KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.04.2022 - 16:21
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890
Transferler
518.627 -518.627
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.988 592.498 585.510 585.510
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 -9.660 136.488 -584.182 592.498 5.328.400 5.328.400
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -22.513 163.874 -611.568 1.141.164 8.670.957 8.670.957
Transferler
469.270 671.894 -1.141.164
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.990 -568.743 -595.733 -595.733
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 500.000 -49.503 633.144 60.326 -568.743 8.575.224 8.575.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.776 633.939
Dönem Karı (Zararı)
-568.743 592.498
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-568.743 592.498
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
859.622 221.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 17.704 2.202
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
549.703 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 549.703
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.356 67.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 45.356 67.180
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
519 216
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-216
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.134 216
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
445 4.465
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.060 -4.249
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 246.340 151.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-110.464 -90.858
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -20.148 -15.770
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.539 -13.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.609 -2.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.443 1.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.443 1.481
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -141.183 -100.196
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.524 22.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.861 -25.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.337 47.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 45.284 1.989
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 616 -1.001
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
616 -1.001
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
180.415 722.767
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -15.639 -88.828
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.588.895 -3.373.632
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
15.694.574
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -18.159.930 -3.373.632
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -123.539 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
485.450
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.938.669 -2.739.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.938.669 -2.739.693
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.637.273 3.587.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.698.604 848.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.698.604 3.637.273
Finansal Yatırımlar
7.350.848 5.435.194
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.350.848 5.435.194
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 7.350.848 5.435.194
Ticari Alacaklar
8 346.735 320.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
238.330 219.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
108.405 101.077
Diğer Alacaklar
9 978 4.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
978 4.321
Peşin Ödenmiş Giderler
143.392 2.210
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 143.392 2.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 67.297 119.298
ARA TOPLAM
9.607.854 9.519.258
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.607.854 9.519.258
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 100
Maddi Duran Varlıklar
11 123.168 5.553
Mobilya ve Demirbaşlar
123.168 5.553
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 74.850 86.513
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 363 480
Diğer Haklar
363 480
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 81.626 126.663
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
280.007 219.309
TOPLAM VARLIKLAR
9.887.861 9.738.567
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 53.004 52.321
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
53.004 52.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
53.004 52.321
Ticari Borçlar
8 16.207 14.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.844 58
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.363 14.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 71.662 26.378
Diğer Borçlar
9 18.132 17.516
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.132 17.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 810.156 783.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
35.420 8.974
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
774.736 774.736
ARA TOPLAM
969.161 894.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
969.161 894.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 26.582 35.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.582 35.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.582 35.681
Uzun Vadeli Karşılıklar
189.588 136.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 189.588 136.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 127.306 390
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
343.476 173.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.312.637 1.067.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.575.224 8.670.957
Ödenmiş Sermaye
16 8.000.000 8.000.000
Sermaye Avansı
500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.503 -22.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.503 -22.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -49.503 -22.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
633.144 163.874
Yasal Yedekler
16 633.144 163.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 60.326 -611.568
Net Dönem Karı veya Zararı
-568.743 1.141.164
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.575.224 8.670.957
TOPLAM KAYNAKLAR
9.887.861 9.738.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 16.760.140 804.554
Satışların Maliyeti
17 -15.710.733 -6.863
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.049.407 797.691
BRÜT KAR (ZARAR)
1.049.407 797.691
Genel Yönetim Giderleri
18 -938.959 -568.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 11.774 5.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -445 -4.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.777 230.228
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 114.214 515.546
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -549.703
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-313.712 745.774
Finansman Giderleri
21 -8.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-322.403 745.774
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-246.340 -153.276
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -67.640 -86.651
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -178.700 -66.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-568.743 592.498
DÖNEM KARI (ZARARI)
-568.743 592.498
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -568.743 592.498
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,07100000 0,11400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 -26.990 -6.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.737 -8.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.747 1.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.747 1.747
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.990 -6.988
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-595.733 585.510
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -595.733 585.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018244


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.