KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2023 - 23:37
KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17.1 59.337.745 11.367.428
Satışların Maliyeti
17.2 -18.953.199 -1.427.085
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.384.546 9.940.343
BRÜT KAR (ZARAR)
40.384.546 9.940.343
Genel Yönetim Giderleri
18.1 -8.436.485 -3.179.389
Pazarlama Giderleri
18.2 -6.322.948 -1.845.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.1 1.947.833 776.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.2 -1.024.735 -161.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.548.211 5.530.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21.1 -240.779 -220.587
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.307.432 5.309.670
Finansman Gelirleri
22.1 70.760 2.158
Finansman Giderleri
22.2 -69.827 -86.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.308.365 5.225.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.207.037 -1.327.300
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -6.666.106 -1.318.028
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 459.069 -9.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.101.328 3.898.408
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.101.328 3.898.408
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 20.101.328 3.898.408
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,71700000 0,34300000
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,71700000 0,34300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.615.617 13.028.902
Dönem Karı (Zararı)
23 20.101.328 3.898.408
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.101.328 3.898.408
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
500.116 -203.307
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 0 67
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
959.185 -212.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 959.185 -212.646
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -459.069 9.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.610.980 9.814.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.321.857 -6.550.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-8 -8.321.857 -6.550.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.331.886 12.950.320
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.331.886 12.950.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.474.450 72.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.474.450 72.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 65.738 64.700
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.239.504 3.186.166
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-9 -3.158.717 2.951.432
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.398.221 234.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.736.929 91.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -2.736.929 91.131
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.990.464 13.509.706
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -3.374.847 -480.804
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-74.553 -233.000.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-74.553 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -233.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.207.500 219.976.992
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 194.476.992
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 194.476.992
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 25.500.000
Ödenen Temettüler
-4.207.500 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.333.564 5.894
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.333.564 5.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.703 39.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.379.267 45.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.379.267 45.703
Ticari Alacaklar
5-8 15.779.331 7.457.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-8 15.779.331 7.457.474
Diğer Alacaklar
5-9 4.331.886 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-9 4.331.886 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 11.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 11.368
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.374.847 480.804
ARA TOPLAM
24.865.331 7.995.349
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.865.331 7.995.349
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.587.565.978 947.385.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.587.565.978 947.385.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
7 1.587.565.978 947.385.874
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 698.012 220.790
Diğer Duran Varlıklar
15 4.595.886 1.366.785
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.592.859.876 948.973.449
TOPLAM VARLIKLAR
1.617.725.207 956.968.798
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 1.567.780 93.330
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.567.780 93.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 140.565 74.827
Diğer Borçlar
9 248.565 3.357.139
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-9 132.264 3.290.981
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 116.301 66.158
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 6.666.106 1.318.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.037 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.037 0
ARA TOPLAM
8.627.053 4.843.324
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.627.053 4.843.324
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.947.852 918.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.947.852 918.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 66.688.718 34.676.402
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.636.570 35.594.894
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.263.623 40.438.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.540.461.574 916.530.580
Ödenmiş Sermaye
16.1 28.050.000 28.050.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.2 5.167.456 5.167.456
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.8 194.476.992 194.476.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.266.931.579 658.819.850
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
16.7 1.267.013.917 658.842.818
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.338 -22.968
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3 -82.338 -22.968
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.4 1.011.255 510.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.6 24.722.964 25.607.874
Net Dönem Karı veya Zararı
24 20.101.328 3.898.408
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.5 10 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.540.461.584 916.530.580
TOPLAM KAYNAKLAR
1.617.725.207 956.968.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 2.550.000 5.167.456 0 13.116.443 -21.162 510.000 23.168.054 2.439.820 46.930.611 46.930.611
Transferler
2.439.820 -2.439.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
645.726.375 -1.806 3.898.408 649.622.977 649.622.977
Dönem Karı (Zararı)
24 3.898.408 3.898.408 3.898.408
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
645.726.375 -1.806 645.724.569 645.724.569
Sermaye Arttırımı
25.500.000 25.500.000 25.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
194.476.992 194.476.992 194.476.992
Dönem Sonu Bakiyeler
28.050.000 5.167.456 194.476.992 658.842.818 -22.968 510.000 25.607.874 3.898.408 916.530.580 916.530.580
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 28.050.000 5.167.456 194.476.992 658.842.818 -22.968 510.000 25.607.874 3.898.408 916.530.580 916.530.580
Transferler
501.255 3.397.153 -3.898.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
608.171.099 -59.370 20.101.328 628.213.057 628.213.057
Dönem Karı (Zararı)
24 20.101.328 20.101.328 20.101.328
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
608.171.099 -59.370 608.111.729 608.111.729
Kar Payları
-4.207.500 -4.207.500 -4.207.500
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-74.563 -74.563 10 -74.553
Dönem Sonu Bakiyeler
28.050.000 5.167.456 194.476.992 1.267.013.917 -82.338 1.011.255 24.722.964 20.101.328 1.540.461.574 10 1.540.461.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.101.328 3.898.408
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
608.111.729 645.724.569
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
640.180.104 679.711.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -74.212 -2.257
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.994.163 -33.985.148
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-32.009.005 -33.985.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 14.842 451
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
608.111.729 645.724.569
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
628.213.057 649.622.977
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
628.213.057 649.622.977http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124215


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,00% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9170 Değişim: 0,07%
Düşük 28,8561 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4758 Değişim: 0,05%
Düşük 31,3912 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.940,00 Değişim: 0,83%
Düşük 1.922,44 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.