KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2023 - 18:18
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 946.534.201 728.838.900 507.243.268 456.754.230
Satışların Maliyeti
14 -886.991.916 -692.274.374 -470.527.296 -434.223.570
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.542.285 36.564.526 36.715.972 22.530.660
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
59.542.285 36.564.526 36.715.972 22.530.660
Genel Yönetim Giderleri
-8.516.823 -5.207.876 -4.382.455 -2.859.987
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.826.648 3.912.280 2.257.087 1.954.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.388.238 -9.437.638 -429.009 -6.595.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.463.872 25.831.292 34.161.595 15.029.586
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 23.395 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.463.872 25.854.687 34.161.595 15.029.586
Finansman Gelirleri
15 13.452.480 10.179.475 12.771.889 9.931.355
Finansman Giderleri
15 -16.527.252 -9.009.542 -11.338.760 -4.805.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.389.100 27.024.620 35.594.724 20.155.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.726.173 -4.603.696 -5.183.112 -2.746.385
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -6.266.250 -3.970.957 -4.817.357 -2.221.122
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.459.923 -632.739 -365.755 -525.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.662.927 22.420.924 30.411.612 17.409.127
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.662.927 22.420.924 30.411.612 17.409.127
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.662.927 22.420.924 30.411.612 17.409.127
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,55300000 0,29800000 0,40400000 0,23100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.794.020 54.625.698
Dönem Karı (Zararı)
41.662.927 22.420.924
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.662.927 22.420.924
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.510.527 19.998.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 13.335.113 9.329.671
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 206.475
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 366.149
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -159.674
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
932.076 912.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 932.076 652.851
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 259.769
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.517.165 4.969.737
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-753.173 -1.415.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.270.338 6.440.935
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -980.133
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 923.959
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 8.726.173 4.603.696
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -23.395
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -23.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.216.028 15.409.437
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
120.676 -12.064
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.948.506 -6.672.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 3.530.266 -802.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-581.760 -5.869.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-314.761 -562.287
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 0 -128.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-314.761 -434.266
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.207.789 -5.310.666
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
229.793 -1.065.933
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.676.815 8.729.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -76.905 -2.100.928
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.753.720 10.830.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
695.052 -54.163
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-245.000 -309.674
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-245.000 -309.674
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.802.178 26.769.449
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 13.144.116 22.264.168
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.658.062 4.505.281
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.390.856 -4.243.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.586 -1.858.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-98.586 -1.858.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
90.389.482 57.829.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.278.233 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.317.229 -3.203.467
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.352.486 -4.582.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9-10 0 108.815
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9-10 -7.105.659 -6.106.461
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9-10 -7.105.659 -6.106.461
Alınan Faiz
753.173 1.415.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.160.217 -14.098.656
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.889.879 -8.518.270
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.889.879 -8.518.270
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.225
Ödenen Faiz
-6.270.338 -5.511.161
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.281.317 35.944.420
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.744.399 -32.541.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.536.918 3.403.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.061.871 1.479.517
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 29.598.789 4.882.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 29.598.789 3.061.871
Finansal Yatırımlar
0 120.676
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 120.676
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 120.676
Ticari Alacaklar
32.670.198 35.618.704
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-6 23.567.429 27.097.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.102.769 8.521.009
Diğer Alacaklar
5.629.815 4.763.826
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.629.815 4.763.826
Stoklar
7 23.101.233 21.893.444
Peşin Ödenmiş Giderler
2.919.189 3.138.728
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.919.189 3.138.728
Diğer Dönen Varlıklar
633.261 534.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
633.261 534.675
ARA TOPLAM
94.552.485 69.131.924
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.552.485 69.131.924
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
193.946 745.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
193.946 745.174
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 23.770.000 23.770.000
Maddi Duran Varlıklar
9 1.046.026.724 775.118.205
Arazi ve Arsalar
14.496.062 14.496.062
Binalar
1.011.807.326 743.341.401
Tesis, Makine ve Cihazlar
248.707 249.739
Taşıtlar
838.202 978.287
Mobilya ve Demirbaşlar
4.258.943 1.711.985
Özel Maliyetler
