KAP ***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2022 - 00:03
KAP ***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 665.768.708 326.124.745
Satışların Maliyeti
19 -509.307.689 -252.304.532
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
156.461.019 73.820.213
BRÜT KAR (ZARAR)
156.461.019 73.820.213
Genel Yönetim Giderleri
20 -18.376.366 -13.122.431
Pazarlama Giderleri
20 -33.193.064 -21.314.028
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.932.668 -713.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 96.347.337 44.924.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -65.915.037 -34.986.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
133.391.221 48.608.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 25.448.510 24.210.053
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -14.773.237 -16.826.041
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
144.066.494 55.992.770
Finansman Gelirleri
23 54.411.246 11.153.138
Finansman Giderleri
23 -57.303.509 -29.571.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
141.174.231 37.574.347
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.597.709 -7.015.599
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-27.721.846 -5.381.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.124.137 -1.634.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
121.576.522 30.558.748
DÖNEM KARI (ZARARI)
121.576.522 30.558.748
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
121.576.522 30.558.748
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.781.397 -7.201.589
Dönem Karı (Zararı)
121.576.522 30.558.748
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
121.576.522 30.558.748
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.432.989 33.140.860
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 8.836.869 6.389.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.957.632 6.638.749
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 13.009.633 4.196.914
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.052.001 2.441.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.798.109 -544.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 675.346 436.349
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -155.243 -12.017
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -4.318.212 -968.904
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.334.492 -751.828
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7.334.492
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-751.828
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.319.852 15.614.184
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.175.753 -1.220.544
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.165.620 258.550
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14,22 -16.341.373 -1.479.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 19.597.710 7.015.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-242.221.522 -61.058.915
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-55.856.468 959.210
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.888.230 -28.505.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-92.888.230 -28.505.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.687.878 -2.769.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.687.878 -2.769.567
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105.391.408 -39.288.322
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.238.521 -118.962
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.420.563 724.914
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
51.420.563 724.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
484.060 522.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.020.573 -1.144.379
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.020.573 -1.144.379
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.601.579 7.910.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.482.634 651.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.522.347 369.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
39.713 281.916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-99.212.011 2.640.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-196.782 -187.034
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.372.604 -9.655.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.149.349 -7.103.067
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
989.465 1.760.151
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
989.465 1.760.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -47.138.814 -8.863.218
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -47.138.814 -8.863.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.978.473 26.114.900
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.456.982
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 18.456.982
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
379.226.462 209.052.047
Kredilerden Nakit Girişleri
241.871.269 209.277.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
18 137.321.281
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
33.912 -224.953
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-178.808.198 -161.993.029
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-178.808.198 -161.993.029
Ödenen Faiz
-39.859.992 -20.233.365
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-896.879
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -139.902 -710.753
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.047.727 11.810.244
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.390.515 -2.985.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.438.242 8.824.301
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.455.139 8.630.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 54.893.381 17.455.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 55.744.036 18.165.892
Finansal Yatırımlar
6 55.905.040 48.572
Ticari Alacaklar
169.406.685 90.097.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 169.406.685 90.097.161
Diğer Alacaklar
10.398.334 4.820.255
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 280.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10.398.334 4.539.614
Stoklar
10 187.135.723 79.692.314
Peşin Ödenmiş Giderler
11 25.234.872 1.407.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.308.206 2.092.149
Diğer Dönen Varlıklar
7.941.638 3.526.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.941.638 3.526.140
ARA TOPLAM
517.074.534 199.849.814
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
517.074.534 199.849.814
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 181.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
181.558
Diğer Alacaklar
54.407 35.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 54.407 35.854
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 55.330.000 37.113.627
Maddi Duran Varlıklar
12 84.890.790 40.563.085
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.548.353 4.133.384
Peşin Ödenmiş Giderler
0 589.018
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 589.018
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 6.785.006
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
151.608.556 82.616.526
TOPLAM VARLIKLAR
668.683.090 282.466.340
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 124.759.114 37.237.019
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 124.759.114 37.237.019
Banka Kredileri
7 120.689.180 34.571.732
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 4.069.934 2.665.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
53.686.196 85.589.194
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 53.686.196 85.589.194
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 46.536 12.624
Ticari Borçlar
65.580.044 14.159.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 65.580.044 14.159.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.527.548 1.491.977
Diğer Borçlar
857.088 388.026
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
68
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 857.088 387.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.738.219 10.339.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.738.219 10.339.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25.349.242 768.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
522.094 4.826.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 362.145 192.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 159.949 4.633.404
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
321.630 281.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
321.630 281.915
ARA TOPLAM
279.387.711 155.095.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
279.387.711 155.095.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 29.439.951 50.355.855
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 29.439.951 50.355.855
Banka Kredileri
7 22.295.260 43.886.479
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.144.691 6.469.376
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.986.731 1.659.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.986.731 1.659.423
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.321.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.426.682 53.336.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
310.814.393 208.431.694
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
357.868.697 74.034.646
Ödenmiş Sermaye
18 63.456.982 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
137.321.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.209.277 -4.166.868
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-943.330 -928.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -943.330 -928.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 4.152.607 -3.237.908
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.715.043 1.715.043
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 30.589.592 927.723
Net Dönem Karı veya Zararı
18 121.576.522 30.558.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
357.868.697 74.034.646
TOPLAM KAYNAKLAR
668.683.090 282.466.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 45.000.000 636.793 251.965 1.612.190 9.574.780 10.575.349 46.724.001
Transferler
18 102.853 10.502.503 10.575.349 30.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 292.167 2.985.943 30.558.748 27.280.638
Dönem Karı (Zararı)
18 30.558.748 30.558.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 292.167 2.985.943 3.278.110
Dönem Sonu Bakiyeler
18 45.000.000 928.960 3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 74.034.646 74.034.646
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 45.000.000 928.960 3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 74.034.646
Dönem Karı (Zararı)
18 121.576.522 121.576.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 14.370 7.390.515 7.376.145
Sermaye Arttırımı
18 18.456.982 137.321.281 18.456.982
Kar Payları
896.879 896.878
Dönem Sonu Bakiyeler
18 63.456.982 137.321.281 943.330 4.152.607 1.715.043 30.589.592 121.576.522 357.868.697 357.868.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
121.576.522 30.558.748
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.370 -292.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -17.963 -365.208
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.593 73.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 3.593 73.041
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.390.515 -2.985.943
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.390.515 -2.985.943
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.390.515 -2.985.943
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.376.145 -3.278.110
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.952.667 27.280.638
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
128.952.667 27.280.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010149


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,8978 Değişim: 2,30%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,9108
Açılış: 15,5411
16,7856 Değişim: 3,36%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,8031
Açılış: 16,2402
926,52 Değişim: 1,70%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.