KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 18:28
KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.300.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -430.896 10.117.276 -62.142.168 -30.856.294 31.506.202 31.506.202
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-526.422 -30.329.872 30.856.294
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
179.729 -469.199 -289.470 -289.470
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
54.300.000 13.544.992 796.841 45.650.029 -251.167 10.117.276 -92.472.040 -469.199 31.216.732 31.216.732
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 46.176.451 -424.982 10.117.276 -92.998.462 -15.775.719 22.345.097 22.345.097
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-15.775.719 15.775.719 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
139.012 -3.058.318 -2.919.306 -2.919.306
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 46.176.451 -285.970 10.117.276 -108.774.181 -3.058.318 19.425.791 19.425.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.573.364 -12.923.424
Dönem Karı (Zararı)
-3.058.318 -469.199
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.743.518 384.011
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 955.277 939.390
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-27.833 -637.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 65.458 -637.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -93.291 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
866.118 -930.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -517.984 -518.397
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.384.102 -412.249
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
397.026 -37.755
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -7.518 -185.776
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 170.228 196.777
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 180.384 71.745
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 53.932 -120.501
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -286.724 1.086.278
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 0 -36.256
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
839.654 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.888.164 -12.838.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.560.404 -5.168.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -495.118 -3.588.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.065.286 -1.580.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
328 -7.944.899
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 0 46.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 328 -7.991.826
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 9.748.074 3.033.645
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.416.837 -3.241.318
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.396.419 -645.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.396.419 -645.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 279.696 1.547
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.393 -1.677
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 6.608.701
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.393 -6.610.378
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.892.032 1.128.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
331.527 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 331.527 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.573.364 -12.923.424
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-743.746 312.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 348.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -743.746 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -36.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-947.289 748.560
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 759.561
Kredilerden Nakit Girişleri
0 759.561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-807.828 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-807.828 0
Ödenen Faiz
-146.979 -196.777
Alınan Faiz
7.518 185.776
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
882.329 -11.862.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
882.329 -11.862.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
231.636 12.321.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.113.965 459.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.113.965 231.636
Ticari Alacaklar
13.648.581 12.334.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.442.707 5.947.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.205.874 6.386.430
Diğer Alacaklar
613.506 623.623
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 613.506 623.623
Stoklar
9 6.121.836 15.869.910
Peşin Ödenmiş Giderler
16.537.721 11.027.593
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 3.214.038 6.076.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.323.683 4.950.793
Diğer Dönen Varlıklar
1.743.066 2.074.593
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 171.896 134.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.571.170 1.940.511
ARA TOPLAM
39.778.675 42.161.374
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.778.675 42.161.374
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
270.820 261.031
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 270.820 261.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 36.000 36.000
Maddi Duran Varlıklar
12 43.201.737 43.398.155
Arazi ve Arsalar
5.080.000 5.080.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.762.858 1.778.986
Binalar
3.334.850 3.404.265
Tesis, Makine ve Cihazlar
32.057.658 32.874.487
Taşıtlar
725.087 11.165
Mobilya ve Demirbaşlar
241.284 249.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 104.807 119.920
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.613.364 43.815.106
TOPLAM VARLIKLAR
83.392.039 85.976.480
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.454.129 3.766.515
Ticari Borçlar
25.590.756 23.140.405
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.590.756 23.140.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.405.416 1.125.720
Diğer Borçlar
2.800 1.407
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.800 1.407
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.536.715 17.428.747
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 14.438.964 17.307.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 97.751 120.778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
333.655 1.000.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 273.172 892.393
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 60.483 108.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.817 14.817
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.518 6.518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 8.299 8.299
ARA TOPLAM
46.338.288 46.478.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.338.288 46.478.374
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.277.960 5.910.499
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.783.563 10.389.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.143.705 1.181.480
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 10.639.858 9.207.869
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 566.437 853.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.627.960 17.153.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.966.248 63.631.383
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.425.791 22.345.097
Ödenmiş Sermaye
20 58.967.161 58.967.161
Sermaye Düzeltme Farkları
20 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.738.380 2.738.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.890.481 45.751.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.890.481 45.751.469
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 46.176.451 46.176.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -285.970 -424.982
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -108.774.181 -92.998.462
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.058.318 -15.775.719
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.425.791 22.345.097
TOPLAM KAYNAKLAR
83.392.039 85.976.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 12.421.247 4.928.273
Satışların Maliyeti
21 -10.799.285 -4.219.085
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.621.962 709.188
BRÜT KAR (ZARAR)
1.621.962 709.188
Genel Yönetim Giderleri
23 -559.389 -1.193.207
Pazarlama Giderleri
23 -609.615 -1.071.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.652.406 6.200.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -5.347.121 -3.288.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.241.757 1.356.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 7.518 222.032
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.234.239 1.578.406
Finansman Giderleri
26 -1.150.011 -1.012.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.384.250 566.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
325.932 -1.035.585
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 325.932 -1.035.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.058.318 -469.199
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.058.318 -469.199
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.058.318 -469.199
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 28 -0,05190000 -0,00860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
139.012 179.729
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
178.220 230.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39.208 -50.693
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-39.208 -50.693
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.012 179.729
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.919.306 -289.470
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.919.306 -289.470http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848239


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8201 Değişim: 0,16%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8348
Açılış: 13,7976
15,6076 Değişim: 0,18%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6158
Açılış: 15,5798
790,31 Değişim: 0,13%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.