KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2023 - 22:12
KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.07.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.303.015 -461.521 8.969 10.117.276 -64.853.711 5.765.305 144.645.329 144.645.329
Transferler
-390.288 6.155.593 -5.765.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
331.779 17.994.056 2.888.032 21.213.867 21.213.867
Dönem Sonu Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 47.912.727 -129.742 18.003.025 10.117.276 -58.698.118 2.888.032 165.859.196 165.859.196
Cari Dönem 01.07.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 127.802.587 -424.318 18.003.409 10.117.276 -58.307.830 1.904.871 244.861.991 244.861.991
Transferler
1.904.871 -1.904.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.084.881 -1.084.881 -769.825 -1.854.706
Dönem Karı (Zararı)
20.902.103 20.902.103 41.667.832 62.569.935
Sermaye Arttırımı
15.665.796 15.665.796 15.665.796
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
12.303.379 12.303.379 187.613.180 199.916.559
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
44.334.204 44.334.204 44.334.204
Dönem Sonu Bakiyeler
88.222.387 13.544.992 103.998.617 127.802.587 -1.509.199 18.003.409 10.117.276 -44.099.580 20.902.103 336.982.592 228.511.187 565.493.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.07.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
234.008.529 14.030.533
Dönem Karı (Zararı)
62.569.935 2.888.032
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
62.569.935 2.888.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
340.274.837 7.374.714
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 11.285.619 2.799.462
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 4.700.357
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 15.837
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 264.034
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 4.420.486
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.279.077 -69.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 12.872.928 242.987
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.406.149 -312.731
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.393.308 2.270.611
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.276.887 -204.970
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 8.548.445 2.358.767
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 10.625 148.224
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -1.888.875 -31.410
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
650.000 -1.009.607
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 10.856.095 -1.316.365
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.084.881 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.747.571 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.747.571 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
117.799.835
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
186.843.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-168.836.243 3.767.787
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.534.179 -8.053.146
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 0 -394.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -50.534.179 -7.658.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.246.884 -752.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -27.246.884 -752.898
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
62.585.380 4.992.022
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
62.585.380 4.992.022
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -313.376.521 -5.968.030
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 12.231.454 9.130.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.103.710 4.223.499
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 156.103.710 4.223.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 8.258.151 -565.738
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -80.637
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 -80.637
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-970.295 1.678.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.887.059 -836.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -15.590.717 -830.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-296.342 -6.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
234.008.529 14.030.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-246.908.110 -36.229.581
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-68.792.657 -23.587.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.400 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.400 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -34.406.396 -12.642.081
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.375.731 -12.642.081
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.030.665
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-143.923.457 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.227.331 19.170.285
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15.665.796 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.380.000 34.672.497
Kredilerden Nakit Girişleri
40.380.000 34.672.497
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.235.130 -13.640.701
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.235.130 -13.640.701
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.645.981 0
Ödenen Faiz
-8.548.445 -2.066.437
Alınan Faiz
3.276.887 204.926
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.334.204 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.327.750 -3.028.763
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.327.750 -3.028.763
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.184.122 8.810.257
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.511.872 5.781.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 30.06.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 66.511.872 5.184.122
Ticari Alacaklar
55.223.896 4.700.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 192.232 1.285.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 55.031.664 3.414.500
Diğer Alacaklar
31.949.478 1.295.293
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.511.094 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.438.384 1.295.293
Stoklar
9 325.464.771 12.088.250
Peşin Ödenmiş Giderler
27.804.373 34.300.365
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 26.865.467 12.366.708
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 938.906 21.933.657
Diğer Dönen Varlıklar
31.634.436 5.187.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 31.634.436 5.187.624
ARA TOPLAM
538.588.826 62.755.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
538.588.826 62.755.996
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.438.548 442.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.438.548 442.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 0 118.449.835
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.050.000 5.050.000
Maddi Duran Varlıklar
309.398.778 151.269.571
Arazi ve Arsalar
