KAP ***MCTAS*** MCT DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:21
KAP ***MCTAS*** MCT DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor

***MCTAS*** MCT DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.141.000 -1.908.414 1.919.845 -27.373 462.498 2.172.511 26.560 7.786.627 13.258 7.799.885
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.141.000 -1.908.414 1.919.845 -27.373 462.498 2.172.511 26.560 7.786.627 13.258 7.799.885
Transferler
26.560 -26.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.916 -736.240 -802.156 1.000 -801.156
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.916 -736.240 -802.156 1.000 -801.156
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-33.615 -33.615 -33.615
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.141.000 -1.942.029 1.919.845 -93.289 462.498 2.199.071 -736.240 6.950.856 14.258 6.965.114
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.141.000 -1.982.567 1.919.845 -163.699 462.498 2.199.071 -1.354.119 6.222.029 2.519 6.224.548
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.141.000 -1.982.567 1.919.845 -163.699 462.498 2.199.071 -1.354.119 6.222.029 2.519 6.224.548
Transferler
-1.354.119 1.354.119 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.989.159 2.989.159 2.989.159
Dönem Karı (Zararı)
2.989.159 2.989.159 2.989.159
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.419.123 1.419.123 1.419.123
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
4.096 225.417 806.428 1.035.941 -2.519 1.033.422
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
159.603 159.603 159.603
Dönem Sonu Bakiyeler
5.141.000 -563.444 1.919.845 687.915 1.651.380 2.989.159 11.825.855 11.825.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.969.964 -160.916
Dönem Karı (Zararı)
2.989.159 -735.240
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.989.159 -735.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.154.804 364.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-16 184.686 190.834
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.754
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 53.754
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.265 56.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -32.048 56.057
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 35.313
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.952 -2.321
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 4.952 -2.321
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.955
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -11.955
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -81.471 201.394
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-373.854 -69.307
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -373.854 -69.307
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.955.402
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.408.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.933.999 677.675
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 77.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.411.850 2.329.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.411.850 2.329.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.306.275 581
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.714.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -13.020.953 581
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 70.000 8.250
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -158.039 62.991
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
481.533 7.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 481.533 7.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -553.201
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.183.815
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.183.815
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -324.061 -928.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-816.726 -802.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30 -816.726 -802.717
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.790.036 307.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -229.709 -64.847
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 49.781 -403.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.191.894 133.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.191.894 69.307
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 2.191.894 69.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.822
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -54.822
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
119.285
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
119.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
865.327 -33.615
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.419.123 -33.615
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-33.615
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 1.419.123
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-553.796
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -553.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.087.257 -60.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.087.257 -60.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 508.511 215.491
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.595.768 154.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.595.768 508.511
Ticari Alacaklar
1.484.409 2.954.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.484.409 2.954.965
Diğer Alacaklar
13.041.257 360.513
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 340.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.041.257 20.304
Stoklar
10 70.000
Peşin Ödenmiş Giderler
238.894 80.855
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 238.894 80.855
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 10 49.791
ARA TOPLAM
16.360.338 4.024.635
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.360.338 4.024.635
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
77.105
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 77.105
Diğer Alacaklar
1.374.469
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.374.469
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 2.955.402
Maddi Duran Varlıklar
388.419
Taşıtlar
14 37.329
Mobilya ve Demirbaşlar
14 206.305
Özel Maliyetler
14 144.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.993.051
Şerefiye
18 378.744
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.614.307
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 192.403 110.932
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.403 6.899.378
TOPLAM VARLIKLAR
16.552.741 10.924.013
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
667.538 559.547
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
667.538 559.547
Banka Kredileri
47 667.538 559.547
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
414.856
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 414.856
Ticari Borçlar
1.074.682 593.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.074.682 593.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 51.593 604.794
Diğer Borçlar
2.186.394 2.579
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.186.394 2.579
Ertelenmiş Gelirler
569.654 893.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 569.654 893.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
35.313 133.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 133.341
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 35.313
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
141.712 958.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 141.712 958.438
ARA TOPLAM
4.726.886 4.160.419
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.726.886 4.160.419
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.931
Banka Kredileri
44 246.931
Uzun Vadeli Karşılıklar
292.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 292.115
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 539.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.726.886 4.699.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.825.855 6.222.029
Ödenmiş Sermaye
30 5.141.000 5.141.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -563.444 -1.982.567
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.919.845 1.919.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-163.699
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.699
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -163.699
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
687.915 462.498
Yasal Yedekler
30 687.915 462.498
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.651.380 2.199.071
Net Dönem Karı veya Zararı
41 2.989.159 -1.354.119
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.519
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.825.855 6.224.548
TOPLAM KAYNAKLAR
16.552.741 10.924.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 8.416.148 6.824.906
Satışların Maliyeti
31 -5.196.894 -4.321.212
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.219.254 2.503.694
BRÜT KAR (ZARAR)
3.219.254 2.503.694
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.866.888 -2.726.908
Pazarlama Giderleri
33 -881.066 -430.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 482.836 109.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -334.510 -73.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-380.374 -617.429
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 3.075.687 71.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11.955
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.695.313 -533.846
Finansman Gelirleri
36 501.730
Finansman Giderleri
36 -132.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.064.842 -533.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-75.683 -201.394
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -25.260
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -75.683 -176.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.989.159 -735.240
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.989.159 -735.240
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.000
Ana Ortaklık Payları
2.989.159 -736.240
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -65.916
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 0 -65.916
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -65.916
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.989.159 -801.156
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.000
Ana Ortaklık Payları
2.989.159 -802.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702000


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.448 Değişim: 1,77% Hacim : 21.215 Mio.TL Son veri saati : 16:06
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.449
Açılış: 2.409
16,7576 Değişim: 0,35%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7710
Açılış: 16,6984
17,4267 Değişim: -0,57%
Düşük 17,4136 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
967,46 Değişim: -0,25%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.