" />

KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 19:59
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 197.711.181 164.660.526 112.154.534 58.044.146
Satışların Maliyeti
24 -190.280.328 -159.250.271 -106.637.688 -56.435.508
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.430.853 5.410.255 5.516.846 1.608.638
BRÜT KAR (ZARAR)
7.430.853 5.410.255 5.516.846 1.608.638
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -2.674.678 -2.416.295 -1.336.719 -1.026.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 18.213.054 2.759.263 16.274.836 496.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -5.638.473 -5.907.277 -1.513.399 -2.958.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.330.756 -154.054 18.941.564 -1.879.856
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 10.924 28 8.346 12
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -950.827 -950.827 -475.415 -475.414
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.390.853 -1.104.853 18.474.495 -2.355.258
Finansman Gelirleri
29 7.029.301 1.277.655 5.306.813 657.478
Finansman Giderleri
29 -2.321.911 -8.891.958 1.107.647 2.692.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.098.243 -8.719.156 24.888.955 995.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.251.181 -505.391 -4.344.110 151.140
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.221.183 -890.997 -1.057.804 -321.582
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -3.029.998 385.606 -3.286.306 472.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.847.062 -9.224.547 20.544.845 1.146.149
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.847.062 -9.224.547 20.544.845 1.146.149
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.847.062 -9.224.547 20.544.845 1.146.149
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,22360000 -0,12240000 0,27270000 0,01520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.508.986 9.341.648
Dönem Karı (Zararı)
16.847.062 -9.224.547
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.847.062 -9.224.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.043.823 16.505.319
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 6.356.783 5.887.811
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
962.859 -332.692
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 962.859 -332.692
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-13.682.770 506.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 575.410 126.834
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -14.258.180 379.911
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.164.003 1.089.614
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -2.510.578 -2.526.063
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 1.346.575 3.615.677
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-827.596 8.762.889
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 4.251.181 551.446
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
59.723 39.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.017.823 3.444.759
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.253 -4.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.048.550 -7.054.505
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 -5.663.205 -2.767.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.385.345 -4.287.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.700.417 338.182
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.700.417 338.182
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -879.620 1.554.271
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 521.845 -831.349
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.185.533 4.293.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 -2.975.161 1.157.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.160.694 3.136.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 290.951 269.158
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-247.920 -142.718
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-247.920 -142.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.679.982 8.350.740
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 20.508.463 5.771.364
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.171.519 2.579.376
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -4.623.915 -3.140.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.813 -188.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -157.813 -188.585
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.821.062 10.725.531
Ödenen Faiz
9-27 -315.347 -2.622.784
Alınan Faiz
9-27 3.427 1.239.612
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-156 -711
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.530.077 -120.353
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.530.077 -120.353
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.525.844 -120.353
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.233 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.075.093 -3.018.687
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.000.693 -2.924.766
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -3.000.693 -2.924.766
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.400 -93.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.903.816 6.202.608
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-17.288.945 -5.853.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
614.871 349.161
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
661.460 429.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.276.331 778.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.276.331 661.460
Finansal Yatırımlar
8 160.545 158.292
Ticari Alacaklar
9 42.735.387 34.353.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 34.347.145 28.201.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 8.388.242 6.151.058
Diğer Alacaklar
3.861.996 293.369
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.829.180 1.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.032.816 291.837
Stoklar
12 5.848.361 4.968.741
Peşin Ödenmiş Giderler
2.506.838 3.028.683
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.506.838 3.028.683
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 231.877 74.064
ARA TOPLAM
56.621.335 43.537.640
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.621.335 43.537.640
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
225.435 265.997
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 225.435 265.997
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 8.440.000 8.440.000
Maddi Duran Varlıklar
15 376.203.877 330.032.561
Arazi ve Arsalar
15.373.842 15.373.842
Binalar
354.593.353 308.821.423
Tesis, Makine ve Cihazlar
477.547 605.207
Taşıtlar
238.338 195.606
Mobilya ve Demirbaşlar
996.429 858.871
Özel Maliyetler
4.524.368 4.177.612
Kullanım Hakkı Varlıkları
268.756 328.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 10.965.240 12.440.935
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10.882.956 12.352.546
Diğer Haklar
82.284 88.389
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
396.103.308 351.507.972
TOPLAM VARLIKLAR
452.724.643 395.045.612
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.131.360 18.045.924
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.131.360 18.045.924
Banka Kredileri
8 19.992.853 17.907.326
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
138.507 138.598
Ticari Borçlar
9 29.480.519 24.304.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 692.067 454.916
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 28.788.452 23.849.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 828.366 537.415
Diğer Borçlar
10 78.021.225 55.119.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 58.727.993 41.239.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 19.293.232 13.880.396
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.125.867 504.499
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
3.125.867 504.499
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.657.285 7.395.907
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.221.027 3.228.663
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.673.025 17.759.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 763.105 591.483
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.909.920 17.168.100
ARA TOPLAM
139.138.674 126.895.643
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.138.674 126.895.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 34.860.268 38.647.950
İ 34.715.079 38.452.082
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 145.189 195.868
Diğer Borçlar
10 24.320.871 24.652.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 16.407.073 13.497.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6-10 7.913.798 11.155.115
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
655.272 3.524.560
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
655.272 3.524.560
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 9.380.588 9.265.881
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.674.041 1.692.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.674.041 1.692.227
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 4.067.844 1.182.353
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.958.884 78.965.578
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
215.097.558 205.861.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23 237.627.085 189.184.391
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.153.574 57.506.211
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
56.153.574 57.506.211
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.502.750 58.277.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.349.176 -771.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
86.557.316 54.383.658
Yabancı Para Çevrim Farkları
86.557.316 54.383.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -3.556.743 11.334.834
Net Dönem Karı veya Zararı
23 16.847.062 -15.666.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
237.627.085 189.184.391
TOPLAM KAYNAKLAR
452.724.643 395.045.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.826.583 -590.328 43.528.909 2.968.274 12.130.857 -2.345.245 194.176.652 0 194.176.652
Transferler
-412.870 -1.932.375 2.345.245
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
163.285 10.749.173 -9.224.547 1.687.911 0 1.687.911
Dönem Karı (Zararı)
-9.224.547 -9.224.547 0 -9.224.547
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
163.285 10.749.173 10.912.458 0 10.912.458
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.413.713 -427.043 54.278.082 2.968.274 10.198.482 -9.224.547 195.864.563 0 195.864.563
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 58.277.361 -771.150 54.383.658 2.968.274 11.334.834 -15.666.188 189.184.391 0 189.184.391
Transferler
-774.611 -14.891.577 15.666.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-578.026 32.173.658 16.847.062 48.442.694 0 48.442.694
Dönem Karı (Zararı)
16.847.062 16.847.062 0 16.847.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-578.026 32.173.658 31.595.632 0 31.595.632
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 57.502.750 -1.349.176 86.557.316 2.968.274 -3.556.743 16.847.062 237.627.085 0 237.627.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.847.062 -9.224.547 20.544.845 1.146.149
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-578.026 163.285 -236.504 185.282
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -722.533 209.340 -295.631 237.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
144.507 -46.055 59.127 -52.259
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 144.507 -46.055 59.127 -52.259
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
32.173.658 10.749.173 20.715.973 16.945.144
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 32.173.658 10.749.173 20.715.973 16.945.144
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.595.632 10.912.458 20.479.469 17.130.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.442.694 1.687.911 41.024.314 18.276.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.442.694 1.687.911 41.024.314 18.276.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959142


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9135 Değişim: 0,05%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8793 Değişim: 0,02%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.541,74 Değişim: 0,27%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.