KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:19
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 164.660.526 222.463.234 58.044.146 128.477.969
Satışların Maliyeti
24 -159.250.271 -213.441.854 -56.435.508 -121.179.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.410.255 9.021.380 1.608.638 7.298.228
BRÜT KAR (ZARAR)
5.410.255 9.021.380 1.608.638 7.298.228
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -2.416.295 -2.587.573 -1.026.472 -1.422.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 2.759.263 4.124.036 496.608 2.686.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -5.907.277 -7.298.652 -2.958.630 -2.783.555
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-154.054 3.259.191 -1.879.856 5.778.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 28 68 12 35
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -950.827 -950.827 -475.414 -475.414
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.104.853 2.308.432 -2.355.258 5.302.968
Finansman Gelirleri
29 1.277.655 1.336.023 657.478 790.933
Finansman Giderleri
29 -8.891.958 -16.364.551 2.692.789 -7.305.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.719.156 -12.720.096 995.009 -1.211.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-505.391 -521.329 151.140 -528.334
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -890.997 -574.324 -321.582 -574.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 385.606 52.995 472.722 45.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.224.547 -13.241.425 1.146.149 -1.739.983
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.224.547 -13.241.425 1.146.149 -1.739.983
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.224.547 -13.241.425 1.146.149 -1.739.983
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,12240000 -0,17570000 0,01520000 -0,02310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.341.648 -46.811.724
Dönem Karı (Zararı)
-9.224.547 -13.241.425
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.224.547 -13.241.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.505.319 6.520.394
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 5.887.811 5.670.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-332.692 -853.238
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -332.692 -853.238
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
506.745 -1.731.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 126.834 238.042
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 379.911 -1.969.497
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.089.614 1.798.924
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -2.526.063 -1.551.634
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 3.615.677 3.350.558
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.762.889 2.146.847
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 551.446 -555.419
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
39.506 44.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.444.759 -38.473.728
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.012 -4.769
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.054.505 -2.511.753
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 -2.767.450 -2.943.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.287.055 431.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
338.182 231.955
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 338.182 231.955
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.554.271 -441.199
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -831.349 -955.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.293.989 8.174.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 1.157.296 -394.515
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.136.693 8.568.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 269.158 537.742
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-142.718 -2.232
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-142.718 -2.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.350.740 -39.408.561
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 5.771.364 -42.293.999
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.579.376 2.885.438
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -3.140.412 -2.662.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-188.585 -1.430.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -188.585 -1.430.942
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.725.531 -45.194.759
Ödenen Faiz
9-27 -2.622.784 -2.055.768
Alınan Faiz
9-27 1.239.612 438.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-711 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.353 -987.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -120.353 -987.813
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.353 -987.813
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.018.687 51.800.177
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
23 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 51.890.223
Kredilerden Nakit Girişleri
0 51.890.223
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.924.766 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.924.766 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.921 -90.046
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.202.608 4.000.640
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.853.447 -1.103.324
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
349.161 2.897.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
429.551 330.213
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
778.712 3.227.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 778.712 429.551
Finansal Yatırımlar
8 156.158 152.146
Ticari Alacaklar
9 29.862.154 23.467.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 22.123.275 19.800.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.738.879 3.667.149
Diğer Alacaklar
312.141 737.171
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 312.141 737.171
Stoklar
12 3.885.115 5.439.386
Peşin Ödenmiş Giderler
2.841.045 2.010.640
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.841.045 2.010.640
Diğer Dönen Varlıklar
22 317.463 128.878
ARA TOPLAM
38.152.788 32.365.622
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.152.788 32.365.622
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 260.879 174.031
