" />

KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.03.2022 - 18:29
KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.07.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213
Transferler
-482.831 -11.625.908 12.108.739
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.909 1.904.968 1.788.059 1.788.059
Sermaye Arttırımı
40.269.517 40.269.517 40.269.517
Dönem Sonu Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 40.269.517 2.738.380 48.785.847 -154.648 10.117.276 -118.303.704 1.904.968 57.869.789 57.869.789
Cari Dönem 01.07.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 48.303.015 -461.521 8.969 10.117.276 -64.853.711 5.765.305 144.645.329 144.645.329
Transferler
-390.288 6.155.593 -5.765.305 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
331.779 17.994.056 2.888.032 21.213.867 21.213.867
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
72.556.591 13.544.992 59.664.413 47.912.727 -129.742 18.003.025 10.117.276 -58.698.118 2.888.032 165.859.196 165.859.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.07.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.030.533 21.993.361
Dönem Karı (Zararı)
2.888.032 1.904.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.374.714 2.348.601
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 2.799.462 2.555.535
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.700.357 -2.374.734
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.837 161.117
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 264.034 -93.745
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.420.486 -2.442.106
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-69.744 2.188.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 242.987 38.523
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -312.731 2.150.354
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.270.611 -672.445
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -204.970 -311.818
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.358.767 225.962
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 148.224 167.402
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -31.410 -753.991
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.009.607 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.316.365 -664.298
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.315.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.767.787 17.739.792
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.053.146 -4.448.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -394.411 6.366.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.658.735 -10.814.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-752.898 442.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -752.898 442.916
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
4.992.022 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
4.992.022 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.968.030 -23.287.197
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 9.130.912 8.298.874
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.223.499 -6.987.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.223.499 -6.987.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -565.738 1.633.977
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.637 42.810.284
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 23.836.612
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -80.637 18.973.672
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.678.455 -23.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-836.652 -700.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -830.143 -700.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.509 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.030.533 21.993.361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.229.581 -1.813.772
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-23.587.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -12.642.081 -1.813.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.170.285 28.772.126
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
40.269.517
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.672.497 0
Kredilerden Nakit Girişleri
34.672.497 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.640.701 -11.583.247
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.640.701 -11.583.247
Ödenen Faiz
-2.066.437 -225.962
Alınan Faiz
204.926 311.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.028.763 48.951.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.028.763 48.951.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.810.257 368.464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.781.494 49.320.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 30.06.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.781.494 8.810.257
Ticari Alacaklar
13.546.032 5.656.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 765.506 371.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.780.526 5.285.852
Diğer Alacaklar
1.395.087 726.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.395.087 726.770
Stoklar
9 22.952.339 17.248.343
Peşin Ödenmiş Giderler
15.752.290 25.815.911
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 8.511.056 5.799.955
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.241.234 20.015.956
Diğer Dönen Varlıklar
3.587.064 2.756.921
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 208.553 169.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 3.378.511 2.587.644
ARA TOPLAM
63.014.306 61.015.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.014.306 61.015.149
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
392.618 308.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 392.618 308.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 113.595.041 71.003.878
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 350.000 350.000
Maddi Duran Varlıklar
12 56.775.845 46.926.897
Arazi ve Arsalar
5.805.000 5.805.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.174.062 2.215.530
Binalar
8.397.446 3.705.177
Tesis, Makine ve Cihazlar
38.015.147 31.414.311
Taşıtlar
1.988.741 2.051.163
Mobilya ve Demirbaşlar
274.284 261.414
Yapılmakta Olan Yatırımlar
121.165 1.474.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.949 58.278
Diğer Haklar
13 51.949 58.278
Peşin Ödenmiş Giderler
1.303.145 4.790.922
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.303.145 4.790.922
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 1.412.667 179.247
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
173.881.265 123.617.259
TOPLAM VARLIKLAR
236.895.571 184.632.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 26.892.530 5.568.448
Ticari Borçlar
15.389.580 11.197.491
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.389.580 11.197.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.899.969 2.465.707
Diğer Borçlar
615.173 695.810
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 615.173 695.810
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7.481.940 2.489.918
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 7.481.940 2.489.918
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.699.337 20.882
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.699.337 20.882
Kısa Vadeli Karşılıklar
582.336 636.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 537.976 452.502
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 44.360 183.682
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 6.518
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 9 6.518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 0 0
ARA TOPLAM
54.560.874 23.080.958
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.560.874 23.080.958
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16.475.501 16.906.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.395.498 1.652.709
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 15.080.003 15.253.412
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.475.501 16.906.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.036.375 39.987.079
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
165.859.196 144.645.329
Ödenmiş Sermaye
21 72.556.591 72.556.591
Sermaye Düzeltme Farkları
21 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 59.664.413 59.664.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.782.985 47.841.494
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.782.985 47.841.494
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 47.912.727 48.303.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -129.742 -461.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.003.025 8.969
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
18.003.025 8.969
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -58.698.118 -64.853.711
Net Dönem Karı veya Zararı
2.888.032 5.765.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
165.859.196 144.645.329
TOPLAM KAYNAKLAR
236.895.571 184.632.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.07.2020 - 31.12.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 79.590.291 46.250.844 36.687.160 7.438.611
Satışların Maliyeti
22 -67.075.977 -35.409.290 -26.906.402 -6.652.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.514.314 10.841.554 9.780.758 785.844
BRÜT KAR (ZARAR)
12.514.314 10.841.554 9.780.758 785.844
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.662.395 -1.515.311 -1.582.360 -1.072.052
Pazarlama Giderleri
24 -4.660.759 -1.484.830 -2.081.777 -1.198.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 13.854.093 5.732.016 12.723.880 4.833.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -15.668.929 -10.375.590 -14.516.658 -6.482.356
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.376.324 3.197.839 4.323.843 -3.133.512
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 204.970 311.818 106.452 228.944
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 1.009.607 0 -1.731.172
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.590.901 3.509.657 2.699.123 -2.904.568
Finansman Giderleri
28 -3.019.234 -2.268.987 -1.973.488 -276.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.571.667 1.240.670 725.635 -3.181.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.316.365 664.298 1.060.938 366.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 1.316.365 664.298 1.060.938 366.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.888.032 1.904.968 1.786.573 -2.814.456
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.888.032 1.904.968 1.786.573 -2.814.456
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.888.032 1.904.968 1.786.573 -2.814.456
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 30 0,03980000 0,03230000 0,02460000 -0,04770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.325.835 -116.909 219.607 -211.033
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 414.724 -149.883 274.509 -270.555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
17.994.056
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.995.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-82.945 32.974 -54.902 59.522
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -82.945 32.974 -54.902 59.522
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.325.835 -116.909 219.607 -211.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.213.867 1.788.059 2.006.180 -3.025.489
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
21.213.867 1.788.059 2.006.180 -3.025.489http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011832


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8931 Değişim: -0,01%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8811 Değişim: 0,02%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.533,43 Değişim: -0,06%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.