KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 21:16
KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 -827 -4.042.507 -615.670 5.340.996 5.340.996
Transferler
27 -615.670 615.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 512 532.038 532.550 532.550
Dönem Karı (Zararı)
27 532.038 532.038 532.038
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 512 512 512
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -315 -4.658.177 532.038 5.873.546 5.873.546
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 -443 -4.658.177 8.122.254 13.463.634 13.463.634
Transferler
8.122.254 -8.122.254
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
873 -40.661
Dönem Karı (Zararı)
-40.661 -39.788 -39.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
873 -40.661 -40.661
Dönem Sonu Bakiyeler
430 3.464.077 -40.661 13.423.846 13.423.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.655 261.304
Dönem Karı (Zararı)
-40.661 532.038
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-40.661 532.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-53.984 -309.554
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 298 298
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.663 3.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 9.663 3.720
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-63.325 -16.317
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8.809 92.394
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-79.377 -111.693
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 3.224 14.011
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 4.019 -11.029
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -620 -297.255
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.692 19.521
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 404.190 -984.904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
404.190 -918.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 47.404 5.211
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -418.212 843.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 1.645 1.753
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.094 97.999
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.825 99.207
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -269 -1.208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -20.882 56.350
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-87.953 242.005
Alınan Faiz
73.199 19.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.993
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.908
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.655 261.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.655 261.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
632.284 27.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
605.629 288.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 608.260 634.859
Ticari Alacaklar
10 186.405 593.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 186.405 593.819
Diğer Alacaklar
12.762.596 12.810.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 12.762.596 12.810.000
Stoklar
13 5.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 6.450
Diğer Dönen Varlıklar
26 90.369 85.549
ARA TOPLAM
13.659.439 14.124.227
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.659.439 14.124.227
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 254 469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 183 266
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 183 266
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.815 1.413
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.252 2.148
TOPLAM VARLIKLAR
13.661.691 14.126.375
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
208.075 575.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 208.075 575.220
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
47.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 17.184 15.539
Diğer Borçlar
6.454 8.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 1.200 3.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.254 5.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 4.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.128 3.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 1.128 3.798
ARA TOPLAM
232.841 655.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
232.841 655.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
5.004 7.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 5.004 7.680
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.004 7.680
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
237.845 662.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 13.423.846 13.463.634
Ödenmiş Sermaye
27 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 430 -443
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 3.464.077 -4.658.177
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -40.661 8.122.254
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.423.846 13.463.634
TOPLAM KAYNAKLAR
13.661.691 14.126.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.616.333 650.957 7.351.072 6.115.644
Satışların Maliyeti
28 -1.560.285 -640.887 -7.010.694 -5.834.096
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.048 10.070 340.378 281.548
BRÜT KAR (ZARAR)
56.048 10.070 340.378 281.548
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -167.969 -103.469 -122.397 -65.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 48.753 39.075 121.683 120.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -23.332 -12.873 -109.403 -109.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-86.500 -67.197 230.261 227.214
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-86.500 -67.197 230.261 227.214
Finansman Gelirleri
33 45.219 18.431 4.522 4.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-41.281 -48.766 234.783 231.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 620 2.288 297.255 297.061
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
1.578
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
620 710 297.255 297.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.661 -46.478 532.038 528.797
DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.661 -46.478 532.038 528.797
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
0 -40.661 -46.478 532.038 528.797
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
873 147 512 -331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
873 147 512 -331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.091 365 640 -414
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-218 -218 -128 83
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
873 147 512 -331
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.788 -46.331 532.550 528.466
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-39.788 -46.331 532.550 528.466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702229


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -0,06% Hacim : 7.239 Mio.TL Son veri saati : 15:07
Düşük 1.389 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6504 Değişim: -0,17%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6741
Açılış: 8,6647
10,1592 Değişim: -0,02%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
491,59 Değişim: 0,00%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 492,91
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.