KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2018 - 23:57
KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 15.293.305 8.326.795
Satışların Maliyeti
29 -12.646.795 -6.106.047
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.646.510 2.220.748
BRÜT KAR (ZARAR)
2.646.510 2.220.748
Genel Yönetim Giderleri
31 -776.186 -987.797
Pazarlama Giderleri
31 -372.817 -311.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 456.694 1.453.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -398.942 -697.523
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.555.259 1.677.763
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.555.259 1.677.763
Finansman Gelirleri
35 55.176 0
Finansman Giderleri
35 -460.083 -165.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.150.352 1.512.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-263.919 -313.505
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -222.446 -330.663
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -41.473 17.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
886.433 1.199.250
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
886.433 1.199.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
886.433 1.199.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.221.450 864.519 -73.745 277.856 -1.528.206 280.789 13.042.663 13.042.663
Transferler
28 280.789 -280.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36-40 -17.745 1.199.250 1.181.505 1.181.505
Dönem Karı (Zararı)
40 1.199.250 1.199.250 1.199.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -17.745 -17.745 -17.745
Dönem Sonu Bakiyeler
13.221.450 864.519 -91.490 277.856 -1.247.417 1.199.250 14.224.168 14.224.168
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.221.450 864.519 -86.308 277.856 -1.247.417 15.288.805 15.288.805
Transferler
28 2.258.705 -2.258.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36-40 886.433 886.433 886.433
Dönem Karı (Zararı)
40 886.433 886.433 886.433
Dönem Sonu Bakiyeler
13.221.450 864.519 -86.308 277.856 1.011.288 886.433 16.175.238 16.175.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
973.118 -1.112.410
Dönem Karı (Zararı)
886.433 1.199.250
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 886.433 1.199.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
197.472 -113.584
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 126.914 77.989
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -98.727
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -98.727
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-272.197 48.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -272.197 48.792
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 20
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.330 -453.615
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -357.546 -618.623
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 388.876 165.008
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 311.425 313.505
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
148.711 -1.890.765
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.783.714 -1.297.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.783.714 -1.297.595
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.941.149 -620.232
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.571.528 -533.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.369.621 -86.983
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.797.335 -172.112
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.762.208 2.083
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.431.524 115.752
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 179.194 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.252.330 115.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 113.142 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.324 -25.116
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -37.800
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 11.324 12.684
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 -349.208 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-655.963 106.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -754.338 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 98.375 106.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.232.616 -805.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-259.498 -2.674
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -304.637
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.856.733 -12.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.856.733 -12.076
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.856.733 -12.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.132.185 453.615
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.132.185 453.615
Kredilerden Nakit Girişleri
44 1.132.185 453.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
248.570 -670.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
248.570 -670.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 358.133 832.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 606.703 161.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
886.433 1.199.250
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -17.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -22.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 0 -22.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 4.436
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 4.436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -17.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
886.433 1.181.505
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
886.433 1.181.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 606.703 358.133
Ticari Alacaklar
8.299.207 3.515.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.299.207 3.515.493
Diğer Alacaklar
631.038 9.572.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.916 6.595.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 607.122 2.976.743
Stoklar
9 5.255.580 2.458.245
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.457.468 252.278
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.457.468 252.278
Diğer Dönen Varlıklar
672.135 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 672.135 0
ARA TOPLAM
17.922.131 16.156.336
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37 34.500 34.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.956.631 16.190.836
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
486.400 79.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
486.400 79.154
Maddi Duran Varlıklar
2.296.681 660.827
Diğer Maddi Duran Varlıklar
13 2.296.681 660.827
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.812 5.478
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 4.812 5.478
Peşin Ödenmiş Giderler
16.519 459.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 16.519 459.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
37 247.113 288.586
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.051.525 1.493.545
TOPLAM VARLIKLAR
21.008.156 17.684.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.280.611 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.280.611 0
Banka Kredileri
44 1.280.611 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 51.153
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 51.153
Banka Kredileri
44 0 51.153
Ticari Borçlar
1.978.482 546.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 179.194 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.799.288 546.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 252.830 139.688
Diğer Borçlar
374.029 362.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 374.029 362.705
Ertelenmiş Gelirler
0 349.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 0 349.208
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 209.681 157.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
122.413 189.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 39.033 106.303
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 83.380 83.380
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
318.666 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 318.666 0
ARA TOPLAM
4.536.712 1.797.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.536.712 1.797.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 97.273
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 97.273
Banka Kredileri
44 0 97.273
Uzun Vadeli Karşılıklar
296.206 501.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 296.206 501.133
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
296.206 598.406
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.832.918 2.395.576
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.175.238 15.288.805
Ödenmiş Sermaye
28 13.221.450 13.221.450
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 864.519 864.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-86.308 -86.308
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.308 -86.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -86.308 -86.308
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
277.856 277.856
Yasal Yedekler
28 277.856 277.856
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 1.011.288 -1.247.417
Net Dönem Karı veya Zararı
886.433 2.258.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.175.238 15.288.805
TOPLAM KAYNAKLAR
21.008.156 17.684.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698817


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 1,09% Hacim : 7.761 Mio.TL Son veri saati : 12:51
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3080 Değişim: -0,24%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8647 Değişim: 0,13%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
532,26 Değişim: 0,46%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.