KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 22:23
KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 106.461.446 80.357.117
Satışların Maliyeti
31 -97.161.836 -68.284.701
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.299.610 12.072.416
BRÜT KAR (ZARAR)
9.299.610 12.072.416
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -1.909.595 -580.873
Pazarlama Giderleri
28,33 -120.752 -115.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 12.763.527 5.417.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -13.947.526 -7.408.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.085.264 9.385.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 419.800 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.505.064 9.385.211
Finansman Gelirleri
37 301.262 157
Finansman Giderleri
37 -1.691.725 -247.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.114.601 9.137.721
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
919.294 -1.673.410
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 -2.498.858
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 919.294 825.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.033.895 7.464.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.033.895 7.464.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.033.895 7.464.311
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
807.304 -4.812.481
Dönem Karı (Zararı)
6.033.895 7.464.311
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 6.033.895 7.464.311
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.909.602 -4.682.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 782.557 308.990
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
110.127 -924.691
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33 110.127 -924.691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.475 29.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 106.475 29.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.569.667 -3.271.114
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -301.262 -157
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 1.691.725 247.647
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 7.166.201 3.102.646
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -12.126.331 -6.621.250
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -919.294 -825.448
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-419.800
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -419.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.301.737 -7.492.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.854.093 -13.286.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -51.854.093 -13.286.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.592.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 6.592.439
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 7.971.125 21.536.386
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 2.573.204 -31.149.590
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.122.474 -4.394.756
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -27.122.474 -4.394.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -351.319 223.188
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.271.868 3.071.680
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 54.290.000 735.362
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.018.132 2.336.318
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 9.145.588 14.334.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.528.075 2.172.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -1.527.691 2.172.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -384
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
822.556 -4.710.828
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -15.252 -101.653
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.063.156 -421.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.214.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.214.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.277.956 -421.661
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.267.408 -391.618
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -10.548 -30.043
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.142.868 385.294
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.275.125 1.991.066
Kredilerden Nakit Girişleri
47 8.275.125 1.991.066
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.429.091 -1.197.583
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -1.429.091 -1.197.583
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -513.359 -268.818
Ödenen Faiz
37 -1.491.069 -139.528
Alınan Faiz
37 301.262 157
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.112.984 -4.848.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.112.984 -4.848.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 2.571.895 5.451.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.458.911 603.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
137.130.441 92.552.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 137.130.441 92.552.676
Diğer Alacaklar
3.860.484 10.452.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.860.484 10.452.923
Stoklar
10 17.112.978 25.084.103
Peşin Ödenmiş Giderler
44.982.489 47.529.890
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 123.647
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 44.982.489 47.406.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 404.351 389.099
Diğer Dönen Varlıklar
29 11.924.311 10.362.120
ARA TOPLAM
216.873.965 188.942.706
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 34.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
216.873.965 188.977.206
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 28.827.435 21.964.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 5.210.708 5.381.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 40.310 33.079
Peşin Ödenmiş Giderler
7.701 33.504
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.701 33.504
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 2.625.608 1.706.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.711.762 29.118.472
TOPLAM VARLIKLAR
253.585.727 218.095.678
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.516.528 7.872.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 11.516.528 7.872.317
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.142.735 9.571.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 8.142.735 9.571.826
Ticari Borçlar
60.503.693 100.065.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 60.503.693 100.065.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 150.634 501.953
Diğer Borçlar
63.493.842 10.221.974
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 54.292.501 2.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.201.341 10.219.473
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.369.656 6.224.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 15.369.656 6.224.068
Kısa Vadeli Karşılıklar
479.311 444.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 41.604 7.238
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 437.707 437.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.217 1.601
ARA TOPLAM
159.657.616 134.904.485
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.657.616 134.904.485
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.740.292 23.109.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 27.740.292 23.109.378
Uzun Vadeli Karşılıklar
178.868 106.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 178.868 106.759
TOPLAM UZUN VADE
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: -0,53% Hacim : 14.104 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.401 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6376 Değişim: -0,03%
Düşük 8,6376 24.06.2021 Yüksek 8,6457
Açılış: 8,64
10,3226 Değişim: 0,12%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3327
Açılış: 10,3104
494,34 Değişim: 0,02%
Düşük 494,10 24.06.2021 Yüksek 494,62
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.