KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 18:20
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 3.252 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.571.560 -2.571.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
874 874
Dönem Karı (Zararı)
-1.785.018 -1.785.018 -1.785.018
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
874 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 4.126 8.611 2.732.586 -1.785.018 2.960.305 2.960.305
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603
Transferler
-1.114.262 1.114.262
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.473 -12.473
Dönem Karı (Zararı)
-396.355 -396.355 -396.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.473
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 -7.805 136.488 -1.102.809 -396.355 3.822.775 3.822.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-697.121 -1.106.846
Dönem Karı (Zararı)
-396.355 -1.785.018
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-396.355 -1.785.018
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-144.643 -81.336
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 3.061 2.945
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-33.245 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-33.245
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-114.459 -84.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 42.480 14.765
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -158.847 -101.720
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.908 2.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-151.040 792.476
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.582 881.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.2 9.991 846.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.591 35.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-689 1.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -689 1.934
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -89.804 -51.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.441 -19.546
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.2 -53.756 -9.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.315 -10.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 9.790 -1.582
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.478 -18.386
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -34.478 -18.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-692.038 -1.073.878
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.083 -32.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
694.600 3.527.255
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
24 696.011 3.527.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.411 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.411
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.521 2.420.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.521 2.420.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.291.135 280.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.288.614 2.700.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.288.614 1.291.135
Finansal Yatırımlar
2.151.135 2.816.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 2.151.135 2.816.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7-4-2 173.219 186.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.2 91.899 101.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 81.320 84.911
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 2.205 1.516
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.205 1.516
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 89.804 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 89.804 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 114.996 109.913
ARA TOPLAM
3.819.973 4.405.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.819.973 4.405.396
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 100 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100 100
Maddi Duran Varlıklar
10 8.395 9.875
Mobilya ve Demirbaşlar
10 8.395 9.875
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.446 2.616
Diğer Haklar
11 2.446 2.616
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 147.420 11.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.361 24.507
TOPLAM VARLIKLAR
3.978.334 4.429.903
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 18.109 67.772
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 6.685 60.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.424 7.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 14.884 49.362
Diğer Borçlar
8 42.002 11.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 42.002 11.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.358 4.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.358 4.568
ARA TOPLAM
89.353 133.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.353 133.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 65.259 40.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 65.259 40.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 947 24.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.206 65.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
155.559 198.300
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.822.775 4.231.603
Ödenmiş Sermaye
15 5.193.256 5.193.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -7.805 4.668
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -7.805 4.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -7.805 4.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 136.488 136.488
Yasal Yedekler
15 136.488 136.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.102.809 11.453
Net Dönem Karı veya Zararı
-396.355 -1.114.262
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.822.775 4.231.603
TOPLAM KAYNAKLAR
3.978.334 4.429.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 529.266 1.864.662
Satışların Maliyeti
16 -2.581 -3.530.245
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
526.685 -1.665.583
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
526.685 -1.665.583
Genel Yönetim Giderleri
17 -449.477 -319.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.979 20.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.801 -3.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.386 -1.967.184
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 33.826 80.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -664.896
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-551.684 -1.886.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-551.684 -1.886.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 155.329 101.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 155.329 101.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-396.355 -1.785.018
DÖNEM KARI (ZARARI)
-396.355 -1.785.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-396.355 -1.785.018
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,19800000 -0,89250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -12.473 874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -15.991 1.120
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 3.518 -246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 3.518 -246
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.473 874
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-408.828 -1.784.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-408.828 -1.784.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848219


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.045 Değişim: 0,13% Hacim : 25.887 Mio.TL Son veri saati : 14:51
Düşük 2.036 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3368 Değişim: -0,66%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1429 Değişim: -0,66%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
787,59 Değişim: -1,03%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.