KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 07:54
KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 -443 -4.658.177 8.122.254 13.463.634 13.463.634
Transferler
5.982.000 2.140.254 -8.122.254
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
261 -10.313 -10.052 -10.052
Dönem Karı (Zararı)
-10.313 -10.313 -10.313
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
261 261 261
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.000.000 -182 5.982.000 -2.517.923 -10.313 13.453.582 13.453.582
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
-182 5.982.000 -2.517.923 -10.313 13.453.582 13.453.582
Transferler
-10.313 10.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.043 -293.260 -293.260 -293.260
Dönem Karı (Zararı)
-293.260 -293.260 -293.260
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.043 5.043 5.043
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.000.000 4.861 5.982.000 -2.528.236 -293.260 13.165.365 13.165.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.956.577 4.449.528
Dönem Karı (Zararı)
-293.260 -10.313
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-293.260 -10.313
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.081 -410.377
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 136 599
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
498 5.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 498 5.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-47.359 -422.887
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.817 3.792
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.861 220
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 7.874 93.628
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -64.277 -520.527
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.356 6.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.671.120 4.463.542
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.220 550.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -64.220 550.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.643.876 4.476.265
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -4.636.381 4.476.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.495
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.116 -597.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.200 -45.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 52.316 -552.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -10.737 13.580
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.117 -1.050
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 19.600 -3.025
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -6.483 1.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.520 21.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -16.520 21.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.012.461 4.042.852
Alınan Faiz
55.884 426.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22-24 -6.993
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.956.577 4.449.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.956.577 4.449.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.081.812 632.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
125.235 5.081.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 125.754 5.085.067
Ticari Alacaklar
86.978 42.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 86.978 42.619
Diğer Alacaklar
12.977.611 8.333.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 12.970.116 8.333.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 8.503 4.232
Diğer Dönen Varlıklar
74.372 59.662
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 74.372 59.662
ARA TOPLAM
13.273.218 13.525.315
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.273.218 13.525.315
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 0 37
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 37
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
99
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 99
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.524 2.429
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.524 2.565
TOPLAM VARLIKLAR
13.275.742 13.527.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
68.471 28.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 1.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 68.471 26.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 18.382 29.119
Diğer Borçlar
20.615 7.498
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 19.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.015 7.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
467 2.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 467 2.333
ARA TOPLAM
107.935 67.122
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.935 67.122
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.442 7.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 2.442 7.176
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.442 7.176
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.377 74.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.165.365 13.453.582
Ödenmiş Sermaye
27 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 4.861 -182
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 5.982.000 5.982.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.528.236 -2.517.923
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -293.260 -10.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.165.365 13.453.582
TOPLAM KAYNAKLAR
13.275.742 13.527.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 43.886 2.141.790
Satışların Maliyeti
28 -43.959 -1.995.644
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-73 146.146
BRÜT KAR (ZARAR)
-73 146.146
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -355.698 -549.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 37.668 441.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -31.063 -131.773
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-349.166 -93.815
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-349.166 -93.815
Finansman Gelirleri
33 55.083 92.187
Finansman Giderleri
33 -533 -2.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-294.616 -3.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.356 -6.561
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.642
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.356 1.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-293.260 -10.313
DÖNEM KARI (ZARARI)
-293.260 -10.313
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-293.260 -10.313
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.043 261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.304 326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.261 -65
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.261 -65
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.043 261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-298.303 -10.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-298.303 -10.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823787


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,90% Hacim : 7.090 Mio.TL Son veri saati : 13:49
Düşük 1.440 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5751 Değişim: 1,25%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3997 Değişim: 1,29%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
514,23 Değişim: 1,19%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.