KAP MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2018 - 19:18
KAP MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
24.272 24.272 27.226 27.226
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a) 2 2 2 2
Teminat Mektupları
2 2 2 2
Diğer Teminat Mektupları
2 2 2 2
TAAHHÜTLER
24.270 24.270 27.224 27.224
Cayılamaz Taahhütler
24.270 24.270 27.224 27.224
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
24.270 24.270 27.224 27.224
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
313.147 90.887 404.034 312.360 112.069 424.429
EMANET KIYMETLER
313.147 90.887 404.034 312.360 112.069 424.429
Diğer Emanet Kıymetler
313.147 90.887 404.034 312.360 112.069 424.429
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
337.419 90.887 428.306 339.586 112.069 451.655


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
292.433 15.282 307.715 311.598 13.073 324.671
Nakit ve Nakit Benzerleri
267.564 15.282 282.846 185.440 13.073 198.513
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 86.983 11.598 98.581 9.230 9.592 18.822
Bankalar
(I-c) 180.581 3.684 184.265 176.210 3.481 179.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
23.352 23.352 124.816 124.816
Devlet Borçlanma Senetleri
23.352 23.352 124.816 124.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 1.517 1.517 1.342 1.342
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 1.517 1.342 1.342
KREDİLER (Net)
(I-e) 0 23.057 23.057 19.037 19.037
Krediler
0 23.057 23.057 19.037 19.037
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
23.057 23.057 19.037 19.037
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.967 1.967 881 881
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.442 1.442 1.476 1.476
Diğer
1.442 1.442 1.476 1.476
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-ı) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-p) 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-r) 4.328 4.328 5.876 5.876
DİĞER AKTİFLER
(I-s) 52.830 30 52.860 66.374 25 66.399
VARLIKLAR TOPLAMI
353.000 38.369 391.369 386.205 32.135 418.340
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 0 0
ALINAN KREDİLER
(II-c) 22.887 22.887 18.929 18.929
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-d) 0 0 70.072 70.072
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 15.164 6.879 22.043 17.984 11.468 29.452
Genel Karşılıklar
1.220 1.220 660 660
Çalışan Hakları Karşılığı
12.710 6.341 19.051 15.508 11.156 26.664
Diğer Karşılıklar
1.234 538 1.772 1.816 312 2.128
CARİ VERGİ BORCU
(II-ı) 15.054 15.054 10.401 10.401
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-ı) 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-i) 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-j) 761 231 992 12.152 130 12.282
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 330.393 330.393 277.204 0 277.204
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000 50.000 50.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-134 -134 -134 -134
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.059 1.059 945 945
Kar Yedekleri
226.393 226.393 154.362 154.362
Yasal Yedekler
12.350 12.350 8.748 8.748
Statü Yedekleri
19 19 19 19
Olağanüstü Yedekler
214.024 214.024 145.595 145.595
Kar veya Zarar
53.075 53.075 72.031 72.031
Dönem Net Kâr veya Zararı
53.075 53.075 72.031 72.031
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
361.372 29.997 391.369 387.813 30.527 418.340


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 139 945 107.221 47.051 205.356 205.356
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0
Yeni Bakiye
50.000 139 945 107.221 47.051 205.356 205.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1 -1 -1
Kar Dağıtımı
-90 47.141 -47.051 27.407 27.407 27.407
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-90 47.141 -47.051 0 0
Diğer
27.407 27.407 27.407
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 48 945 154.362 27.407 232.762 232.762
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -134 945 154.362 72.031 277.204 277.204
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0
Yeni Bakiye
50.000 -134 945 154.362 72.031 277.204 277.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114 114 114
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Kar Dağıtımı
72.031 -72.031 53.075 53.075 53.075
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-k) 72.031 -72.031 0 0
Diğer
53.075 53.075 53.075
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -134 1.059 226.393 0 53.075 330.393 330.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
53.075 27.407
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
114 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
114
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-61
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.189 27.407


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
56.971 12.148
Alınan Faizler
24.814 8.047
Ödenen Faizler
-7.311 -4.055
Alınan Ücret ve Komisyonlar
96.966 11.259
Elde Edilen Diğer Kazançlar
24.325 26.008
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-40.880 -13.903
Ödenen Vergiler
-14.022 -210
Diğer
-26.921 -14.998
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
33.081 49.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
99.541 -223.290
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.431 95.495
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.944 -17.475
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
8.742 -15.432
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.945 17.475
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-76.634 192.514
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
90.052 61.435
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.886 -1.604
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.825 -1.604
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-61
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-2.452 58
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
VI 85.714 59.889
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI 196.534 79.737
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI 282.248 139.626


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 23.017 12.760 9.899 7.583
Kredilerden Alınan Faizler
581 553 328 354
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
335 110 142 91
Bankalardan Alınan Faizler
3.516 1.618
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
257 1.113 257 68
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
9.499 5.681 3.009 4.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.499 5.681 3.009 4.089
Diğer Faiz Gelirleri
12.345 1.787 6.163 1.363
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -7.254 -4.322 -1.080 -3.624
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-281 -204 -179 -114
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.973 -4.118 -901 -3.510
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.763 8.438 8.819 3.959
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
89.016 38.054 42.569 21.318
Alınan Ücret ve Komisyonlar
96.549 41.943 46.324 23.128
Diğer
96.549 41.943 46.324 23.128
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.533 -3.889 -3.755 -1.810
Gayri Nakdi Kredilere
-122 -215 -61 -147
Diğer
-7.411 -3.674 -3.694 -1.663
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-g) -33.576 -29.367 -16.948 -11.527
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -14.893 3.697 -3.151 3.214
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-20.379 3.578 -8.464 3.701
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
44 44
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.486 75 5.313 -531
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 36.766 32.966 25.692 21.218
FAALİYET BRÜT KÂRI
93.076 53.788 56.981 38.182
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(IV-f) -560 -1.473 -52 -1.473
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -22.502 -15.504 -12.072 -8.351
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
70.014 36.811 44.857 28.358
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-h) 70.014 36.811 44.857 28.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-ı) -16.939 -9.404 -9.795 -7.571
Cari Vergi Karşılığı
-15.454 -4.017 -12.226 -2.860
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.206 -10.119 48 -4.711
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.721 4.732 2.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
53.075 27.407 35.062 20.787
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
53.075 27.407 35.062 20.787
Grubun Karı (Zararı)
53.075 27.407 35.062 20.787
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703280


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,11% Hacim : 2.331 Mio.TL Son veri saati : 10:39
Düşük 1.405 23.09.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.409
8,6647 Değişim: 0,15%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6758
Açılış: 8,6519
10,1642 Değişim: 0,49%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1904
Açılış: 10,1144
492,00 Değişim: 0,01%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.