KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

03.04.2018 - 18:16
KAP ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -53.547 58.921 584.600.894 23.090.757 947.443.629 0 947.443.629
Transferler
23.090.757 -23.090.757
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.710 6.696.701 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -51.837 58.921 607.691.651 6.696.701 954.142.040 954.142.040
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -32.985 58.921 607.691.651 114.424.746 1.061.888.937 1.061.888.937
Transferler
114.424.746 -114.424.746
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.117 107.764.246 107.773.363
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -23.868 58.921 722.116.397 107.764.246 1.169.662.300 1.169.662.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.082.953 5.130.153
Dönem Karı (Zararı)
107.764.246 6.696.701
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
107.764.246 6.696.701
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-130.389.436 6.764.626
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 50.502 34.649
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-165.697.911 8.236.783
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 20.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-21 -165.697.911 8.216.783
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.906 10.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 16.906 10.432
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-567.779 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -832.269 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20-22 264.490 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 35.808.846 -1.517.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.793.494 -8.305.370
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.411 -9.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 14.664 -6.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.253 -3.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.095.758 22.772
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 7.314.018 22.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -218.260 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.383 31.140
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
246.304 -305.688
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 228.145 -319.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 18.159 14.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -12.564 144.829
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.146.698 -8.257.527
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 -11.146.698 -8.257.527
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,17 14.678 68.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 184.883 66.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -170.205 2.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.418.684 5.155.957
Ödenen Faiz
22 -243.394 0
Alınan Faiz
22 630.585 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -51.460 -25.804
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.509.724 -4.931.281
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 0 47.040.000
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 -3.972.543 -176.674
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 21.485.140 -51.785.868
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.873 -8.739
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.873 -8.739
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.064.133 -204.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 0 6.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.064.133 -6.204.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -10.064.133 -6.204.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.637.362 -5.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.637.362 -5.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.472.065 78.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.834.703 73.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.834.703 22.472.065
Finansal Yatırımlar
4 243.915.597 78.107.638
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 243.915.597 78.107.638
Ticari Alacaklar
6 87.746 86.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 0 2.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 87.746 84.725
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 1.263.574 9.667.052
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 1.035.855 9.657.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 227.719 9.459
Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.845 11.462
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.845 11.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 51.460 184.883
ARA TOPLAM
249.165.925 110.529.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
249.165.925 110.529.856
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.358.893.556 1.376.516.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.358.893.556 1.376.516.201
Diğer Alacaklar
7 4.980.937 3.484.166
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 4.980.937 3.484.166
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.056.000 2.064.000
Maddi Duran Varlıklar
12 719.685 754.904
Taşıtlar
12 687.627 722.671
Mobilya ve Demirbaşlar
12 32.058 32.233
Özel Maliyetler
12 0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 53.160 57.570
Diğer Haklar
13 53.160 57.570
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.366.703.338 1.382.876.841
TOPLAM VARLIKLAR
1.615.869.263 1.493.406.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 290.278 10.276.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 290.278 10.276.852
Banka Kredileri
9 290.278 10.276.852
Ticari Borçlar
6 525.709 266.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 469.238 241.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 56.471 25.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 133.081 145.645
Diğer Borçlar
7 370.071.210 381.217.908
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 370.071.210 381.217.908
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 151.035 151.035
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 151.035 151.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
715.303 827.077
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 715.303 827.077
ARA TOPLAM
371.886.616 392.884.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
371.886.616 392.884.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 144.407 215.302
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 144.407 215.302
Banka Kredileri
9 144.407 215.302
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 59.341 54.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 59.341 54.124
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 73.473.850 37.662.432
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
642.749 701.180
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 642.749 701.180
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.320.347 38.633.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
446.206.963 431.517.760
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.169.662.300 1.061.888.937
Ödenmiş Sermaye
18 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 15.583.748 15.583.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -23.868 -32.985
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.868 -32.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -23.868 -32.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 58.921 58.921
Yasal Yedekler
18 58.921 58.921
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 722.116.397 607.691.651
Net Dönem Karı veya Zararı
18 107.764.246 114.424.746
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.169.662.300 1.061.888.937
TOPLAM KAYNAKLAR
1.615.869.263 1.493.406.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -851.883 -1.074.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 763.744 784.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -170.140 -248.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-258.279 -538.944
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 189.996.907 18.864.228
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -30.242.081 -13.195.097
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
159.496.547 5.130.187
Finansman Gelirleri
22 663.361 229.707
Finansman Giderleri
22 -16.586.816 -180.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.573.092 5.179.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.808.846 1.517.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -35.808.846 1.517.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.764.246 6.696.701
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.764.246 6.696.701
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
107.764.246 6.696.701
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,35920000 0,02230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.117 1.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 11.689 2.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.572 -428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -2.572 -428
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.117 1.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.773.363 6.698.411
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
107.773.363 6.698.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4807 Değişim: 1,74%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
9,0620 Değişim: 1,18%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
415,55 Değişim: -0,72%
Düşük 414,30 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.