KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2021 - 19:41
KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.1 1.374.108 2.190.752
Satışların Maliyeti
16.2 -116.841 -158.488
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.257.267 2.032.264
BRÜT KAR (ZARAR)
1.257.267 2.032.264
Genel Yönetim Giderleri
17.1 -1.025.005 -1.194.171
Pazarlama Giderleri
17.2 -563.620 -651.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 255.128 936.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -31.740 -274.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-107.970 848.783
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20.1 -88.074 -99.641
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-196.044 749.142
Finansman Gelirleri
21.1 768 10.389
Finansman Giderleri
21.2 -30.066 -29.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-225.342 730.301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
48.945 3.433
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 -7.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 48.945 10.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-176.397 733.734
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 -176.397 733.734
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-176.397 733.734
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,06900000 0,28800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.927.479 -30.777
Dönem Karı (Zararı)
23 -176.397 733.734
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-176.397 733.734
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-190.517 166.272
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 67 1.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-141.639 175.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -141.639 175.462
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -48.945 -10.895
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.294.393 -754.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.019.341 -2.055.423
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-7 -1.019.341 -2.221.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 166.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 12.950.000 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 12.950.000 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 56.843 -256.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 56.843 -256.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.250 -80.817
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 938.286 1.068.144
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 1.610.990 2.828.384
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -672.704 -1.760.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
366.355 569.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 366.355 569.833
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.927.479 145.332
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 0 -176.109
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-132.433.578 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -132.433.578 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.483.578 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.569.648 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.8 99.569.648 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15.2 19.913.930 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.521 -30.777
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.521 -30.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 39.809 34.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.288 3.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.288 39.809
Ticari Alacaklar
4-7 1.926.682 907.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 1.926.682 907.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4-8 0 12.950.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-8 0 12.950.000
Peşin Ödenmiş Giderler
3.210 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.210 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 416.673
ARA TOPLAM
1.947.180 14.313.823
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.947.180 14.313.823
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
34.673.900 34.673.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 34.673.900 34.673.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 34.673.900 34.673.900
Diğer Alacaklar
8 132.433.898 320
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-8 132.433.578 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 320 320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 67
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 67
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 282.244 229.210
Diğer Duran Varlıklar
1.099.719 1.052.611
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 1.099.719 1.052.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
168.489.761 35.956.108
TOPLAM VARLIKLAR
170.436.941 50.269.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
77.752 20.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 77.752 20.909
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 12.377 10.127
Diğer Borçlar
8 2.427.289 833.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 1.950.540 339.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçla 90.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 66.306 90.426
ARA TOPLAM
2.583.724 1.610.464
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.583.724 1.610.464
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 940.228 1.038.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 940.228 1.038.454
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 690.632 690.402
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.630.860 1.728.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.214.584 3.339.320
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
166.222.357 46.930.611
Ödenmiş Sermaye
15.1 2.550.000 2.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.3 5.167.456 5.167.456
Sermaye Avansı
15.2 19.913.930 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.8 99.569.648 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.079.846 13.095.281
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.7 13.116.443 13.116.443
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.597 -21.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.4 -36.597 -21.162
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.5 510.000 510.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.6 25.607.874 23.168.054
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -176.397 2.439.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
166.222.357 46.930.611
TOPLAM KAYNAKLAR
170.436.941 50.269.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 5.167.456 0 0 14.493.757 -8.759 510.000 15.962.111 7.205.943 45.880.508 45.880.508
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
7.205.943 -7.205.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.758 733.734 723.976 723.976
Dönem Karı (Zararı)
23 733.734 733.734 733.734
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.758 0 -9.758 -9.758
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 5.167.456 0 0 14.493.757 -18.517 510.000 23.168.054 733.734 46.604.484 46.604.484
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 5.167.456 0 0 13.116.443 -21.162 510.000 23.168.054 2.439.820 46.930.611 46.930.611
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
2.439.820 -2.439.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.435 -176.397 -191.832 -191.832
Dönem Karı (Zararı)
23 -176.397 -176.397 -176.397
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.435 19.913.930 19.913.930
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15.8 99.569.648 99.569.648 99.569.648
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 5.167.456 19.913.930 99.569.648 13.116.443 -36.597 510.000 25.607.874 -176.397 166.222.357 166.222.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23 -176.397 733.734
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.435 -9.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -19.294 -12.197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.859 2.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 3.859 2.439
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.435 -9.758
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-191.832 723.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-191.832 723.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.519 Değişim: 0,67% Hacim : 24.030 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.521
Açılış: 1.508
9,4841 Değişim: -0,54%
Düşük 9,4605 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0329 Değişim: -0,31%
Düşük 11,0003 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
547,88 Değişim: -0,37%
Düşük 543,55 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.