KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 18:35
KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 222.463.234 185.144.152 128.477.969 106.435.735
Satışların Maliyeti
24 -213.441.854 -178.362.582 -121.179.741 -102.027.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.021.380 6.781.570 7.298.228 4.408.426
BRÜT KAR (ZARAR)
9.021.380 6.781.570 7.298.228 4.408.426
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -2.587.573 -2.135.016 -1.422.848 -1.012.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 4.124.036 3.039.524 2.686.522 1.369.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -7.298.652 -15.574.767 -2.783.555 -13.143.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.259.191 -7.888.689 5.778.347 -8.378.246
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 68 9.393 35 1.541
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -950.827 -7.174 -475.414 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.308.432 -7.886.470 5.302.968 -8.376.705
Finansman Gelirleri
29 1.336.023 1.160.616 790.933 593.136
Finansman Giderleri
29 -16.364.551 -838.383 -7.305.550 -496.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.720.096 -7.564.237 -1.211.649 -8.279.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-521.329 2.052.228 -528.334 1.997.544
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -574.324 -1.033.250 -574.324 -738.929
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 52.995 3.085.478 45.990 2.736.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.241.425 -5.512.009 -1.739.983 -6.282.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.241.425 -5.512.009 -1.739.983 -6.282.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.241.425 -5.512.009 -1.739.983 -6.282.388
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,17570000 -0,07320000 -0,02310000 -0,08340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.958.571 1.495.871
Dönem Karı (Zararı)
-13.241.425 -5.512.009
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.241.425 -5.512.009
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.373.547 12.787.135
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 5.670.427 4.229.555
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-853.238 762.871
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -853.238 762.871
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.731.455 11.480.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 238.042 271.518
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.969.497 11.208.746
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.798.924 -603.236
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -1.551.634 -1.099.582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 3.350.558 496.346
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -555.419 -3.085.478
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.159
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.159
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
44.308 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.473.728 -6.352.994
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.769 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.511.753 -3.769.467
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 -2.943.253 2.656.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 431.500 -6.426.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
231.955 5.255.617
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 0 3.416.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 231.955 1.838.828
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -441.199 -1.157.831
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -955.378 -2.271.821
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.174.337 5.573.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 -394.515 53.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.568.852 5.520.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 537.742 286.947
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.232 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-2.232 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.408.561 -6.081.303
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -42.293.999 -7.851.550
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.885.438 1.770.247
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -2.662.928 -2.471.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.430.942 -1.717.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -1.430.942 -1.099.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -618.133
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.341.606 922.132
Ödenen Faiz
9-27 -2.055.768 -12.887
Alınan Faiz
9-27 438.803 586.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-987.813 -1.787.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.109
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 1.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -987.813 -1.789.064
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-987.813 -1.789.064
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.947.024 -56.167
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
23 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.037.070 0
Kredilerden Nakit Girişleri
54.037.070 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -56.167
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -56.167
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.046 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.000.640 -348.251
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.103.324 854.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.897.316 505.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
330.213 1.617.956
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.227.529 2.123.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.227.529 330.213
Finansal Yatırımlar
8 146.965 142.196
Ticari Alacaklar
9 24.103.408 21.003.987
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 20.166.403 17.360.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.937.005 3.643.144
Diğer Alacaklar
10 1.014.949 1.246.526
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.014.949 1.246.526
Stoklar
12 4.851.073 4.409.874
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.439.166 2.528.840
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 166.087 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.273.079 2.528.840
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 2.078.506 647.564
ARA TOPLAM
38.861.596 30.309.200
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 914.518 914.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.776.114 31.223.718
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 181.124 181.503
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 181.124 181.503
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 3.985.000 3.985.000
Maddi Duran Varlıklar
15 314.898.911 314.353.864
Arazi ve Arsalar
15.373.842 15.353.876
Binalar
293.638.935 293.111.359
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.053.775 1.215.385
Taşıtlar
330.546 310.951
Mobilya ve Demirbaşlar
1.047.564 1.096.734
Özel Maliyetler
3.454.249 3.265.559
Kullanım Hakkı Varlıkları
118.968 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 16.900.949 18.446.412
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
16.820.620 18.358.620
Diğer Haklar
80.329 87.792
Peşin Ödenmiş Giderler
13 58.534 13.482
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
58.534 13.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
336.143.486 336.980.261
TOPLAM VARLIKLAR
375.919.600 368.203.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.962.764 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.962.764 0
Banka Kredileri
8 11.789.905 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
172.859 0
Ticari Borçlar
9 30.225.271 22.134.767
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 338.219 730.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 29.887.052 21.404.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.079.005 541.263
Diğer Borçlar
10 36.150.494 69.579.132
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 15.170.625 52.819.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 20.979.869 16.760.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
293.641 11.509
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
293.641 11.509
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.513.067 6.392.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 6.513.067 6.392.167
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 573.479 956.222
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-21 17.766.561 19.643.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 393.552 300.902
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 17.373.009 19.342.506
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
ARA TOPLAM
104.564.282 119.258.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.564.282 119.258.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.247.165 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.247.165 0
Banka Kredileri
42.247.165 0
Diğer Borçlar
10 41.542.892 47.522.815
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 37.648.572 42.294.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6-10 3.894.320 5.228.685
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.048.969 3.333.333
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
3.048.969 3.333.333
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.436.133 6.219.961
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 970.192 686.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 970.192 686.650
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.592.581 1.710.983
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.837.932 59.473.742
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.402.214 178.732.210
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.517.386 189.471.769
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.979.006 60.946.042
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.979.006 60.946.042
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.601.193 61.375.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-622.187 -429.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.797.682 36.278.743
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.797.682 36.278.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 11.356.247 23.813.459
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -13.241.425 -13.192.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
178.517.386 189.471.769
TOPLAM KAYNAKLAR
375.919.600 368.203.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.293.133 -269.264 -49.758 2.968.274 14.907.460 8.032.618 148.540.065 0 148.540.065
Transferler
-436.691 8.469.309 -8.032.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-244.857 27.966.732 -5.512.009 22.209.866 0 22.209.866
Dönem Karı (Zararı)
-5.512.009 -5.512.009 0 -5.512.009
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-244.857 27.966.732 27.721.875 0 27.721.875
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 43.856.442 -514.121 27.916.974 2.968.274 23.376.769 -5.512.009 170.749.931 0 170.749.931
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 0 189.471.769
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-39.473 -39.473 0 -39.473
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.773.986 -13.192.351 189.432.296 0 189.432.296
Transferler
-774.612 -12.417.739 13.192.351
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.424 2.518.939 -13.241.425 -10.914.910 0 -10.914.910
Dönem Karı (Zararı)
-13.241.425 -13.241.425 0 -13.241.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.424 2.518.939 2.326.515 0 2.326.515
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 60.601.193 -622.187 38.797.682 2.968.274 11.356.247 -13.241.425 178.517.386 0 178.517.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.241.425 -5.512.009 -1.739.983 -6.282.388
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-192.424 -244.857 -80.929 -155.484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -246.698 -313.918 -103.756 -202.202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.274 69.061 22.827 46.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 54.274 69.061 22.827 46.718
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.518.939 27.966.732 -3.117.645 15.933.335
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 2.518.939 27.966.732 -3.117.645 15.933.335
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.326.515 27.721.875 -3.198.574 15.777.851
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.914.910 22.209.866 -4.938.557 9.495.463
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.914.910 22.209.866 -4.938.557 9.495.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782985


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,00% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8636 Değişim: 0,14%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9267
Açılış: 15,8419
16,8142 Değişim: -0,13%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
939,99 Değişim: -0,06%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 944,31
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.