KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:32
KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.180.240 -1.180.240 -206.328 -1.386.568
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -317.076.255 -12.744.027 -7.651.611 -153.550.541 145.898.930
Transferler
Not.27 -12.744.027 12.744.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 22.337.331 19.885.113 -103.473.771 -61.251.327 3.637.163 -57.614.164
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766
Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 -103.473.771 103.473.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 49.043.473 5.369.941 -113.349.970 -58.936.556 31.640.531 -27.296.025
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
919.712 919.712 919.712
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.150.481 53.617.713 4.498.253 -433.294.053 -113.349.970 -126.919.782 188.828.235 61.908.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.612.893 68.220.133
Dönem Karı (Zararı)
-127.551.613 -135.258.264
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-127.551.613 -135.258.264
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
192.764.944 165.323.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 23.777.369 24.139.573
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Not.17-18-19 859.164 9.125
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-11.862 9.125
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.13 871.026
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.728.913 1.493.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 713.824 -131.824
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -3.442.737 1.625.593
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
132.508.002 21.400.882
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -27.696.289 -16.868.423
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 160.211.178 38.293.361
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 2.959 54.474
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -9.846 -78.530
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40.577.218 113.532.289
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.476.390 1.072.890
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.17 4.476.390 1.072.890
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -6.704.286 3.674.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.020.706 38.246.344
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -41.993.616 23.893.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -16.834.442 75.633.957
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -795.584 724.255
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -20.299.316 -12.986.354
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 16.476.073 -7.119.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 446.450 535.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -18.330.501 418.880
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 27.409.020 -47.830.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.901.210 4.976.371
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.192.625 68.311.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -579.732 -91.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.470.543 -10.787.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 4.672 4.140.803
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -4.183.020 -1.341.029
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 -7.449.949 -30.455.990
Alınan Faiz
Not.33 20.098.840 16.868.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.874.817 -56.597.413
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 59.539.504 2.388.369
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -29.283.261 -35.540.577
Ödenen Faiz
Not.33 -51.131.060 -23.445.205
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.619 834.927
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
92.444 120.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
301.063 955.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.721.539 766.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.022.602 1.721.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.03.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 2.022.602 1.721.539
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.519.741 1.363.465
Ticari Alacaklar
Not.10 7.337.727 27.055.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 155.490 22.724.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 7.182.237 4.330.719
Diğer Alacaklar
Not.11 97.581.700 95.102.904
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 91.985.269 83.276.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 5.596.431 11.826.029
Stoklar
Not.13 3.131.396 4.285.498
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 8.765.690 15.732.870
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 8.765.690 15.732.870
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 3.164.045 865.467
ARA TOPLAM
123.522.901 146.127.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
123.522.901 146.127.179
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 19.619.688 503.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 19.619.688 503.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 53.392.761 51.110.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 979.512.365 807.156.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 333.744 334.612
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 333.744 334.612
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 35.569.655 37.117.604
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 32.512.002 36.172.148
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 3.057.653 945.456
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 12.763.869 7.311.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.101.192.082 903.533.701
TOPLAM VARLIKLAR
1.224.714.983 1.049.660.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 953.423.398 31.506.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 10.658.229 180.947.311
Ticari Borçlar
Not.10 24.165.203 29.439.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 1.115.952 4.459.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 23.049.251 24.979.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 3.403.063 3.873.633
Diğer Borçlar
Not.11 89.301.691 61.429.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 507.727 71.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 88.793.964 61.358.178
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 43.166.904 60.087.324
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26-37 37.671.759 38.952.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 5.495.145 21.135.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 12.133.890 7.730.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 198.081 197.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 11.935.809 7.532.902
ARA TOPLAM
1.136.252.378 375.013.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.136.252.378 375.013.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 20.913.926 575.779.773
Diğer Borçlar
Not.11 1.041.075 6.482.995
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 1.041.075 6.482.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.599.151 4.099.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 4.599.151 4.099.637
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.554.152 586.362.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.162.806.530 961.376.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -126.919.782 -68.902.938
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-996.901 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
231.150.481 182.107.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
231.150.481 182.107.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.617.713 48.247.772
Yabancı Para Çevrim Farkları
53.617.713 48.247.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-433.294.053 -329.820.282
Net Dönem Karı veya Zararı
-113.349.970 -103.473.771
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
188.828.235 157.187.704
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.908.453 88.284.766
TOPLAM KAYNAKLAR
1.224.714.983 1.049.660.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 151.785.037 120.564.633
Satışların Maliyeti
Not.28 -89.162.546 -68.082.668
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.622.491 52.481.965
BRÜT KAR (ZARAR)
62.622.491 52.481.965
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -37.043.382 -29.823.629
Pazarlama Giderleri
Not.29 -10.935.623 -7.286.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 27.605.737 39.645.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -59.960.591 -52.430.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.711.368 2.586.218
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 15.970.358 15.024.434
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.741.010 17.610.652
Finansman Gelirleri
Not.33 27.696.289 1.892.319
Finansman Giderleri
Not.33 -160.211.178 -151.086.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-134.255.899 -131.583.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.704.286 -3.674.970
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 6.704.286 -3.674.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-127.551.613 -135.258.263
DÖNEM KARI (ZARARI)
-127.551.613 -135.258.263
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.201.643 -31.784.492
Ana Ortaklık Payları
-113.349.970 -103.473.771
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72.788.083 14.193.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
72.788.083 14.193.032
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
Not.18 73.187.307 14.243.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 -399.224 -50.276
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.467.505 63.451.068
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 27.467.505 63.451.068
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.255.588 77.644.100
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.296.025 -57.614.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 31.640.531 3.637.163
Ana Ortaklık Payları
Not.27 -58.936.556 -61.251.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850286


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6411 Değişim: -0,34%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,4869 Değişim: -0,40%
Düşük 15,4631 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
781,58 Değişim: -0,41%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.