KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.11.2019 - 23:15
KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.261.182 -1.261.182 -294.527 -1.555.709
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -317.157.197 -12.744.027 -7.732.553 153.462.342 145.729.789
Transferler
Not.27 -12.744.027 12.744.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 306.374 29.688.420 -40.300.928 -10.306.134 44.740.099 34.433.965
Dönem Karı (Zararı)
-40.300.928 -40.300.928 -17.765.559 -58.066.487
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 160.076.051 58.051.079 4.498.253 -329.901.224 -40.300.928 -18.038.687 198.202.441 180.163.754
Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 -103.473.771 103.473.771
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 134.742 -495.561 -16.806.243 -17.167.062 -6.690.464 -23.857.526
Dönem Karı (Zararı)
-16.806.243 -16.806.243 -1.727.767 - -1.916.613 8.956.747 182.241.750 47.752.211 4.498.253 -433.294.053 -16.806.243 -86.070.000 150.497.240 64.427.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.454.655 13.256.240
Dönem Karı (Zararı)
-18.534.010 -58.066.487
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-18.534.010 -58.066.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.925.577 41.495.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 10.757.244 10.427.104
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
440.472 48.540
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
440.472 48.540
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.242.540 3.733.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 208.411 674.909
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -12.450.951 3.058.130
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.275.224 24.919.161
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -9.383.235 -7.367.159
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 31.748.255 32.302.216
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 -89.593 23.465
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -203 -39.361
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.811.063 -909.033
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
162.869 -983.483
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 162.869 -983.483
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -3.278.755 4.260.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.737.656 30.433.688
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -13.111.971 60.456.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -28.192.294 2.715.428
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 1.182.545 501.124
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 7.479.398 -11.038.958
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.105.720 -886.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -949.479 391.744
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -31.813.620 -2.527.605
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 50.120.112 -24.805.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.441.933 5.627.257
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.346.089 13.862.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -108.566 -606.341
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.091.918 26.272.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -1.857.603 -764.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17 -1.021.846 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 8.152.551 26.322.378
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
Not.33 -22.365.020 714.625
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.623.469 -38.624.764
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 36.172.283 2.277.999
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -16.377.368 -3.426.181
Ödenen Faiz
Not.33 -1.171.446 -37.476.582
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.896 903.527
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.180 903.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.721.539 766.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.817.719 1.669.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.03.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.817.719 1.721.539
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.200.596 1.363.465
Ticari Alacaklar
Not.10 37.633.910 27.055.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 29.964.192 22.724.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 7.669.718 4.330.719
Diğer Alacaklar
Not.11 105.840.334 95.102.904
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 93.373.288 83.276.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 12.467.046 11.826.029
Stoklar
Not.13 5.436.703 4.285.498
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 15.312.325 15.732.870
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 15.312.325 15.732.870
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 657.002 865.467
ARA TOPLAM
167.898.589 146.127.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
167.898.589 146.127.179
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 668.583 503.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 668.583 503.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 50.016.427 51.110.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 780.412.120 807.156.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 334.180 334.612
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 334.180 334.612
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 37.119.363 37.117.604
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 34.256.859 36.172.148
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 2.862.504 945.456
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 10.398.867 7.311.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
878.949.540 903.533.701
TOPLAM VARLIKLAR
1.046.848.129 1.049.660.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 32.945.553 31.506.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 227.928.288 180.947.311
Ticari Borçlar
Not.10 38.200.278 29.439.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 927.479 4.459.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 37.272.799 24.979.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 4.742.890 3.873.633
Diğer Borçlar
Not.11 80.827.911 61.429.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 13.159 71.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 80.814.752 61.358.178
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 20.181.015 60.087.324
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26-37 0 38.952.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 20.181.015 21.135.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 20.254.826 7.730.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 239.645 197.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 20.015.181 7.532.902
ARA TOPLAM
425.080.761 375.013.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
425.080.761 375.013.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 549.965.755 575.779.773
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.365.270 4.099.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 4.365.270 4.099.637
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not.11 3.009.103 6.482.995
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not.11 3.009.103 6.482.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
557.340.128 586.362.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
982.420.889 961.376.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -86.070.000 -68.902.938
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.916.613 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
182.241.750 182.107.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
182.241.750 182.107.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.752.211 48.247.772
Yabancı Para Çevrim Farkları
47.752.211 48.247.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-433.294.053 -329.820.282
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.806.243 -103.473.771
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
150.497.240 157.187.704
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.427.240 88.284.766
TOPLAM KAYNAKLAR
1.046.848.129 1.049.660.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 133.287.995 103.686.739 90.153.621 76.988.822
Satışların Maliyeti
Not.28 -68.931.645 -49.511.955 -40.772.193 -27.327.118
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.356.350 54.174.784 49.381.428 49.661.704
BRÜT KAR (ZARAR)
64.356.350 54.174.784 49.381.428 49.661.704
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -19.002.416 -20.961.591 -8.034.096 -14.117.901
Pazarlama Giderleri
Not.29 -1.104.504 -4.431.353 -531.007 -3.140.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 13.908.054 27.129.869 5.520.547 24.423.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -24.856.787 -31.255.451 -14.604.738 -29.206.147
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.300.697 24.656.258 31.732.134 27.620.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 9.220.132 6.867.095 5.554.959 3.538.663
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.520.829 31.523.353 37.287.093 31.159.374
Finansman Gelirleri
Not.33 1.474.939 18.359.453 -23.095.767 18.321.869
Finansman Giderleri
Not.33 -65.808.533 -103.689.241 -31.683.058 -69.973.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.812.765 -53.806.435 -17.491.732 -20.492.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.278.755 -4.260.052 556.795 -2.615.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 3.278.755 -4.260.052 556.795 -2.615.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.534.010 -58.066.487 -16.934.937 -23.107.985
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.534.010 -58.066.487 -16.934.937 -23.107.985
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.727.767 -17.765.559 -2.720.492 -10.725.144
Ana Ortaklık Payları
-16.806.243 -40.300.928 -14.214.445 -12.382.841
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
131.079 307.915 4.356 306.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
131.079 307.915 4.356 306.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 170.031 384.155 26.916 382.918
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-38.952 -76.240 -22.560 -76.240
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.454.595 92.192.537 -9.437.995 76.100.862
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 -5.454.595 92.192.537 -9.437.995 76.100.862
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.323.516 92.500.452 -9.433.639 76.407.540
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.857.526 34.433.965 -26.368.576 53.299.555
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 -6.690.464 44.740.099 -12.043.108 40.189.491
Ana Ortaklık Payları
Not.27 -17.167.062 -10.306.134 -14.325.468 13.110.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799563


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.569 Değişim: 0,28% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,4016 Değişim: -0,24%
Düşük 7,3931 21.01.2021 Yüksek 7,4232
Açılış: 7,4191
8,9742 Değişim: -0,13%
Düşük 8,9637 21.01.2021 Yüksek 9,0000
Açılış: 8,9856
445,34 Değişim: -0,09%
Düşük 444,88 21.01.2021 Yüksek 446,55
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.