KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:19
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 85.556.647 106.616.380
Satışların Maliyeti
24 -83.642.640 -102.814.763
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.914.007 3.801.617
BRÜT KAR (ZARAR)
1.914.007 3.801.617
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -1.337.959 -1.389.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 1.938.218 2.262.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -4.125.074 -2.948.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.610.808 1.725.802
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 2.578 16
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -475.412 -475.413
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.083.642 1.250.405
Finansman Gelirleri
29 1.722.488 620.177
Finansman Giderleri
29 -3.429.558 -11.584.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.790.712 -9.714.165
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
92.929 -656.531
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -163.379 -569.415
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 256.308 -87.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.697.783 -10.370.696
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.697.783 -10.370.696
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.697.783 -10.370.696
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,04910000 -0,13760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.204.689 -5.164.050
Dönem Karı (Zararı)
-3.697.783 -10.370.696
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.697.783 -10.370.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.053.185 266.947
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17 3.078.426 2.930.590
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
617.474 -183.223
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 860.718 -183.223
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-243.244 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
896.362 75.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 288.762 75.706
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 607.600 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-494.339 459.607
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -1.553.251 -1.766.836
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 1.058.912 2.226.443
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.742.315 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 178.309 -3.024.148
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.562 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.562 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
37.200 8.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.230.100 5.626.999
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.117 -2.594
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.325.440 -982.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 -4.886.197 436.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.439.243 -1.418.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.700.580 123.101
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 1.380.754 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 319.826 123.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 726.363 1.885.583
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 578.335 -138.501
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.413.371 1.272.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 656.246 753.368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.757.125 519.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 178.123 354.522
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-129.042 -75.835
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-129.042 -75.835
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.238.584 4.849.689
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 9.927.661 2.943.665
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.310.923 1.906.024
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -3.123.571 -1.536.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.086 -122.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -26.086 -122.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.585.502 -4.476.750
Ödenen Faiz
9-27 -1.380.753 -1.277.292
Alınan Faiz
9-27 590.452
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-60 -460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.093.168 -99.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 2.562 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.562 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.095.730 -99.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.095.730 -99.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.966.133 2.137.855
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.911.439
Kredilerden Nakit Girişleri
0 4.911.439
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -3.928.933 -2.733.239
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -3.928.933 -2.733.239
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.200 -40.345
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.145.388 -3.126.024
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.169.028 3.371.892
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.640 245.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
661.460 429.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
637.820 675.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 637.820 661.460
Finansal Yatırımlar
8 159.409 158.292
Ticari Alacaklar
9 40.918.532 34.353.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 33.089.353 28.201.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.829.179 6.151.058
Diğer Alacaklar
6-10 235.881 293.369
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.531 1.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 234.350 291.837
Stoklar
12 4.242.378 4.968.741
Peşin Ödenmiş Giderler
2.450.177 3.028.683
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.450.177 3.028.683
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 100.150 74.064
ARA TOPLAM
48.744.347 43.537.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.744.347 43.537.640
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 246.902 265.997
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 246.902 265.997
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 8.440.000 8.440.000
Maddi Duran Varlıklar
15 348.448.133 330.032.561
Arazi ve Arsalar
15.373.842 15.373.842
Binalar
326.740.611 308.821.423
Tesis, Makine ve Cihazlar
541.685 605.207
Taşıtlar
270.574 195.606
Mobilya ve Demirbaşlar
828.058 858.871
Özel Maliyetler
4.693.363 4.177.612
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 298.617 328.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 11.699.243 12.440.935
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11.616.179 12.352.546
Diğer Haklar
83.064 88.389
Peşin Ödenmiş Giderler
13 171 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
171 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
369.133.066 351.507.972
TOPLAM VARLIKLAR
417.877.413 395.045.612
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.690.536 18.045.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 18.690.536 18.045.924
Banka Kredileri
8 18.552.012 17.907.326
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 138.524 138.598
Ticari Borçlar
9 30.162.158 24.304.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 1.107.847 454.916
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 29.054.311 23.849.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 715.538 537.415
Diğer Borçlar
10 69.253.871 55.119.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 50.004.070 41.239.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 19.249.801 13.880.396
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 375.457 504.499
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
375.457 504.499
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 4.157.629 7.395.907
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 163.319 3.228.663
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-21 18.479.577 17.759.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 703.877 591.483
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 17.775.700 17.168.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
ARA TOPLAM
141.998.085 126.895.643
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.998.085 126.895.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.478.506 38.647.950
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 39.478.506 38.647.950
Banka Kredileri
8 39.307.520 38.452.082
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 170.986 195.868
Diğer Borçlar
10 23.756.741 24.652.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 14.660.108 13.497.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 9.096.633 11.155.115
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 3.524.560 3.524.560
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
13 3.524.560 3.524.560
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 9.380.588 9.265.881
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.295.497 1.692.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.295.497 1.692.227
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 840.665 1.182.353
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.276.557 78.965.578
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
221.274.642 205.861.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
196.602.771 189.184.391
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 56.777.384 57.506.211
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 56.777.384 57.506.211
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 57.890.056 58.277.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.112.672 -771.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
65.841.343 54.383.658
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 65.841.343 54.383.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.944.049 11.334.834
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.697.783 -15.666.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
196.602.771 189.184.391
TOPLAM KAYNAKLAR
417.877.413 395.045.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.826.583 -590.328 43.528.909 2.968.274 12.310.857 -2.345.245 194.176.652 0 194.176.652
Transferler
-230.455 -2.114.790 2.345.245
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.997 -6.195.971 -10.370.696 -16.588.664 0 -16.588.664
Dönem Karı (Zararı)
-10.370.696 -10.370.696 0 -10.370.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.997 -6.195.971 -6.217.968 0 -6.217.968
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.596.128 -612.325 37.332.938 2.968.274 10.016.067 -10.370.696 177.587.988 0 177.587.988
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 58.277.361 -771.150 54.383.658 2.968.274 11.334.834 -15.666.188 189.184.391 0 189.184.391
Transferler
-387.305 -15.278.883 15.666.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.522 11.457.685 -3.697.783 7.418.380 0 7.418.380
Dönem Karı (Zararı)
-3.697.783 -3.697.783 0 -3.697.783
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.522 11.457.685 11.116.163 0 11.116.163
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 57.890.056 -1.112.672 65.841.343 2.968.274 -3.944.049 -3.697.783 196.602.771 0 196.602.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.697.783 -10.370.696
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-341.522 -21.997
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -426.902 -28.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
85.380 6.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 85.380 6.204
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.457.685 -6.195.971
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 11.457.685 -6.195.971
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.116.163 -6.217.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.418.380 -16.588.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.418.380 -16.588.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935359


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5509 Değişim: -0,15%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0777 Değişim: -0,01%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,49 Değişim: -0,41%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.