KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:12
KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 23.423.115 -282.632 10.117.276 -41.480.988 -6.246.356 29.022.248 29.022.248
Transferler
-9.524 -6.236.832 6.246.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.710 -2.845.745 -2.818.035 -2.818.035
Dönem Sonu Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 25.413.591 -254.922 10.117.276 -47.717.820 -2.845.745 26.204.213 26.204.213
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 25.063.308 -279.932 10.117.276 -47.717.820 -13.772.102 14.902.563 14.902.563
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-652.246 -652.246 -652.246
Transferler
-13.772.102 13.772.102
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.646 -12.593.756 -12.624.402 -12.624.402
Sermaye Avansı
6.608.700 6.608.700 6.608.700
Dönem Sonu Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 6.608.700 796.841 25.063.308 -310.578 10.117.276 -62.142.168 -12.593.756 8.234.615 8.234.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.248.473 14.667.108
Dönem Karı (Zararı)
-12.593.756 -2.845.745
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.954.654 2.959.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.512.202 1.488.793
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.224.971 226.782
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
119.218 197.651
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.694.928 1.817.932
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -44.299 -38.119
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 3.284.463 2.449.642
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
466.444 -616.871
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-11.680 23.280
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.905.730 -358.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.329 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -62.377 -362.708
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 6.595 -50.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.887.575 14.552.981
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.675.017 -8.131.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.894 -11.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.646.123 -8.119.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.434.107 690.316
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.867 27.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.474.974 662.510
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
25.168.591 41.510.585
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.080.501 -16.467.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.419.557 23.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-528.724 34.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.890.833 -10.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-556.153 -39.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-238.498 171.518
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-238.498 171.518
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.095.431 -3.204.662
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.248.473 14.667.108
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.818 -326.467
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-62.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.639 298.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -53.457 -562.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.843.009 -9.730.217
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6.608.700 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.690.000 11.074.306
Kredilerden Nakit Girişleri
2.690.000 11.074.306
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.892.772 -18.374.190
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.661.310 -8.543.401
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-1.613.211 -1.234.849
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.618.251 -8.595.940
Ödenen Faiz
-3.293.236 -2.468.452
Alınan Faiz
25 44.299 38.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
357.646 4.610.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
357.646 4.610.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
519.452 995.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
877.098 5.606.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 877.098 519.452
Ticari Alacaklar
4.341.144 11.101.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 42.143 71.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.299.001 11.030.046
Diğer Alacaklar
4.133.018 5.563.945
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 6.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.133.018 5.557.792
Stoklar
9 7.663.981 32.311.028
Peşin Ödenmiş Giderler
29.441.834 12.528.554
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 1.002.138 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 28.439.696 12.528.554
Diğer Dönen Varlıklar
284.527 310.113
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 64.952 17.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 219.575 292.181
ARA TOPLAM
46.741.602 62.334.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.741.602 62.334.175
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 267.616 245.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
267.616 245.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 54.577 57.906
Maddi Duran Varlıklar
12 22.884.336 24.328.980
Arazi ve Arsalar
2.032.447 2.032.447
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.525.341 1.560.110
Binalar
2.530.839 2.651.914
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.494.030 17.754.384
Taşıtlar
19.594 29.062
Mobilya ve Demirbaşlar
282.085 301.063
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 205.845 232.179
Diğer Haklar
205.845 232.179
Peşin Ödenmiş Giderler
7.415.096 8.100.093
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.415.096 8.100.093
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.827.470 32.964.365
TOPLAM VARLIKLAR
77.569.072 95.298.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.690.000 1.653.204
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.863.629 6.698.537
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 16.640.084 20.871.546
Ticari Borçlar
25.361.335 29.314.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 528.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.361.335 28.785.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 417.470 623.107
Diğer Borçlar
8 16.902 13.089
Ertelenmiş Gelirler
11.157.052 13.252.483
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 10.143.655 13.169.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 1.013.397 83.166
Kısa Vadeli Karşılıklar
430.508 495.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 421.385 455.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.123 40.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.667 16.012
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.517 6.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 3.150 9.495
ARA TOPLAM
60.586.647 72.938.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.586.647 72.938.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.438.635 4.714.875
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.491.354 1.692.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.491.354 1.692.006
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 817.821 1.050.921
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.747.810 7.457.802
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.334.457 80.395.977
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.234.615 14.902.563
Ödenmiş Sermaye
20 27.150.000 27.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 13.544.992 13.544.992
Sermaye Avansı
20 6.608.700 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
796.841 796.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.752.730 24.783.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.752.730 24.783.376
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 25.063.308 25.063.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-310.578 -279.932
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -62.142.168 -47.717.820
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.593.756 -13.772.102
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.234.615 14.902.563
TOPLAM KAYNAKLAR
77.569.072 95.298.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 34.070.989 56.139.555 11.700.201 38.686.211
Satışların Maliyeti
21 -28.205.230 -51.309.427 -9.364.356 -35.927.495
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.865.759 4.830.128 2.335.845 2.758.716
BRÜT KAR (ZARAR)
5.865.759 4.830.128 2.335.845 2.758.716
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.287.315 -2.174.060 -1.170.339 -1.164.277
Pazarlama Giderleri
22 -3.027.557 -1.950.100 -913.454 -853.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 3.533.065 1.517.193 1.997.663 534.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -11.191.812 -3.168.408 -7.072.187 -909.990
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.107.860 -945.247 -4.822.472 365.700
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 117.124 92.869 31.461 37.059
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -7.418 -4.314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -3.329 -1.025
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.001.483 -856.692 -4.792.036 402.759
Finansman Gelirleri
26 0 161.835 161.835
Finansman Giderleri
26 -5.654.650 -2.513.596 -3.216.468 -672.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.656.133 -3.208.453 -8.008.504 -108.214
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
62.377 362.708 -31.533 283.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 62.377 362.708 -31.533 283.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.593.756 -2.845.745 -8.040.037 175.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.593.756 -2.845.745 -8.040.037 175.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.593.756 -2.845.745 -8.040.037 175.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Paşına Kazanç/(Kayıp) 28 -0,46390000 -0,10480000 -0,29610000 0,00650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.646 27.710 -69.172 -1.550
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.307 34.637 -86.464 -1.937
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.661 -6.927 17.292 387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
7.661 -6.927 17.292 387
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.646 27.710 -69.172 -1.550
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.624.402 -2.818.035 -8.109.209 173.631
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-12.624.402 -2.818.035 -8.109.209 173.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701935


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -1,94% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6674 Değişim: 0,03%
Düşük 8,6593 21.09.2021 Yüksek 8,6704
Açılış: 8,6647
10,1772 Değişim: 0,16%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1789
Açılış: 10,1609
491,56 Değişim: -0,01%
Düşük 491,34 21.09.2021 Yüksek 491,83
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.