KAP ***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 15:33
KAP ***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.500.000 0 0 0 -289.570 2.210.430 2.210.430
Transferler
-289.570 289.570
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.774 -3.648.824 -3.610.599 -3.610.599
Sermaye Arttırımı
5.984.000 5.984.000 5.984.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.484.000 -1.774 -289.570 -3.608.825 4.583.831 0 4.583.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.197.997
Dönem Karı (Zararı)
-3.608.825
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.608.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
709.693
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 512.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 2.217
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.217
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 285.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 285.457
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -105.624
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -105.624
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 14.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.048.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.217
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.131.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.131.491
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -131.509
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 716.493
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 716.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 583.277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.877.288
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.003.137
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
125.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.205.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.205.274
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.947.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-250.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-473.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -473.799
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -376.966
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-96.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.135.599
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
5.984.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.975
Alınan Faiz
17 105.624
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.536.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.536.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.861.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.325.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.325.510 4.861.707
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.366.956 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,19 235.465 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.131.491 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 131.509 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 131.509
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 8.218 5.373
Diğer Dönen Varlıklar
9 603.651 89.492
ARA TOPLAM
4.435.844 4.956.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.435.844 4.956.572
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 14.000 14.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.000 14.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 772.076 158.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.037.470 277.567
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.823.546 450.453
TOPLAM VARLIKLAR
6.259.390 5.407.025
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 67.619 21.644
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 727.469 10.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 727.469 10.976
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 622.776 39.499
Diğer Borçlar
7 170.226 3.047.514
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,19 0 3.003.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 170.226 44.377
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.648 40.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.648 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 0 40.846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.594.738 3.160.479
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.594.738 3.160.479
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 31.570 1.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 31.570 1.400
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 49.251 34.716
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.821 36.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.675.559 3.196.595
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.583.831 2.210.430
Ödenmiş Sermaye
13 8.484.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.774 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.774 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.774 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -289.570
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -3.608.825 -289.570
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.583.831 2.210.430
TOPLAM KAYNAKLAR
6.259.390 5.407.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 66.033 65.550
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 66.033 65.550
BRÜT KAR (ZARAR)
14 66.033 65.550
Genel Yönetim Giderleri
15 -4.588.761 -2.816.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 246.002 60.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -23.342 -18.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.300.068 -2.708.820
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.300.068 -2.708.820
Finansman Gelirleri
17 803.459 171.801
Finansman Giderleri
17 -97.238 -96.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.593.847 -2.633.734
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.978 -25.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-14.978 -25.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.608.825 -2.658.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.608.825 -2.658.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.608.825 -2.658.914
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.774 -2.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.774 -2.857
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
443 806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 -2.217 -3.663
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.774 -2.857
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.610.599 -2.661.771
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.610.599 -2.661.771
Ana Ortaklık Payları
0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957960


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.