KAP ***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.09.2023 - 18:14
KAP ***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.02.2022 - 31.07.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -12.293 353.279 22.239 19.771 317.166 400.441 1.114.503 78.854 1.193.357
Transferler
49.657 350.784 -400.441
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
144.407 57.653 696.123 898.183 37.740 935.923
Kar Payları
-120.429 -120.429 -120.429
Dönem Sonu Bakiyeler
99.314 -35.757 -12.293 497.686 79.892 19.771 547.521 696.123 1.892.257 116.594 2.008.851
Cari Dönem 01.02.2023 - 31.07.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.314 -35.757 945 -14.388 544.118 -14.157 19.771 552.316 1.439.375 2.591.537 140.411 2.731.948
Transferler
99.314 1.340.061 -1.439.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
340.137 178.082 1.155.747 1.673.966 42.593 1.716.559
Kar Payları
-429.455 -429.455 -429.455
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.380 6.380 6.380
Dönem Sonu Bakiyeler
198.628 -35.757 7.325 -14.388 884.255 163.925 19.771 1.462.922 1.155.747 3.842.428 183.004 4.025.432


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2023 - 31.07.2023 Önceki Dönem 01.02.2022 - 31.07.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.269.989 692.627
Dönem Karı (Zararı)
1.139.443 704.391
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.139.443 704.391
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.104.721 648.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
356.126 225.431
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-40.350 18.825
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.947 -277
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.048 22.131
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-20.355 -3.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
71.276 59.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.858 23.046
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18.418 36.601
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
217.478 150.216
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-276.419 -95.877
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
493.897 246.093
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
271.076 119.971
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
6.379 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.012 -8.841
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-15.012 -8.841
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
237.781 83.342
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33 180
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-33 180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-778.552 -491.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-317.962 -214.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-317.962 -214.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.346 -2.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.346 -2.989
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-688.541 -550.153
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-34.886 -174.352
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.028 370.985
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.724 53.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.304 317.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
86.779 56.071
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.851 5.993
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.851 5.993
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23.846 10.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.987 7.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35.971 563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22.016 7.151
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.465.612 862.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-36.099 -4.776
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-159.524 -164.716
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
123.733 -24.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.921 1.284
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.921 1.284
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-185.840 -117.923
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-132.214 -89.736
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.626 -28.187
Alınan Faiz
285.982 91.745
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
18.670 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.482.869 -243.231
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
322.813 545.665
Kredilerden Nakit Girişleri
322.813 545.665
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-691.149 -431.592
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-691.149 -431.592
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-300.836 -188.888
Ödenen Temettüler
-429.455 0
Ödenen Faiz
-112.867 -63.203
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-271.375 -105.213
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-89.147 424.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-89.147 424.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.223.112 1.478.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.133.965 1.903.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.07.2023 Önceki Dönem 31.01.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.145.902 3.244.612
Finansal Yatırımlar
54.492 58.150
Vadeli Mevduatlar
54.492 58.150
Ticari Alacaklar
1.173.233 870.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.173.233 870.657
Diğer Alacaklar
13.618 31.410
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 12.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.618 19.194
Türev Araçlar
218.567 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
23 218.567 0
Stoklar
9 2.994.119 2.307.586
Peşin Ödenmiş Giderler
231.029 196.142
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 96.994 82.365
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
134.035 113.777
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.449 32.987
Diğer Dönen Varlıklar
7.230 43.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.230 43.204
ARA TOPLAM
7.857.639 6.784.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.857.639 6.784.748
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.021 10.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.021 10.575
Maddi Duran Varlıklar
482.140 395.452
Mobilya ve Demirbaşlar
274.175 225.495
Özel Maliyetler
196.642 163.958
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.323 5.999
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 691.876 576.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
918.710 662.644
Şerefiye
11 683.349 477.376
Markalar
422 447
Lisanslar
105.040 85.832
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
51.729 33.953
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
78.170 65.036
Ertelenmiş Vergi Varlığı
277.438 212.933
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.382.185 1.857.996
TOPLAM VARLIKLAR
10.239.824 8.642.744
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.392.584 1.673.464
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.667 459
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.667 459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.390.917 1.673.005
Banka Kredileri
6 358.151 813.247
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 444.414 349.786
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 588.352 509.972
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
330.926 217.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
330.926 217.297
Banka Kredileri
6 330.926 217.297
Ticari Borçlar
3.018.528 2.960.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 451.535 323.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.566.993 2.636.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
305.016 203.020
Diğer Borçlar
42.176 39.762
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 41 41
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.135 39.721
Türev Araçlar
0 17.698
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 17.698
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
115.690 81.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
115.690 81.668
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
266.112 82.191
Kısa Vadeli Karşılıklar
169.551 124.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 31.197 18.829
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 138.354 105.514
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
65.097 43.633
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
65.097 43.633
ARA TOPLAM
5.705.680 5.443.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.705.680 5.443.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
344.784 289.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
344.784 289.816
Banka Kredileri
6 9.701 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 335.083 289.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
52.263 67.480
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.834 34.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.834 34.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
68.427 61.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 68.427 61.122
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19.404 14.772
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
508.712 467.199
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.214.392 5.910.796
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.842.428 2.591.537
Ödenmiş Sermaye
198.628 99.314
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Pay Bazlı Ödemeler (-)
7.325 945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.388 -14.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.388 -14.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.388 -14.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.048.180 529.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
884.255 544.118
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
163.925 -14.157
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
163.925 -14.157
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.462.922 552.316
Net Dönem Karı veya Zararı
1.155.747 1.439.375
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
183.004 140.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.025.432 2.731.948
TOPLAM KAYNAKLAR
10.239.824 8.642.744


