KAP ***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:37
KAP ***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -286.538 3.737.460 23.954.962 12.733.245 67.139.129 59.349.483 126.488.612
Transferler
28 5.502.078 66.580.650 -12.733.245 59.349.483 -59.349.483
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 47.822.680 47.822.680 47.822.680
Dönem Karı (Zararı)
28 47.822.680 47.822.680 47.822.680
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -286.538 9.239.538 90.535.612 47.822.680 174.311.292 174.311.292
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 29.829.271 123.602 9.239.538 90.535.612 60.425.795 217.153.818 217.153.818
Transferler
28 60.425.795 -60.425.795
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 46.096.298 46.096.298 46.096.298
Dönem Karı (Zararı)
28 46.096.298 46.096.298 46.096.298
Sermaye Arttırımı
28 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 177.370.150 177.370.150 177.370.150
Dönem Sonu Bakiyeler
34.000.000 177.370.150 29.829.271 123.602 9.239.538 150.961.407 46.096.298 447.620.266 447.620.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.856.640 18.414.130
Dönem Karı (Zararı)
46.096.298 47.822.680
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 46.096.298 47.822.680
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.074.771 9.733.111
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 9.213.100 8.567.277
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -95.193 6.366
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -95.193 6.366
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 1.060.693 1.515.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.082.402 1.565.868
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -21.709 -50.629
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 -2.584.448 1.866.971
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 -5.414.982 -742.941
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 2.059.015 2.249.713
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 6.884.686 4.266.287
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 -6.113.167 -3.906.088
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 500.384 770.469
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 500.384 770.469
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 931.476 -2.700.930
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -951.241 -292.281
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -951.241 -292.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-123.527.271 -42.196.565
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-88.433.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -12.440.472 -44.574.302
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.715.621 531.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.724.851 -45.105.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.437.235 -2.661.957
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.124.373 -1.123.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.561.608 -1.538.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -21.569.967 -19.480.124
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 1.811.026 -3.613.661
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.737.996 34.196.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.012.664 -506.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 725.332 34.702.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 147.802 372.352
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.272.691 -1.751.424
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.218.279 -2.983.800
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -54.412 1.232.376
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 1.316.669 2.992.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -2.261.869 -7.675.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -2.261.869 -7.675.922
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-69.356.202 15.359.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -91.747 -49.092
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 4.591.309 3.103.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.347.196 -8.625.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.497.339 4.114.209
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.497.339 4.114.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,16 -5.844.535 -12.739.257
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.687.875 -12.373.313
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -156.660 -365.944
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.337.528 8.375.954
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
184.370.150
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 184.370.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44 0 29.249.394
Kredilerden Nakit Girişleri
44 0 29.249.394
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -12.337.326 -18.871.667
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -12.337.326 -18.871.667
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -775.367 -495.001
Ödenen Faiz
35 -2.059.015 -2.249.713
Alınan Faiz
35 5.139.086 742.941
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.133.692 18.165.036
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.133.692 18.165.036
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.693.932 5.994.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
160.827.624 24.159.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 161.103.520 55.693.932
Finansal Yatırımlar
44 88.433.000
Ticari Alacaklar
7 112.522.339 106.871.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.099.890 384.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 109.422.449 106.487.091
Diğer Alacaklar
8 3.669.308 6.108.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.383.269 1.258.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.286.039 4.850.019
Stoklar
9 71.096.366 49.526.399
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.938.003 4.749.029
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.938.003 4.749.029
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 0 3.120.214
Diğer Dönen Varlıklar
27 17.025.056 15.061.731
ARA TOPLAM
456.787.592 241.131.580
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
456.787.592 241.131.580
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 32.043 29.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 32.043 29.671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 500.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 5.340.000 5.340.000
Maddi Duran Varlıklar
13 83.811.123 86.696.043
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 2.172.143 2.791.663
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 530.468 642.148
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 530.468 642.148
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 3.408.162 4.554.607
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.293.939 100.554.516
TOPLAM VARLIKLAR
552.081.531 341.686.096
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 467.275 4.485.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 467.275 4.485.002
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 24.205.668 14.270.574
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 835.563 847.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 23.370.105 13.422.992
Ticari Borçlar
7 49.421.363 53.796.534
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.711.127 3.698.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 44.710.236 50.098.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 3.593.470 3.445.668
Diğer Borçlar
8 638.442 6.911.133
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 6.218.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 638.442 692.854
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.055.309 2.738.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.055.309 2.738.640
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 1.471.095 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 2.242.259 1.976.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 2.008.049 1.720.123
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 234.210 255.919
ARA TOPLAM
86.094.881 87.623.593
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.094.881 87.623.593
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 6.766.498 25.796.559
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 761.937 1.219.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 6.004.561 24.577.459
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 7.021.516 6.318.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 7.021.516 6.318.787
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 4.578.370 4.793.339
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.366.384 36.908.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
104.461.265 124.532.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
447.620.266 217.153.818
Ödenmiş Sermaye
28 34.000.000 27.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 177.370.150 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 29.952.873 29.952.873
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 29.952.873 29.952.873
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 29.829.271 29.829.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 123.602 123.602
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 9.239.538 9.239.538
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 150.961.407 90.535.612
Net Dönem Karı veya Zararı
28 46.096.298 60.425.795
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
447.620.266 217.153.818
TOPLAM KAYNAKLAR
552.081.531 341.686.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 245.179.120 240.491.225 94.418.142 100.473.756
Satışların Maliyeti
29 -143.061.971 -129.406.063 -55.150.371 -56.458.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.117.149 111.085.162 39.267.771 44.015.322
BRÜT KAR (ZARAR)
102.117.149 111.085.162 39.267.771 44.015.322
Genel Yönetim Giderleri
31 -18.990.306 -15.935.454 -6.238.461 -5.634.702
Pazarlama Giderleri
31 -31.618.368 -31.920.456 -11.192.080 -13.322.008
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -1.789.613 -2.608.769 -616.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 20.463.640 18.734.562 4.260.350 8.537.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -24.755.501 -21.674.930 -7.821.216 -3.923.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.427.001 57.680.115 18.276.364 29.056.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 951.241 292.281 637.373 81.982
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 141.086 501.862 -304.460 -271.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 -500.384 -770.470 -300.382
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.018.944 57.703.788 18.609.277 28.566.040
Finansman Gelirleri
35 25.617.804 5.797.838 15.146.766 3.692.207
Finansman Giderleri
35 -13.233.089 -8.573.126 -9.891.084 -4.470.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.403.659 54.928.500 23.864.959 27.788.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.307.361 -7.105.820 -5.465.670 -6.002.593
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -11.375.885 -9.806.750 -5.263.605 -5.318.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -931.476 2.700.930 -202.065 -684.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.096.298 47.822.680 18.399.289 21.785.437
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.096.298 47.822.680 18.399.289 21.785.437
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39 0 -5.985.925
Ana Ortaklık Payları
39 46.096.298 47.822.680 18.399.289 27.771.362
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.096.298 47.822.680 18.399.289 21.785.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 -5.985.925
Ana Ortaklık Payları
46.096.298 47.822.680 18.399.289 27.771.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973703


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 0,00% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6112 Değişim: -0,29%
Düşük 13,5674 28.01.2022 Yüksek 13,6650
Açılış: 13,6502
15,1913 Değişim: -0,26%
Düşük 15,1423 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
787,72 Değişim: -0,05%
Düşük 783,64 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.