" />

KAP ***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:18
KAP ***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -286.538 3.737.460 23.954.962 12.733.245 67.139.129 59.349.483 126.488.612
Transferler
28 12.733.245 -12.733.245
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 20.051.318 20.051.318 5.985.925 26.037.243
Dönem Karı (Zararı)
28 20.051.318 20.051.318 5.985.925 26.037.243
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -286.538 3.737.460 36.688.207 20.051.318 87.190.447 65.335.408 152.525.855
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 29.829.271 123.602 9.239.538 90.535.612 60.425.795 217.153.818 217.153.818
Transferler
28 60.425.795 -60.425.795
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 27.697.009 27.697.009 27.697.009
Dönem Karı (Zararı)
28 27.697.009 27.697.009 27.697.009
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 167.097.916 167.097.916 167.097.916
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 167.097.916 29.829.271 123.602 9.239.538 150.961.407 27.697.009 411.948.743 411.948.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.356.085 23.330.380
Dönem Karı (Zararı)
27.697.009 20.051.318
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 27.697.009 20.051.318
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.556.357 9.774.773
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 6.447.958 5.728.592
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -95.193 6.366
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -95.193 6.366
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 1.030.058 722.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.051.767 1.374.292
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -21.709 -652.067
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 -1.742.395 6.443.015
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 -2.519.227 -157.022
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 476.519 726.396
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 5.842.664 9.711.602
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 -5.542.351 -3.837.961
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 500.384 470.088
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 500.384 470.088
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 729.413 -3.385.214
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -313.868 -210.299
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -313.868 -210.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.973.064 -7.891.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 16.460.469 -23.479.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -594.119 655.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 17.054.588 -24.134.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.216.372 -1.619.394
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -660.601 -939.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.876.973 -680.115
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -28.473.287 -10.513.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -2.704.037 -1.418.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.103.610 22.555.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 85.733 -3.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 9.017.877 22.558.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 60.850 929.369
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.422.894 -1.684.414
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.218.279 -2.140.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -204.615 455.586
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 6.288.262 5.654.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -502.409 1.683.689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -502.409 1.683.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.280.302 21.935.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -91.747 -131.909
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 4.167.530 1.527.201
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.685.092 -3.423.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 239.666 2.486.285
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 239.666 2.486.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,16 -2.924.758 -5.909.670
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.768.098 -5.717.310
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -156.660 -192.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.023.848 12.363.370
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
167.097.916 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 167.097.916 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44 0 32.299.412
Kredilerden Nakit Girişleri
44 0 32.299.412
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -10.414.119 -19.036.667
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -10.414.119 -19.036.667
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -516.912 -330.001
Ödenen Faiz
35 -476.519 -726.396
Alınan Faiz
35 2.333.482 157.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188.694.841 32.270.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188.694.841 32.270.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.693.932 5.994.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
244.388.773 38.264.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 244.574.518 55.693.932
Ticari Alacaklar
7 84.663.420 106.871.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 978.388 384.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 83.685.032 106.487.091
Diğer Alacaklar
8 4.888.425 6.108.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.919.497 1.258.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.968.928 4.850.019
Stoklar
9 77.999.686 49.526.399
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.453.066 4.749.029
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.590.624 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.862.442 4.749.029
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 0 3.120.214
Diğer Dönen Varlıklar
27 16.430.306 15.061.731
ARA TOPLAM
436.009.421 241.131.580
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
436.009.421 241.131.580
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 33.789 29.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 33.789 29.671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 500.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 5.340.000 5.340.000
Maddi Duran Varlıklar
13 82.824.335 86.696.043
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 2.378.650 2.791.663
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 611.705 642.148
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 611.705 642.148
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 3.582.525 4.554.607
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
94.771.004 100.554.516
TOPLAM VARLIKLAR
530.780.425 341.686.096
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 999.957 4.485.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 999.957 4.485.002
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 25.059.435 14.270.574
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 842.903 847.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 24.216.532 13.422.992
Ticari Borçlar
7 57.357.793 53.796.534
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.784.196 3.698.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 53.573.597 50.098.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 3.506.518 3.445.668
Diğer Borçlar
8 488.239 6.911.133
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 6.218.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 488.239 692.854
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 9.026.902 2.738.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 9.026.902 2.738.640
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 1.047.316 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 2.553.661 1.976.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 2.319.451 1.720.123
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 234.210 255.919
ARA TOPLAM
100.039.821 87.623.593
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.039.821 87.623.593
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 7.561.712 25.796.559
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 914.325 1.219.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 6.647.387 24.577.459
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.679.479 6.318.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.679.479 6.318.787
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 4.550.670 4.793.339
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.791.861 36.908.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
118.831.682 124.532.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
411.948.743 217.153.818
Ödenmiş Sermaye
28 27.000.000 27.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 167.097.916 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 29.952.873 29.952.873
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 29.952.873 29.952.873
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 29.829.271 29.829.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 123.602 123.602
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 9.239.538 9.239.538
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 150.961.407 90.535.612
Net Dönem Karı veya Zararı
28 27.697.009 60.425.795
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
411.948.743 217.153.818
TOPLAM KAYNAKLAR
530.780.425 341.686.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 150.760.978 140.017.469 77.725.613 79.894.440
Satışların Maliyeti
29 -87.911.600 -72.947.629 -42.816.054 -39.862.972
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.849.378 67.069.840 34.909.559 40.031.468
BRÜT KAR (ZARAR)
62.849.378 67.069.840 34.909.559 40.031.468
Genel Yönetim Giderleri
31 -12.751.845 -10.300.752 -6.286.058 -3.404.302
Pazarlama Giderleri
31 -20.426.288 -18.598.448 -10.057.112 -9.789.450
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -1.789.613 -1.992.190 -1.350.263 -855.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 16.203.290 10.197.361 3.364.306 2.489.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -16.934.285 -17.751.697 -3.199.121 -2.042.288
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.150.637 28.624.114 17.381.311 26.429.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 313.868 210.299 313.868 188.864
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 445.546 773.423 -83.328 -50.468
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 -500.384 -470.088 -113.852 -209.588
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.409.667 29.137.748 17.497.999 26.357.808
Finansman Gelirleri
2.105.631 4.199.469 754.923
Finansman Giderleri
35 -3.342.005 -4.102.909 -863.693 -2.354.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.538.700 27.140.470 20.833.775 24.758.721
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.841.691 -1.103.227 -4.701.108 -2.834.306
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -6.112.280 -4.488.440 -3.221.321 -2.551.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -729.411 3.385.213 -1.479.787 -282.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.697.009 26.037.243 16.132.667 21.924.415
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.697.009 26.037.243 16.132.667 21.924.415
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39 0 5.985.925 0 6.003.474
Ana Ortaklık Payları
39 27.697.009 20.051.318 16.132.667 15.920.941
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.697.009 26.037.243 16.132.667 21.924.415
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 5.985.925 0 17.549
Ana Ortaklık Payları
27.697.009 20.051.318 16.132.667 21.906.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958373


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0922 Değişim: 0,08%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2891 Değişim: 0,25%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.618,98 Değişim: 0,18%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.619,17
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.