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2023 - 31.07.2023 Önceki Dönem 01.02.2022 - 31.07.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.05.2023 - 31.07.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.05.2022 - 31.07.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8.414.879 4.123.520 4.468.326 2.236.270
Satışların Maliyeti
-4.123.775 -1.814.717 -2.139.132 -993.711
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.291.104 2.308.803 2.329.194 1.242.559
BRÜT KAR (ZARAR)
4.291.104 2.308.803 2.329.194 1.242.559
Genel Yönetim Giderleri
-523.475 -247.758 -303.037 -141.676
Pazarlama Giderleri
16 -2.195.476 -1.156.464 -1.221.560 -658.102
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-74.802 -31.766 -41.636 -16.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 62.544 49.177 50.144 31.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -50.230 -9.306 -33.510 -5.796
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.509.665 912.686 779.595 451.132
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 15.762 8.841 14.400 8.841
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -717 -180 -130 497
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.524.710 921.347 793.865 460.470
Finansman Gelirleri
19 348.163 119.216 217.363 73.616
Finansman Giderleri
20 -495.649 -252.830 -257.149 -140.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.377.224 787.733 754.079 394.049
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-237.781 -83.342 -129.670 8.451
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-356.981 -205.307 -229.271 -108.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
119.200 121.965 99.601 116.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.139.443 704.391 624.409 402.500
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.139.443 704.391 624.409 402.500
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16.304 8.268 -19.251 -4.753
Ana Ortaklık Payları
1.155.747 696.123 643.660 407.253
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
577.116 231.532 504.550 173.812
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
399.034 173.879 362.035 123.597
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
399.034 173.879 362.035 123.597
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
236.263 74.874 191.804 65.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
236.263 74.874 191.804 65.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-58.181 -17.221 -49.289 -14.999
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-58.181 -17.221 -49.289 -14.999
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
577.116 231.532 504.550 173.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.716.559 935.923 1.128.959 576.312
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.593 37.740 35.392 16.248
Ana Ortaklık Payları
1.673.966 898.183 1.093.567 560.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196237


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9698 Değişim: 0,18%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9902
Açılış: 28,918
31,1588 Değişim: -0,34%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.867,33 Değişim: -1,03%
Düşük 1.866,03 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.