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 260.879 174.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 7.065.000 7.065.000
Maddi Duran Varlıklar
331.469.819 319.098.240
Arazi ve Arsalar
15.373.842 15.373.842
Binalar
310.949.828 297.849.344
Tesis, Makine ve Cihazlar
766.945 900.045
Taşıtlar
240.586 285.566
Mobilya ve Demirbaşlar
766.025 916.821
Özel Maliyetler
3.372.593 3.772.622
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 19.527 59.033
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.907.050 15.403.961
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
13.841.659 15.331.097
Diğer Haklar
65.391 72.864
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.678 734
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.678 734
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
352.723.953 341.800.999
TOPLAM VARLIKLAR
390.876.741 374.166.621
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.741.944 12.767.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 15.741.944 12.767.409
Banka Kredileri
8 15.705.107 12.676.157
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 36.837 91.252
Ticari Borçlar
9 25.214.801 22.207.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 801.100 319.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 24.413.701 21.887.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.108.915 839.757
Diğer Borçlar
10 70.994.656 48.546.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 45.002.223 30.190.337
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 25.992.433 18.355.821
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 575.944 292.948
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.650.978 6.139.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 890.286 3.674.015
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-21 14.864.368 14.401.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 451.063 367.624
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 14.413.305 14.033.394
ARA TOPLAM
133.041.892 108.867.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.041.892 108.867.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 40.791.643 37.982.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 40.791.643 37.982.470
Banka Kredileri
8 40.791.643 37.982.470
Diğer Borçlar
8 14.868.632 25.292.375
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 14.407.558 23.448.080
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 461.074 1.844.295
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6-10 3.199.524 3.625.238
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
13 3.199.524 3.625.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 0 652.306
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 865.523 985.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 865.523 985.413
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 2.244.964 2.584.515
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.970.286 71.122.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.012.178 179.989.969
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23 195.864.563 194.176.652
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 58.986.670 59.236.255
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 58.986.670 59.236.255
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 59.413.713 59.826.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -427.043 -590.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 54.278.082 43.528.909
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 54.278.082 43.528.909
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 10.198.482 12.130.857
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -9.224.547 -2.345.245
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
195.864.563 194.176.652
TOPLAM KAYNAKLAR
390.876.741 374.166.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 0 189.471.769
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-39.473 -39.473 0 -39.473
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.773.986 -13.192.351 189.432.296 0 189.432.296
Transferler
-774.612 -12.417.739 13.192.351 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.424 2.518.939 -13.241.425 -10.914.910 0 -10.914.910
Dönem Karı (Zararı)
-13.241.425 -13.241.425 0 -13.241.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.424 2.518.939 2.326.515 0 2.326.515
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 60.601.193 -622.187 38.797.682 2.968.274 11.356.247 -13.241.425 178.517.386 0 178.517.386
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.826.583 -590.328 43.528.909 2.968.274 12.130.857 -2.345.245 194.176.652 0 194.176.652
Transferler
-412.870 -1.932.375 2.345.245
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
163.285 10.749.173 -9.224.547 1.687.911 0 1.687.911
Dönem Karı (Zararı)
-9.224.547 -9.224.547 0 -9.224.547
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
163.285 10.749.173 10.912.458 0 10.912.458
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.413.713 -427.043 54.278.082 2.968.274 10.198.482 -9.224.547 195.864.563 0 195.864.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.224.547 -13.241.425 1.146.149 -1.739.983
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
163.285 -192.424 185.282 -80.929
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 209.340 -246.698 237.541 -103.756
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-46.055 54.274 -52.259 22.827
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 -46.055 54.274 -52.259 22.827
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.749.173 2.518.939 16.945.144 -3.117.645
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 10.749.173 2.518.939 16.945.144 -3.117.645
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.912.458 2.326.515 17.130.426 -3.198.574
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.687.911 -10.914.910 18.276.575 -4.938.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.687.911 -10.914.910 18.276.575 -4.938.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870021


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2824 Değişim: -0,38%
Düşük 8,2716 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
9,9972 Değişim: 0,02%
Düşük 9,9760 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
483,52 Değişim: 1,22%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.