12 58.231.000 18.745.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 10.688.596 10.280.000
Binalar
12 43.131.618 29.094.999
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 184.199.512 89.760.220
Taşıtlar
12 7.626.979 2.799.653
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.609.228 249.912
Özel Maliyetler
12 3.408.690 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 503.155 339.787
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 4.747.571 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77.539.511 46.227
Şerefiye
13 68.792.657 0
Diğer Haklar
13 8.746.854 46.227
Peşin Ödenmiş Giderler
8.455.785 14.191.247
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.455.785 14.191.247
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
407.630.193 289.449.801
TOPLAM VARLIKLAR
946.219.019 352.205.797
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 41.220.776 31.181.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 41.220.776 31.181.180
Banka Kredileri
32.750.000 11.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.367.224 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.103.552 20.181.180
Ticari Borçlar
166.036.790 11.821.955
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 8.364.454 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 157.672.336 11.821.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 10.911.548 2.653.397
Diğer Borçlar
10.330 10.629
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.330 10.629
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
78.045.230 25.688.438
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 78.045.230 25.688.438
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 970.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 970.295
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 5.403.227 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.865.055 888.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.800.578 856.503
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 64.477 31.860
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
429.466 9
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 429.466 9
ARA TOPLAM
304.922.422 73.214.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
304.922.422 73.214.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.416.323 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.416.323 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.861.364 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.554.959 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.499.209 19.626.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.189.613 2.316.685
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 17.309.596 17.309.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 28.887.286 14.503.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.802.818 34.129.540
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
380.725.240 107.343.806
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
336.982.592 244.861.991
Ödenmiş Sermaye
21 88.222.387 72.556.591
Sermaye Düzeltme Farkları
21 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 103.998.617 59.664.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.296.797 145.381.678
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
126.293.388 127.378.269
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 127.802.587 127.802.587
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -1.509.199 -424.318
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
21 18.003.409 18.003.409
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-44.099.580 -58.307.830
Net Dönem Karı veya Zararı
20.902.103 1.904.871
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
228.511.187 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
565.493.779 244.861.991
TOPLAM KAYNAKLAR
946.219.019 352.205.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.07.2021 - 31.12.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 482.844.592 79.590.291 218.124.623 36.687.160
Satışların Maliyeti
22 -369.717.691 -67.075.977 -172.199.130 -26.906.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
113.126.901 12.514.314 45.925.493 9.780.758
BRÜT KAR (ZARAR)
113.126.901 12.514.314 45.925.493 9.780.758
Genel Yönetim Giderleri
24 -19.620.657 -2.662.395 -5.758.513 -1.582.360
Pazarlama Giderleri
24 -13.958.487 -4.660.759 -6.102.464 -2.081.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 41.353.596 13.854.093 33.493.340 12.723.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -45.587.608 -15.668.929 -37.194.602 -14.516.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.313.745 3.376.324 30.363.254 4.323.843
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 3.278.148 204.970 3.199.498 106.452
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -5.024 0 -5.024 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 -650.000 1.009.607 -650.000 -1.731.172
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.936.869 4.590.901 32.907.728 2.699.123
Finansman Giderleri
28 -8.643.902 -3.019.234 -5.291.366 -1.973.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.292.967 1.571.667 27.616.362 725.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.723.032 1.316.365 -4.920.140 1.060.938
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -7.797.394 0 -5.404.761 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 1.074.362 1.316.365 484.621 1.060.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.569.935 2.888.032 22.696.222 1.786.573
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.569.935 2.888.032 22.696.222 1.786.573
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41.667.832 0 17.022.167 0
Ana Ortaklık Payları
20.902.103 2.888.032 5.674.055 1.786.573
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(KAyıp) 30 0,70920000 0,03980000 0,25730000 0,02460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.509.199 18.325.835 0 219.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 2.018.172 414.724 0 274.509
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 17.994.056 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-508.973 -82.945 0 -54.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-508.973 -82.945 0 -54.902
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.509.199 18.325.835 0 219.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.079.134 21.213.867 22.696.222 2.006.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.059.350 0 17.022.167 0
Ana Ortaklık Payları
16.019.784 21.213.867 5.674.055 2.006.180http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124074


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.035 Değişim: 0,32% Hacim : 36.560 Mio.TL Son veri saati : 13:19
Düşük 8.001 30.11.2023 Yüksek 8.038
Açılış: 8.008
28,8513 Değişim: -0,27%
Düşük 28,7617 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,5787 Değişim: -0,58%
Düşük 31,5173 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.890,87 Değişim: -0,55%
Düşük 1.888,35 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.