14.377.484 14.340.731
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 89.585
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.065.315 6.547.658
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
5.019.367 6.492.626
Bilgisayar Yazılımları
45.948 55.032
Peşin Ödenmiş Giderler
0 10.254
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 10.254
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 8.450.861 10.456.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.083.506.846 816.736.907
TOPLAM VARLIKLAR
1.178.059.331 885.868.831
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
115.011.310 78.451.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
115.011.310 78.451.094
Banka Kredileri
115.011.310 78.451.094
Ticari Borçlar
31.726.306 28.049.491
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-6 253.293 330.198
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.473.013 27.719.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.644.883 2.949.831
Diğer Borçlar
149.075.406 109.622.015
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 123.884.419 95.529.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.190.987 14.092.556
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.049.762 490.000
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
1.049.762 490.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.805.529 11.080.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.805.529 11.080.385
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 4.793.752 1.844.731
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.382.390 4.168.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.086.783 872.884
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.295.607 3.295.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
313.489.338 236.656.038
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
313.489.338 236.656.038
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 7.831.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 7.831.540
Banka Kredileri
0 7.831.540
Diğer Borçlar
0 17.651.213
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 15.210.844
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 2.440.369
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.193.329 2.998.091
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
2.193.329 2.998.091
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.953.971 2.069.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.953.971 2.069.971
Uzun Vadeli Karşılıklar
78.323.309 54.905.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.678.282 2.964.569
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 73.645.027 51.940.904
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.470.609 85.456.288
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
395.959.947 322.112.326
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
782.099.384 563.756.505
Ödenmiş Sermaye
13 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.945.532 50.764.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.945.532 50.764.546
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52.580.036 52.580.036
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.634.504 -1.815.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
516.605.576 338.106.610
Yabancı Para Çevrim Farkları
516.605.576 338.106.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
93.259.473 67.628.477
Net Dönem Karı veya Zararı
41.662.927 25.630.996
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
782.099.384 563.756.505
TOPLAM KAYNAKLAR
1.178.059.331 885.868.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 56.830.189 -972.178 55.858.011 55.858.011 172.935.354 172.935.354 2.968.274 -2.884.182 66.262.506 63.378.324 373.797.565 0 373.797.565
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
75.350.000 0 0 0 0 -2.051.949 0 112.832 5.246.719 0 0 0 0 56.830.189 -972.178 0 55.858.011 0 0 0 0 0 55.858.011 172.935.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.935.354 2.968.274 0 0 0 -2.884.182 66.262.506 63.378.324 373.797.565 0 373.797.565
Transferler
-720.106 -720.106 -720.106 0 66.982.612 -66.262.506 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
22.420.924 22.420.924 22.420.924 22.420.924
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-247.492 -247.492 -247.492 82.297.825 82.297.825 0 82.050.333 82.050.333
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 0 0 0 0 -2.051.949 0 112.832 5.246.719 0 0 0 0 56.110.083 -1.219.670 0 54.890.413 0 0 0 0 0 54.890.413 255.233.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.233.179 2.968.274 0 0 0 64.098.430 22.420.924 85.799.248 478.268.822 0 478.268.822
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 0 112.832 5.246.719 52.580.036 -1.815.490 50.764.546 50.764.546 338.106.610 338.106.610 2.968.274 67.628.477 25.630.996 93.259.473 563.756.505 0 563.756.505
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
75.350.000 0 0 0 0 -2.051.949 0 112.832 5.246.719 0 0 0 0 52.580.036 -1.815.490 0 50.764.546 0 0 0 0 0 50.764.546 338.106.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.106.610 2.968.274 0 0 0 67.628.477 25.630.996 93.259.473 563.756.505 0 563.756.505
Transferler
0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.819.014 0 -1.819.014 0 0 0 0 0 -1.819.014 178.498.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.498.966 0 0 0 0 0 0 0 176.679.952 0 176.679.952
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.819.014 -1.819.014 -1.819.014 178.498.966 178.498.966 0 176.679.952 176.679.952
Sermaye Arttırımı
41.662.927 0 41.662.927 41.662.927 41.662.927
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
172.935.354 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 0 0 0 0 -2.051.949 0 112.832 178.182.073 0 0 0 0 52.580.036 -3.634.504 0 48.945.532 0 0 0 0 0 48.945.532 516.605.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516.605.576 2.968.274 0 0 0 109.291.404 25.630.996 134.922.400 782.099.384 0 782.099.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
41.662.927 22.420.924 30.411.612 17.409.127
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.819.014 -247.492 -427.146 95.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.273.767 -309.365 -533.932 119.174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
454.753 61.873 106.786 -23.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
454.753 61.873 106.786 -23.835
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
178.498.966 82.297.825 145.513.812 55.347.321
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
178.498.966 82.297.825 145.513.812 55.347.321
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
178.498.966 82.297.825 145.513.812 55.347.321
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.679.952 82.050.333 145.086.666 55.442.660
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
218.342.879 104.471.257 175.498.278 72.851.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
218.342.879 104.471.257 175.498.278 72.851.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187279


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.