KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 18:16
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 169.637 2.169.637 2.169.637
Transferler
8.611 161.026 -169.637
Dönem Karı (Zararı)
4.376.073 4.376.073 4.376.073
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
928 928 928
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 928 8.611 161.026 4.376.073 6.546.638 6.546.638
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 2.352 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449
Transferler
127.877 2.443.683 -2.571.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-177 -177 -177
Dönem Karı (Zararı)
-1.391.250 -1.391.250 -1.391.250
Sermaye Avansı
600.000 600.000 600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 600.000 3.075 136.488 2.604.709 -1.391.250 3.953.022 3.953.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-413.255 1.617.339
Dönem Karı (Zararı)
-1.391.250 4.376.073
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.391.250 4.376.073
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
192.250 -1.865.270
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 5.889 5.834
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
213.024 -3.129.802
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 213.024 -3.129.802
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-26.663 1.258.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 18.728 14.863
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -47.418 1.233.002
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.027 10.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
830.608 -748.843
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
875.661 -737.779
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 841.322 -649.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 34.339 -88.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-673 1.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -673 1.424
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -25.470 -38.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.152 2.380
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -9.125 2.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.973 30
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -721 -1.144
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.037 25.138
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -13.037 25.138
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-368.392 1.761.960
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-44.863 -144.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
880.088 -2.829.504
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
24 880.088 -2.828.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.306
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
600.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.066.833 -1.212.165
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.066.833 -1.212.165
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
280.075 2.038.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.346.908 826.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.346.908 280.075
Finansal Yatırımlar
2.434.143 3.527.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 2.434.143 3.527.255
Ticari Alacaklar
7-4-2 164.398 1.042.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.2 95.971 938.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 68.427 103.740
Diğer Alacaklar
8 3.748 3.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.748 3.075
Peşin Ödenmiş Giderler
9 47.209 21.739
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 47.209 21.739
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 90.372 676.208
ARA TOPLAM
4.086.778 5.550.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.086.778 5.550.752
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 100 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100 100
Maddi Duran Varlıklar
10 12.836 15.797
Mobilya ve Demirbaşlar
10 12.836 15.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.544 8.472
Diğer Haklar
11 5.544 8.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 10.634 10.048
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.114 34.417
TOPLAM VARLIKLAR
4.115.892 5.585.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 22.037 27.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 4.269 13.455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.768 14.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.388 12.109
Diğer Borçlar
8 26.754 39.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 26.754 39.791
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 630.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.828 6.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.828 6.905
ARA TOPLAM
74.007 717.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.007 717.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 32.159 20.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 32.159 20.177
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 56.704 103.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.863 123.713
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
162.870 840.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.953.022 4.744.449
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000 2.000.000
Sermaye Avansı
600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 3.075 3.252
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 3.075 3.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 3.075 3.252
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 136.488 8.611
Yasal Yedekler
15 136.488 8.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.604.709 161.026
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.391.250 2.571.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.953.022 4.744.449
TOPLAM KAYNAKLAR
4.115.892 5.585.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.328.042 3.388.607 463.380 2.174.491
Satışların Maliyeti
16 -3.069.549 -514.614 -3.368 -2.171
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-741.507 2.873.993 460.012 2.172.320
BRÜT KAR (ZARAR)
-741.507 2.873.993 460.012 2.172.320
Genel Yönetim Giderleri
17 -659.935 -491.673 -340.692 -259.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 23.306 5.527 2.358 2.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.834 -10.981 472 -6.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.380.970 2.376.866 122.150 1.909.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 567.563 3.348.957 326.216 -927.468
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -625.211 -117.010 -117.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.438.618 5.608.813 448.366 865.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.438.618 5.608.813 448.366 865.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 47.368 -1.232.740 -54.598 -189.100
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -550.442 -432.977
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 47.368 -682.298 -54.598 243.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.391.250 4.376.073 393.768 675.983
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.391.250 4.376.073 393.768 675.983
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.391.250 4.376.073 393.768 675.983
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Zarar) 22 -0,69600000 2,18800000 0,19700000 0,33800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -177 928 -1.051 -3.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -227 1.190 -1.347 -5.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 50 -262 296 1.100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 50 -262 296 1.100
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-177 928 -1.051 -3.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.391.427 4.377.001 392.717 672.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.391.427 4.377.001 392.717 672.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780260


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: 0,00% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,4197 Değişim: 0,20%
Düşük 7,3998 26.01.2021 Yüksek 7,4249
Açılış: 7,4046
9,0031 Değişim: 0,04%
Düşük 8,9885 26.01.2021 Yüksek 9,0139
Açılış: 8,9998
443,21 Değişim: 0,32%
Düşük 441,57 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.