KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:26
KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 25.063.308 -279.932 10.117.276 -41.717.820 -13.772.102 -14.902.563 -14.902.563
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-652.246 -652.246 -652.246
Transferler
-13.772.102 13.772.102
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.256 -4.533.719 -4.515.193 -4.515.193
Sermaye Avansı
3.796.200 3.796.200 3.796.200
Dönem Sonu Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 3.796.200 796.841 25.063.308 -241.406 10.117.276 -62.142.168 -4.553.719 13.531.324 13.531.324
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.300.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -430.896 10.117.276 -62.141.168 -30.856.294 31.506.202 31.506.202
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-652.246 -652.246 -652.246
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-526.422 -30.329.872 30.856.294 179.129 179.129
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-469.199 -469.199 -469.199
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
54.300.000 13.544.992 796.841 46.650.029 -251.167 10.117.276 -92.472.040 -469.199 31.216.732 31.216.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.923.424 2.249.941
Dönem Karı (Zararı)
-469.199 -4.553.719
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
384.011 3.721.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 939.390 756.936
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-637.000 452.044
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-930.646 82.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-518.397 82.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-412.249 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-37.755 2.053.093
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -185.776 -12.838
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 196.777 1.884.354
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
71.745 -38.794
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-120.501 220.371
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 461.870
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 2.304
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.086.278 -93.910
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -36.256 6.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.838.236 3.082.225
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.168.261 -1.919.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -3.588.031 -7.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.580.230 -1.911.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.944.899 1.121.284
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 46.927 -14.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.991.826 1.136.239
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 3.033.645 19.329.399
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -3.241.318 -9.580.058
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-645.996 -4.966.865
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 41.193
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -645.996 -5.008.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 1.547 -496.070
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.677 -171.325
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 6.608.701 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -6.610.378 -171.325
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.128.723 -235.115
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.923.424 2.249.941
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
312.642 -3.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
348.642 5.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 0 -9.468
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
748.560 -830.770
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 3.796.200
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
759.561 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.752.106
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.538.170
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -280.087
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 1.066.151
Ödenen Faiz
-196.777 -1.887.702
Alınan Faiz
185.776 12.838
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.862.222 1.415.342
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.862.222 1.415.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.321.265 519.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
459.043 1.934.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 459.043 12.321.265
Ticari Alacaklar
11.845.465 6.556.703
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.270.170 1.682.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.575.295 4.874.564
Diğer Alacaklar
1.010.438 1.504.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.010.438 1.504.564
Stoklar
9 4.096.412 7.130.057
Peşin Ödenmiş Giderler
10.369.545 6.491.227
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 3.115.948 309.729
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.253.597 6.181.498
Diğer Dönen Varlıklar
1.551.420 1.667.735
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 46.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.551.420 1.620.808
ARA TOPLAM
29.332.323 35.671.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.332.323 35.671.551
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
260.483 279.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 260.483 279.521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 36.000
Maddi Duran Varlıklar
12 46.140.215 47.376.880
Arazi ve Arsalar
5.080.000 5.080.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.827.369 1.843.497
Binalar
3.603.538 3.672.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
35.324.984 36.141.815
Taşıtlar
27.142 347.970
Mobilya ve Demirbaşlar
277.182 290.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 165.259 180.370
Peşin Ödenmiş Giderler
15.183.239 6.608.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.183.239 6.608.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.785.196 54.445.632
TOPLAM VARLIKLAR
91.117.519 90.117.183
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.896.927 6.810.105
Ticari Borçlar
17.287.680 17.861.931
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.287.680 17.861.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 583.044 581.497
Diğer Borçlar
6.629.395 6.631.072
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 6.608.701 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 20.694 6.631.072
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.890.374 15.761.651
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 16.878.281 15.729.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 12.093 32.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
336.742 842.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 336.742 430.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 412.249
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.517 6.517
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.517 6.517
ARA TOPLAM
44.630.679 48.495.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.630.679 48.495.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 8.386.316 3.713.577
Uzun Vadeli Karşılıklar
956.333 1.561.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 956.333 1.561.201
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 5.927.459 4.841.181
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.270.108 10.115.959
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.900.787 58.610.981
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.216.732 31.506.202
Ödenmiş Sermaye
20 54.300.000 54.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
796.841 796.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.398.862 45.745.555
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.398.862 45.745.555
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 45.650.029 46.176.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -251.167 -430.896
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -92.472.040 -62.142.168
Net Dönem Karı veya Zararı
-469.199 -30.856.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.216.732 31.506.202
TOPLAM KAYNAKLAR
91.117.519 90.117.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.928.273 22.370.788
Satışların Maliyeti
21 -4.219.085 -18.840.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
709.188 3.529.914
BRÜT KAR (ZARAR)
709.188 3.529.914
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.193.207 -1.116.976
Pazarlama Giderleri
23 -1.071.868 -2.114.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 6.200.264 1.535.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -3.288.003 -4.119.625
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.356.374 -2.285.388
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 222.032 85.663
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -7.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.304
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.578.406 -2.209.447
Finansman Giderleri
26 -1.012.020 -2.438.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
566.386 -4.647.629
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.035.585 93.910
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.035.585 93.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-469.199 -4.553.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
-469.199 -4.553.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-469.199 -4.553.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazan/(Kayıp) 28 -0,00860000 0,16770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
179.729 38.526
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
230.422 48.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-50.693 -9.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-50.693 -9.631
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
179.729 38.526
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-289.470 -4.515.193
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-289.470 -4.515.193http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763315


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9325 Değişim: 0,04%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
17,0271 Değişim: -0,05%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,23 Değişim: 0,05%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,62
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.