KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2021 - 21:06
KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.07.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.300.000 13.544.992 796.841 45.123.606 -304.862 10.117.276 -91.945.617 -8.798.008 22.834.228 22.834.228
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-1.043.540 -7.754.468 8.798.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-120.120 -6.977.711 -7.097.831 -7.097.831
Sermaye Arttırımı
4.667.191 1.941.539 6.608.700 6.608.700
Dönem Sonu Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 44.080.066 -424.982 10.117.276 -99.700.085 -6.977.711 22.345.097 22.345.097
Cari Dönem 01.07.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-482.831 -11.625.908 12.108.739 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.909 1.904.968 1.788.059 1.788.059
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
40.269.517 40.269.517 40.269.517
Dönem Sonu Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 40.269.517 2.738.380 48.785.847 -154.648 10.117.276 -118.303.704 1.904.968 57.869.789 57.869.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.07.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.305.178 -2.186.314
Dönem Karı (Zararı)
1.904.968 -6.977.711
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.660.418 8.707.691
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 2.555.535 1.869.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.374.734 7.185.342
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 161.117 -108.922
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -93.745 30.147
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.442.106 7.264.117
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.221.851 -129.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 71.497 703.967
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.150.354 -832.974
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-360.628 1.806.173
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -17.210
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 225.961 1.408.648
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 167.402 306.471
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -753.991 108.264
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -697.272 -2.502.314
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 0 1.990
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.990
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.315.666 475.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.739.792 -3.916.294
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.448.062 -5.565.558
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 6.366.885 -117.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.814.947 -5.448.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
442.916 13.526.383
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -46.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 442.916 13.573.310
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -23.287.197 -14.108.840
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 8.298.874 3.562.331
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.987.089 4.224.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -6.987.089 4.224.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 1.633.977 751.208
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.810.284 -6.599.209
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 23.836.612 -6.608.701
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 18.973.672 9.492
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-23.166 699.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-700.745 -406.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -700.745 -406.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 1
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.305.178 -2.186.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.813.772 -17.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.813.772 -15.971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.460.309 2.223.173
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
40.269.517 6.608.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.580.235
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 9.580.235
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.583.247 -12.594.877
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.583.247 -2.094.877
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -10.500.000
Ödenen Faiz
-225.961 -1.388.095
Alınan Faiz
0 17.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.951.715 18.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.951.715 18.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
368.464 212.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.320.179 231.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 30.06.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 49.320.179 368.464
Ticari Alacaklar
14.325.941 10.206.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 364.934 6.731.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.961.007 3.474.579
Diğer Alacaklar
160.426 603.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 160.426 603.342
Stoklar
9 24.425.063 1.044.121
Peşin Ödenmiş Giderler
12.608.815 18.465.583
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 3.193.355 2.757.553
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.415.460 15.708.030
Diğer Dönen Varlıklar
2.578.337 1.877.592
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 849.134 405.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.729.203 1.472.520
ARA TOPLAM
103.418.761 32.565.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.418.761 32.565.500
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
270.820 270.820
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 270.820 270.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 290.000 290.000
Maddi Duran Varlıklar
12 47.929.881 48.644.500
Arazi ve Arsalar
5.805.000 5.805.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.256.998 2.300.001
Binalar
3.884.236 4.069.999
Tesis, Makine ve Cihazlar
33.422.594 35.549.924
Taşıtlar
2.302.586 685.925
Mobilya ve Demirbaşlar
258.467 233.651
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 65.540 92.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.556.241 49.298.003
TOPLAM VARLIKLAR
151.975.002 81.863.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 5.341.196
Ticari Borçlar
15.398.275 23.139.355
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.398.275 23.139.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 3.777.969 2.143.992
Diğer Borçlar
59.732.437 16.913.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 40.744.519 16.907.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 18.987.918 5.947
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.593 45.759
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 22.593 45.759
Kısa Vadeli Karşılıklar
533.304 401.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 239.116 341.275
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 294.188 60.483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.518 14.817
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.518 6.518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 0 8.299
ARA TOPLAM
79.471.096 48.000.731
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.471.096 48.000.731
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 4.926.384
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.596.600 12.389.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.312.778 1.022.213
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.283.822 11.367.173
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 37.517 734.789
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.634.117 18.050.559
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.105.213 66.051.290
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.869.789 15.812.213
Ödenmiş Sermaye
20 58.967.161 58.967.161
Sermaye Düzeltme Farkları
20 13.544.992 13.544.992
Sermaye Avansı
20 40.269.517 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.738.380 2.738.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.631.199 49.230.939
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.631.199 49.230.939
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 48.785.847 49.268.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -154.648 -37.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -118.303.704 -106.677.796
Net Dönem Karı veya Zararı
1.904.968 -12.108.739
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.869.789 15.812.213
TOPLAM KAYNAKLAR
151.975.002 81.863.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.07.2019 - 31.12.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 46.250.844 48.044.365 7.438.611 10.696.259
Satışların Maliyeti
21 -35.409.290 -44.176.502 -6.652.767 -7.625.345
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.841.554 3.867.863 785.844 3.070.914
BRÜT KAR (ZARAR)
10.841.554 3.867.863 785.844 3.070.914
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.515.311 -1.734.670 -1.072.052 -1.097.033
Pazarlama Giderleri
23 -1.484.830 -1.437.023 -1.198.646 -772.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 5.732.016 7.237.449 4.833.698 3.224.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -10.375.590 -15.679.812 -6.482.356 -4.957.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.197.839 -7.746.193 -3.133.512 -530.666
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 311.818 17.210 228.944 8.070
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -1.990 -1.990
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.509.657 -7.730.973 -2.904.568 -524.586
Finansman Giderleri
26 -2.268.987 -1.715.172 -276.754 -1.565.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.240.670 -9.446.145 -3.181.322 -2.090.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
664.298 2.468.434 366.866 362.456
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 664.298 2.468.434 366.866 362.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.904.968 -6.977.711 -2.814.456 -1.727.972
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.904.968 -6.977.711 -2.814.456 -1.727.972
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.904.968 -6.977.711 -2.814.456 -1.727.972
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç/ (Kayıp) 28 0,03230000 -0,11830000 -0,04770000 -0,02930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-116.909 -120.120 -211.033 -96.970
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -149.883 -154.000 -270.555 -124.320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.974 33.880 59.522 27.350
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.974 33.880 59.522 27.350
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-116.909 -120.120 -211.033 -96.970
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.788.059 -7.097.831 -3.025.489 -1.824.942
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.788.059 -7.097.831 -3.025.489 -1.824.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908762


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.537 Değişim: 0,39% Hacim : 18.373 Mio.TL Son veri saati : 15:52
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.539
Açılış: 1.527
7,4366 Değişim: -0,12%
Düşük 7,4117 04.03.2021 Yüksek 7,5134
Açılış: 7,4455
8,9592 Değişim: -0,30%
Düşük 8,9490 04.03.2021 Yüksek 9,0579
Açılış: 8,9865
410,90 Değişim: 0,09%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.