KAP ***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 16:47
KAP ***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 2.500.000 0 -285.638 2.214.362 0 2.214.362
Transferler
-285.638 285.638 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.157 -949.911 -951.068 0 -951.068
Sermaye Arttırımı
5.984.000 5.984.000 0 5.984.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 8.484.000 -1.157 -285.638 -949.911 7.247.294 0 7.247.294
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 16.897.000 -6.478 0 0 12.900.000 -289.570 -12.906.977 -16.593.975 0 -16.593.975
Transferler
-12.906.977 12.906.977 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.097 -5.183.762 5.157.665 0 5.157.665
Sermaye Arttırımı
12.900.000 -12.900.000 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 29.797.000 19.619 0 -13.196.547 0 -5.183.762 11.436.310 0 11.436.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.334.931 -4.146.020
Dönem Karı (Zararı)
-5.183.762 -949.911
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.183.762 -949.911
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
204.886 11.034
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 164.971
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 47.896 11.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 47.896 11.034
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -7.981 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-356.055 -3.207.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -407.676 -855.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -407.676 -855.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 684.488 -98.903
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 684.488 -57.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.239
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -343.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.039.134 412.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.039.134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
412.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 98.680 384.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-375.003 -2.938.071
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.003.137
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-375.003 65.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.052.532 -111.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15,9 -1.005.228 -86.689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15,9 -47.304 -24.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.334.931 -4.146.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-551.264 -165.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -551.264 -165.661
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -551.264 -181.192
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-279.162 5.984.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12.900.000 5.984.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-12.900.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.900.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-279.162 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-279.162 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.165.357 1.672.319
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.165.357 1.672.319
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.667.056 4.861.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.501.699 6.534.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.255.378 9.667.056
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 782.051 374.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 782.051 374.375
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
4.923.171 5.596.159
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
55.465 43.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.867.706 5.552.194
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 743.487 400.341
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 743.487 400.341
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.761 8.713
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.532.257 1.491.273
ARA TOPLAM
12.245.105 17.537.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.245.105 17.537.917
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 14.000 14.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.000 14.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 1.724.365 1.283.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.038.454 1.093.195
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.776.819 2.390.526
TOPLAM VARLIKLAR
15.021.924 19.928.443
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
-246.321 279.162
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 2.987.801 1.948.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.987.801 1.948.667
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 417.101 318.421
Diğer Borçlar
7 307.185 682.188
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 307.185 682.188
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.700 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26.700
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
3.492.466 3.228.438
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.492.466 3.228.438
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 26.071 37.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 26.071 37.496
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 67.077 68.534
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.148 106.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.585.614 3.334.468
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.436.310 16.593.975
Ödenmiş Sermaye
14 29.797.000 16.897.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.619 -6.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.619 -6.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 19.619 -6.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Diğer Yedekler
12.900.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -13.196.547 -289.570
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.183.762 -12.906.977
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.436.310 16.593.975
TOPLAM KAYNAKLAR
15.021.924 19.928.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 805.315 483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
805.315 483
BRÜT KAR (ZARAR)
805.315 483
Genel Yönetim Giderleri
16 -7.405.074 -1.772.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 763.340 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -16.171 -5.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.852.590 -1.776.891
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.852.590 -1.776.891
Finansman Gelirleri
18 690.833 817.301
Finansman Giderleri
18 -29.986 -523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.191.743 -960.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.981 10.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.981 10.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -5.183.762 -949.911
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.183.762 -949.911
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.183.762 -949.911
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.097 1.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.097 1.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.524 -289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 32.621 1.446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.097 1.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.157.665 -948.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.157.665 -948.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026629


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.