;

KAP ***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 19:13
KAP ***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 29.829.271 123.602 9.239.538 90.535.612 60.425.795 217.153.818 217.153.818
Transferler
28 60.425.795 -60.425.795
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 11.564.342 11.564.342 11.564.342
Dönem Karı (Zararı)
28 11.564.342 11.564.342 11.564.342
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 29.829.271 123.602 9.239.538 150.961.407 11.564.342 228.718.160 228.718.160
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.000.000 177.215.471 29.829.271 425.652 9.239.538 150.961.407 167.701.149 569.372.488 569.372.488
Transferler
28 85.000.000 -85.000.000 18.657.343 149.043.806 -167.701.149
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 70.017.827 70.017.827 168.003.199
Dönem Karı (Zararı)
28 70.017.827 70.017.827 167.701.149
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 -278.798 -278.798 -278.798
Dönem Sonu Bakiyeler
119.000.000 91.936.673 29.829.271 425.652 27.896.881 300.005.213 70.017.827 639.111.517 639.111.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.401.156 34.545.960
Dönem Karı (Zararı)
70.017.827 11.564.342
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 70.017.827 11.564.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.598 3.309.777
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 2.634.202 3.290.735
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -111.984 -581.987
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -581.987
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-111.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 3.370.800 675.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.370.800 697.637
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -21.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 -4.821.647 288.945
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 -2.877.047 -1.628.877
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 850.512 719.881
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 5.753.300 5.056.815
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 -8.548.412 -3.858.874
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 0 386.532
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 0 386.532
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -603.140 -750.376
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -494.829
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -494.829
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.435.970 15.970.627
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
15.738.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -21.520.992 22.142.264
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.120.292 -951.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -20.400.700 23.093.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.235.554 -1.397.733
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -449.607 -169.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.785.947 -1.228.720
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -35.344.248 -9.600.970
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -861.304 435.464
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 52.994.722 1.263.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.825.579 333.912
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 50.169.143 929.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 2.179.212 408.927
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -208.621 -246.152
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -208.621 -246.152
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 510.397 3.913.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgil 3.754.173
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-831.560 -1.548.849
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 550.714 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 550.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,16 -1.382.274 -1.548.849
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.382.274 -1.453.825
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -95.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.546.902 -1.989.576
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-278.798
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 -278.798
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44 258.456 0
Kredilerden Nakit Girişleri
44 258.456 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -164.308 -2.308.194
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -164.308 -2.308.194
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -258.456 -202.900
Ödenen Faiz
35 -850.512 -719.881
Alınan Faiz
35 2.840.520 1.241.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.116.498 31.007.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.116.498 31.007.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
261.277.977 55.693.932
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
340.394.475 86.701.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 340.431.003 261.277.977
Finansal Yatırımlar
44 117.551.113 133.290.000
Vadeli Mevduatlar
44 117.551.113 133.290.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 32.299 34.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 32.299 34.381
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
24.015.832 23.337.074
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 809.785 824.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 23.206.047 22.512.606
Ticari Borçlar
7 114.521.019 70.074.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7.566.882 4.741.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 106.954.137 65.333.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 5.702.242 3.523.030
Diğer Borçlar
8 526.208 734.829
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 526.208 734.829
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 8.342.175 7.831.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 8.342.175 7.831.778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 18.167.074 18.871.753
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 2.673.410 2.341.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 2.439.200 2.106.934
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 234.210 234.210
ARA TOPLAM
7.469.888
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 457.162 609.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 6.491.786 6.860.338
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 10.267.657 7.550.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 10.267.657 7.550.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 7.266.189 639.111.517 569.372.488
Ödenmiş Sermaye
28 119.000.000 34.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 91.936.673
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 29.829.271 29.829.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 425.652 425.652
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 27.896.881 9.239.538
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 300.005.213 150.961.407
Net Dönem Karı veya Zararı
28 70.017.827 167.701.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
639.111.517 569.372.488
TOPLAM KAYNAKLAR
837.542.271 719.211.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 167.948.774 73.035.365
Satışların Maliyeti
29 -85.115.296 -45.095.546
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.833.478 27.939.819
BRÜT KAR (ZARAR)
82.833.478 27.939.819
Genel Yönetim Giderleri
31 -12.113.375 -6.465.787
Pazarlama Giderleri
31 -14.810.118 -10.369.176
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -871.956 -439.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 21.816.338 12.838.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -22.352.155 -13.735.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.502.212 9.769.326
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 494.829
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 -71.379 528.874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 -386.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.925.662 9.911.668
Finansman Gelirleri
35 35.633.290 6.271.569
Finansman Giderleri
35 -2.697.558 -2.478.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.861.394 13.704.925
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.843.567 -2.140.583
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -18.446.708 -2.890.959
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 603.141 750.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.017.827 11.564.342
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.017.827 11.564.342
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
39 70.017.827 11.564.342
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.017.827 11.564.342
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.017.827 11.564.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028033


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,2260 Değişim: -0,75%
Düşük 16,2167 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,3741 Değişim: -1,06%
Düşük 17,3539 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
967,25 Değişim: -0,55%
Düşük 966,04 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.