KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.03.2022 - 18:07
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603
Transferler
-1.114.262 1.114.262
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.340 518.627 511.287 511.287
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890
Transferler
27.386 491.241 -518.627
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.841 1.141.164 1.121.323 1.121.323
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
2.806.744 2.806.744 2.806.744
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -22.513 163.874 -611.568 1.141.164 8.670.957 8.670.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
532.806 1.663.351
Dönem Karı (Zararı)
1.141.164 518.627
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.141.164 518.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-114.762 1.228.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 53.319 9.919
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-403.404 372.675
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -403.404 372.675
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.285 808.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 25.285 34.111
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
774.736
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.482 1.915
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.915
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.038 1.915
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.191 4.153
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.747 -2.238
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 194.556 34.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.735 -145.935
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -55.193 -82.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.047 -71.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.146 -11.006
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.392 -4.197
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.392 -5.713
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 789 -2.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.469 -37.036
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.466 -31.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.997 -5.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 13.679 8.131
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.933 -26.913
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.933 -26.913
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
965.667 1.600.854
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -432.861 62.497
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.231.933 633.370
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
643.499
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -3.231.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -10.129
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.718
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.748.544
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 2.806.744
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.417 2.296.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.417 2.296.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.587.856 1.291.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.637.273 3.587.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.637.273 3.587.856
Finansal Yatırımlar
5.435.194 1.799.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.435.194 1.799.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 5.435.194 1.799.857
Ticari Alacaklar
8 320.962 268.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
219.885 172.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
101.077 95.518
Diğer Alacaklar
9 4.321 5.613
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.321 5.613
Peşin Ödenmiş Giderler
2.210 2.999
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.210 2.999
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 119.298 11.821
ARA TOPLAM
9.519.258 5.676.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.519.258 5.676.238
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
100 200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 100 200
Maddi Duran Varlıklar
11 5.553 11.756
Mobilya ve Demirbaşlar
5.553 11.756
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 86.513
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 480 945
Diğer Haklar
480 945
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 126.663 73.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
219.309 86.459
TOPLAM VARLIKLAR
9.738.567 5.762.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 52.321
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
52.321
Ticari Borçlar
8 14.673 31.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
58 29.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.615 1.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 26.378 12.699
Diğer Borçlar
9 17.516 22.449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.516 22.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 82.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 783.710 788.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.974 14.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
774.736 774.736
ARA TOPLAM
894.598 937.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
894.598 937.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 35.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
35.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 136.941 81.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 390 964
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.012 82.717
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.067.610 1.019.807
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.670.957 4.742.890
Ödenmiş Sermaye
16 8.000.000 5.193.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.513 -2.672
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.513 -2.672
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -22.513 -2.672
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
163.874 136.488
Yasal Yedekler
16 163.874 136.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -611.568 -1.102.809
Net Dönem Karı veya Zararı
1.141.164 518.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.670.957 4.742.890
TOPLAM KAYNAKLAR
9.738.567 5.762.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 8.831.057 7.014.033
Satışların Maliyeti
17 -6.497.237 -4.085.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.421 Değişim: 0,09% Hacim : 12.226 Mio.TL Son veri saati : 12:05
Düşük 2.412 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5794 Değişim: 0,66%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,5888
Açılış: 15,4775
16,2587 Değişim: 0,90%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
900,84 Değişim: -0,11%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.