" />

KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 23:42
KAP ***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.1 14.324.959 9.965.713
Satışların Maliyeti
16.2 -413.967 -930.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.910.992 9.034.785
BRÜT KAR (ZARAR)
13.910.992 9.034.785
Genel Yönetim Giderleri
17.1 -4.803.933 -4.224.246
Pazarlama Giderleri
17.2 -2.219.569 -1.849.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 1.123.037 1.266.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -226.962 -56.699
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.783.565 4.171.517
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.1 1.238.307 4.558.186
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20.2 -70.905 -215.959
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.950.967 8.513.744
Finansman Gelirleri
21.1 20.121 115.483
Finansman Giderleri
21.2 -60.050 -15.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.911.038 8.613.515
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.705.095 -960.961
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.793.285 -1.058.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 88.190 97.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.205.943 7.652.554
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 7.205.943 7.652.554
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.205.943 7.652.554
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 2,82600000 3,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.954 11.006.628
Dönem Karı (Zararı)
23 7.205.943 7.652.554
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.495 497.399
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.410 3.410
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
170.275 591.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 170.275 591.733
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -88.190 -97.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.705.227 3.408.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.781.732 4.459.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-7 -9.615.467 4.459.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -166.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.558.409 -4.558.186
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.558.409 -4.558.186
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 226.429 17.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 226.429 17.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 8.285 31.998
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.243.973 3.054.037
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 -2.985.550 2.938.963
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 741.577 115.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
527.355 402.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 527.355 402.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
586.211 11.558.069
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -561.257 -551.441
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -11.004.731
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -11.004.731
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.954 1.897
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.954 1.897
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.437 7.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.391 9.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 34.391 9.437
Ticari Alacaklar
12.547.946 2.766.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 12.381.681 2.766.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 166.265 0
Diğer Alacaklar
8 0 4.558.186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-8 0 4.558.186
Peşin Ödenmiş Giderler
5.310 892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.310 892
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 561.257 551.441
ARA TOPLAM
13.148.904 7.886.170
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.148.904 7.886.170
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
36.123.704 37.982.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
36.123.704 37.982.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 36.123.704 37.982.320
Diğer Alacaklar
320 543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 320 543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.477 6.887
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.477 6.887
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 292.400 208.742
Diğer Duran Varlıklar
1.132.560 1.112.892
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 1.132.560 1.112.892
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.552.461 39.311.384
TOPLAM VARLIKLAR
50.701.365 47.197.554
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
287.289 60.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 287.289 60.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 80.817 72.532
Diğer Borçlar
8 917.051 3.895.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 374.488 3.360.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 542.563 535.566
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.793.285 1.058.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
146.775 146.775
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 146.775 146.775
ARA TOPLAM
3.225.217 5.234.476
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.225.217 5.234.476
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 831.918 681.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 831.918 681.057
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 763.722 857.302
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.595.640 1.538.359
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.820.857 6.772.835
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.880.508 40.424.719
Ödenmiş Sermaye
15.1 2.550.000 2.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.2 5.167.456 9.703.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.484.998 16.235.152
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.6 14.493.757 16.259.442
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.759 -24.290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.3 -8.759 -24.290
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.4 510.000 109.130
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.5 15.962.111 4.174.503
Net Dönem Karı veya Zararı
23 7.205.943 7.652.554
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.880.508 40.424.719
TOPLAM KAYNAKLAR
50.701.365 47.197.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 0 -8.297 109.130 284.162 3.890.341 16.528.716 16.528.716
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
15.6 16.259.442 16.259.442 16.259.442
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
16.259.442 16.259.442 16.259.442
Transferler
3.890.341 -3.890.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.993 7.652.554 7.636.561 7.636.561
Dönem Karı (Zararı)
23 7.652.554 7.652.554 7.652.554
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.993 0 -15.993 -15.993
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 9.703.380 16.259.442 -24.290 109.130 4.174.503 7.652.554 40.424.719 40.424.719
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 2.550.000 9.703.380 16.259.442 -24.290 109.130 4.174.503 7.652.554 40.424.719 40.424.719
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-4.535.924 400.870 11.787.608 -7.652.554 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.765.685 15.531 7.205.943 5.455.789 5.455.789
Dönem Karı (Zararı)
23 7.205.943 7.205.943 7.205.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.765.685 15.531 0 -1.750.154 -1.750.154
Dönem Sonu Bakiyeler
2.550.000 5.167.456 14.493.757 -8.759 510.000 15.962.111 7.205.943 45.880.508 45.880.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23 7.205.943 7.652.554
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.750.154 -15.993
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15.6 -1.858.617 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 19.414 -19.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
89.049 3.998
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
22 92.932 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -3.883 3.998
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.750.154 -15.993
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.455.789 7.636.561
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.455.789 7.636.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823760


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.969 Değişim: -0,21% Hacim : 47.927 Mio.TL Son veri saati : 13:56
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0819 Değişim: 0,84%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
36,0118 Değişim: 1,15%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0308
Açılış: 35,6018
2.533,66 Değişim: 0,18%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.