KAP ***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.07.2021 - 18:11
KAP ***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 116.991.993 71.149.533
Satışların Maliyeti
16 -93.996.405 -54.943.848
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.995.588 16.205.685
BRÜT KAR (ZARAR)
22.995.588 16.205.685
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.628.597 -2.577.912
Pazarlama Giderleri
17 -6.681.951 -4.871.686
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -286.242 -182.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 20.813.250 7.725.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -8.864.389 -2.155.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.347.659 14.143.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 334.500 48.169
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -122.449
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.559.710 14.191.556
Finansman Gelirleri
20 882.084 6.271
Finansman Giderleri
20 -10.808.628 -6.419.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.633.166 7.778.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
141.426 -1.572.220
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.242.192 -922.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.383.618 -650.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.774.592 6.205.968
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.774.592 6.205.968
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
13.774.592 6.205.968
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.207.829 345.386
Dönem Karı (Zararı)
13.774.592 6.205.968
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.774.592 6.205.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.268.631 9.726.979
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 1.949.558 1.207.631
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-340.110 420.159
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 107.072 634.711
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -645.287 -214.552
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 198.105 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.945.022 395.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 425.481 395.836
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 288.175 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.658.678 -2
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.926.600 6.413.368
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.025.969 -166.283
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-155.000 -115.950
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-155.000 -115.950
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -141.426 1.572.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.040.686 -15.092.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -18.646.174 -20.182.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -18.646.174 -20.182.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.513.605 -9.500.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.513.605 -9.500.635
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 13.201.793 7.423.010
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.584.370 -1.936.691
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.237.883 956.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.427 101.726
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 966.249 4.330.322
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 2.197.803 2.507.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-883.838 1.207.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-618.805 893.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-265.033 314.055
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.002.537 840.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -25.111 -19.282
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.769.597 -475.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12 -2.762.589 -1.319.286
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 986.398 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-24.493 6 -35.891.535 -17.523.913
Ödenen Faiz
20 -7.259.240 -4.375.538
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.944 -53.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.082.543 5.233.205
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
86.023 -247.117
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.168.566 4.986.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.165.892 8.630.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.334.458 13.616.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 29.334.458 18.165.892
Finansal Yatırımlar
73.065 48.572
Ticari Alacaklar
109.463.108 90.097.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 109.463.108 90.097.161
Diğer Alacaklar
8.450.326 4.938.940
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 319.100 399.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.131.226 4.539.614
Stoklar
9 66.292.416 79.692.314
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.558.548 1.407.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 742.104 2.092.149
Diğer Dönen Varlıklar
5.334.561 3.407.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.334.561 3.407.455
ARA TOPLAM
227.248.586 199.849.814
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
227.248.586 199.849.814
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
181.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 181.558
Diğer Alacaklar
38.073 35.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 38.073 35.854
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 37.097.016 37.113.627
Maddi Duran Varlıklar
12 31.922.934 31.460.811
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 13.676.143 13.235.658
Peşin Ödenmiş Giderler
22.173 589.018
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.173 589.018
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 34.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
82.791.227 82.616.526
TOPLAM VARLIKLAR
310.039.813 282.466.340
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 83.638.635 37.237.019
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 49.697.659 85.589.194
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 14.568 12.624
Ticari Borçlar
20.397.364 14.159.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.397.364 14.159.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.475.550 1.491.977
Diğer Borçlar
1.354.275 388.026
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 68
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.354.275 387.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.537.601 10.339.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 12.537.601 10.339.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.242.193 768.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.756.466 4.826.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 493.563 192.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.262.903 4.633.404
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.883 281.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.883 281.915
ARA TOPLAM
173.131.194 155.095.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.131.194 155.095.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 52.290.828 50.355.855
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.717.412 1.659.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.717.412 1.659.423
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.342 1.321.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.010.582 53.336.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
227.141.776 208.431.694
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.898.037 74.034.646
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.047.450 -4.166.868
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895.565 -928.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -895.565 -928.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 -3.151.885 -3.237.908
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.715.043 1.715.043
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 26.455.852 927.723
Net Dönem Karı veya Zararı
15 13.774.592 30.558.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.898.037 74.034.646
TOPLAM KAYNAKLAR
310.039.813 282.466.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 45.000.000 -636.793 -251.965 1.612.190 -9.574.780 10.575.349 46.724.001
Transferler
15 102.853 10.502.503 -10.575.349 102.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -166.283 -247.117 6.205.968 5.792.568
Dönem Karı (Zararı)
15 6.205.968 6.205.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -166.283 -247.117 -413.400
Dönem Sonu Bakiyeler
15 45.000.000 -803.076 -499.082 1.715.043 1.000.569 6.205.968 52.619.422 0 52.619.422
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 45.000.000 -928.960 -3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 74.034.646
Diğer Düzeltmeler
-5.030.619 -5.030.619
Transferler
30.558.748 -30.558.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.395 86.023 13.774.592 13.894.010
Dönem Karı (Zararı)
13.774.592 13.774.592
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.395 86.023 119.418
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -895.565 -3.151.885 1.715.043 26.455.852 13.774.592 82.898.037 0 82.898.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.774.592 6.205.968
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.395 -166.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.744 -207.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.349 41.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -8.349 41.571
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
86.023 -247.117
Yabancı Para Çevrim Farkları
86.023 -247.117
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.418 -413.400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.894.010 5.792.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
13.894.010 5.792.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951226


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: -0,18% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5542 Değişim: 0,02%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5625
Açılış: 8,5523
10,1127 Değişim: 0,07%
Düşük 10,0873 27.07.2021 Yüksek 10,1259
Açılış: 10,1059
494,36 Değişim: 0,01%
Düşük 493,70 27.07.2021 Yüksek 494,92
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.