -157.658
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-8 -1.478.700 -39.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-815.018 577.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 -716.072 541.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -98.946 36.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 3.930 -19.353
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.170.950 200.778.430
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 6.124.240 200.778.430
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -953.290 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.188.342 -328.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -735.419 184.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -452.923 -513.844
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.687.299 25.450.862
Ödenen Faiz
23 -818.331 -1.757.240
Alınan Faiz
23 114.896 822.402
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 0 -79.269
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15.297.165 -48.581.883
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 15.297.165 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 0 -3.972.543
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -44.601.621
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.719
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -7.719
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.298.809 1.723.180
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
22 -3.808.299 -4.690.398
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 0 17.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.216.042 -11.086.422
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -14.216.042 -11.086.422
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -274.468 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.780 -22.421.948
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.780 -22.421.948
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.736 22.472.065
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.956 50.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 19.956 37.736
Finansal Yatırımlar
4 201.448 21.271.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 201.448 21.271.874
Ticari Alacaklar
6 17.277 21.196
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 12.187 11.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.090 10.071
Diğer Alacaklar
7 121.227 7.123.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 0 7.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 121.227 7.115.982
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.826 56.518
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.826 56.518
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 11.902 82.100
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.223.100 417.483
ARA TOPLAM
1.603.736 29.010.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.603.736 29.010.566
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 959.969.919 919.226.887
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 959.969.919 919.226.887
Diğer Alacaklar
7 7.790.769 2.382.844
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 7.497.496 2.259.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 293.273 123.398
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.190.000 4.190.000
Maddi Duran Varlıklar
12 528.219 609.651
Taşıtlar
12 508.711 582.494
Mobilya ve Demirbaşlar
12 19.508 27.157
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 523.000 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 26.897 39.934
Diğer Haklar
14 26.897 39.934
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.526.392 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.526.392 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
974.555.196 926.449.316
TOPLAM VARLIKLAR
976.158.932 955.459.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 367.197 14.216.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 367.197 14.216.042
Banka Kredileri
9 0 14.216.042
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 367.197 0
Ticari Borçlar
120.900 919.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 87.156 788.614
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 33.744 130.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 42.768 38.838
Diğer Borçlar
7 34.800.615 27.713.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 34.800.615 26.759.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 953.290
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.081.550 1.376.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 44.135 99.127
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.037.415 1.277.145
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 367.601 684.567
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 367.601 684.567
ARA TOPLAM
36.780.631 44.948.470
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.780.631 44.948.470
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 239.892 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 239.892 0
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 239.892 0
Diğer Borçlar
7 282.257.767 282.257.767
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 282.257.767 282.257.767
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 68.636 86.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 68.636 86.975
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 13.307.757 9.612.561
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
697 136.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 697 136.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
295.874.749 292.093.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
332.655.380 337.042.427
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
643.503.552 618.417.455
Ödenmiş Sermaye
19 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -8.498.697 -4.690.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -4.618 -33.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.618 -33.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.618 -33.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 8.557.618 4.749.319
Yasal Yedekler
19 8.557.618 4.749.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 274.802.034 717.425.999
Net Dönem Karı veya Zararı
19 28.900.611 -438.780.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
643.503.552 618.417.455
TOPLAM KAYNAKLAR
976.158.932 955.459.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.173.786 -3.048.074 -989.328 -1.101.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.057.397 54.388.456 961.239 52.753.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.524.647 -258.975.128 -838.889 -178.534.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.641.036 -207.634.746 -866.978 -126.882.611
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 44.172.332 273.109.435 7.725.678 102.031.668
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -8.754.870 -103.526.563 452.846 -11.956.725
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.776.426 -38.051.874 7.311.546 -36.807.668
Finansman Gelirleri
23 80.847 822.402 4.416 24.752
Finansman Giderleri
23 -259.713 -1.900.629 -30.639 -1.227.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.597.560 -39.130.101 7.285.323 -38.010.593
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.696.949 -43.873.142 -601.687 -23.421.330
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.696.949 -43.873.142 -601.687 -23.421.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.900.611 -83.003.243 6.683.636 -61.431.923
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.900.611 -83.003.243 6.683.636 -61.431.923
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.900.611 -83.003.243 6.683.636 -61.431.923
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,09630000 0,27670000 0,02230000 0,20480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.337 3.957 34.277 15.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 37.611 4.946 43.786 19.375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.274 -989 -9.509 -3.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -8.274 -989 -9.509 -3.875
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.337 3.957 34.277 15.500
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.929.948 -82.999.286 6.717.913 -61.416.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.929.948 -82.999.286 6.717.913 -61.416.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793555


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5056 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2816 Değişim: 0,11%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
498,90 Değişim: -0,08%
Düşük 498,43 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.