KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.10.2018 - 18:11
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Karı (Zararı)
-163.527 -163.527 -163.527
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -163.527 1.940.411 1.940.411
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 169.637 2.169.637 2.169.637
Transferler
8.611 161.026 -169.637
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.450 1.450
Dönem Karı (Zararı)
6.746.163 6.746.163 6.746.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.450
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 1.450 8.611 161.026 6.746.163 8.917.250 8.917.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.718.233 -145.975
Dönem Karı (Zararı)
6.746.163 -163.527
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.746.163 -163.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.794.401 12.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 8.778 2.850
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.514.743
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-18-19 -5.514.743
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
711.564 9.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 17.976 2.710
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 676.111 -1.843
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 17.477 8.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
341.803 4.985
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-877.093 -18.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.2 -781.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -95.462 -18.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
770
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -21.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-690 4.541
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.2 2.230 2.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.920 2.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.533 6.436
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.181 12.576
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 10.181 12.576
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 1.228.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.293.565 -145.975
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-575.332
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.672.070 -23.572
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
24 -3.670.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.306 -23.572
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.306 -9.790
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -13.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.953.837 1.830.453
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.953.837 1.830.453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.038.437 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.600 1.830.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5-23 84.600 2.038.437
Finansal Yatırımlar
9.185.507
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6-23 9.185.507
Ticari Alacaklar
7-4 1.027.384 167.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.2 925.865 160.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 101.519 7.799
Diğer Alacaklar
8 1.134 1.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.134 1.904
Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 554.561 22.330
ARA TOPLAM
10.874.186 2.230.592
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.874.186 2.230.592
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 100 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100 100
Maddi Duran Varlıklar
10 17.278 20.358
Mobilya ve Demirbaşlar
10 17.278 20.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.936 14.328
Diğer Haklar
11 9.936 14.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 6.956 1.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.270 36.622
TOPLAM VARLIKLAR
10.908.456 2.267.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 8.943 9.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 4.257 2.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.686 7.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.782 10.249
Diğer Borçlar
8 37.576 27.395
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 37.576 27.395
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 695.871 43.101
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.259
ARA TOPLAM
760.431 90.531
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
760.431 90.531
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 16.199 5.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 16.199 5.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.214.576 1.114
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.230.775 7.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.991.206 97.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.917.250 2.169.637
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 1.450
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.450
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 8.611
Yasal Yedekler
15 8.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 161.026
Net Dönem Karı veya Zararı
6.746.163 169.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.917.250 2.169.637
TOPLAM KAYNAKLAR
10.908.456 2.267.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.337.345 1.948.738
Satışların Maliyeti
16 -1.547.524 -1.032.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.789.821 915.828
BRÜT KAR (ZARAR)
3.789.821 915.828
Genel Yönetim Giderleri
17 -779.983 -265.663 -288.310 -158.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.203 3.762 2.676 3.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -17.630 -10.128 -6.649 -4.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.000.411 -272.029 623.545 -160.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 5.778.171 107.415 2.429.214 60.488
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -128.569 -11.559
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.650.013 -164.614 3.041.200 -99.628
Finansman Giderleri
-756 -756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.650.013 -165.370 3.041.200 -100.384
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.903.850 1.843 -671.110 763
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -695.871 -145.429
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.207.979 1.843 -525.681 763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.746.163 -163.527 2.370.090 -99.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.746.163 -163.527 2.370.090 -99.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.746.163 -163.527 2.370.090 -99.621
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 3,37300000 -0,08180000 1,18500000 -0,04980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 1.450 522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.813 623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -363 -101
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -363 -101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.450 522
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.747.613 -163.527 2.370.612 -99.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.747.613 -163.527 2.370.612 -99.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714442


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.569 Değişim: 0,00% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 20.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4007 Değişim: -0,25%
Düşük 7,3844 21.01.2021 Yüksek 7,4232
Açılış: 7,4191
8,9914 Değişim: 0,06%
Düşük 8,9624 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
445,93 Değişim: 0,04%
Düşük 444,86 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.