KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2018 - 22:27
KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.212.735 147.418 3.815.353 -216.489.473 -98.723.642 13.620.473 148.797.545 162.418.018
Transferler
Not.27 -98.723.642 98.723.642
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 71.286 2.799.681 1.469.499 4.340.466 5.567.850 9.908.316
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.284.021 2.947.099 3.815.353 -315.213.115 1.469.499 17.960.939 154.365.395 172.326.334
Cari Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498
Transferler
Not.27 -12.744.027 12.744.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 592 4.501.297 -27.918.087 -23.416.198 4.550.608 -18.865.590
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.770.269 32.863.956 4.498.253 -328.640.042 -27.918.087 -29.887.569 158.307.477 128.419.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.718.446 -21.561.632
Dönem Karı (Zararı)
-34.958.502 3.171.703
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-34.958.502 3.171.703
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.882.798 9.713.745
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17-18-19 4.609.912 4.137.713
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.956 57.592
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10-11-26 30.956 57.592
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-347.354 557.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 -427.815 204.148
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 80.461 352.864
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.803.210 1.985.001
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -3.758.095 -3.226.893
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 13.579.166 5.004.379
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 3.732 221.566
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -21.593 -14.051
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.141.979 3.073.360
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 1.644.095 -96.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.642.742 -34.447.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -5.649.414 3.031.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 1.951.954 -694.424
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 1.453.388 -669.830
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -7.199.567 -4.110.785
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -6.136.984 -972.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -1.094.300 522.880
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -731.395 -22.097.136
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.26 -519.877 -9.443.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
283.453 -14.443
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.718.446 -21.561.632
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.669.455 15.132.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -306.674 -92.193
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -574.206 -62.727
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 15.899.058 17.098.758
Ödenen Faiz
-5.813.997
Alınan Faiz
Not.32 465.274 -1.811.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.851.804 7.875.606
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 14.515.360 63.990.621
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -5.644.610 -56.115.015
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 -5.644.610 -56.115.015
Ödenen Faiz
Not.33 -4.018.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.802.813 1.446.619
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.802.813 1.442.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 766.255 64.934
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.569.068 1.507.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.03.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 2.569.068 766.255
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.564.632 2.436.355
Ticari Alacaklar
Not.10 20.019.813 6.940.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 2.122.770 2.005.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 17.897.043 4.935.351
Diğer Alacaklar
Not.11 4.422.117 25.368.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 694.172 21.657.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 3.727.945 3.711.292
Stoklar
Not.13 5.145.044 3.501.788
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.14 11.848.483 10.588.460
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 18.423 13.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.830.060 10.574.530
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 3.881.763 1.233.330
ARA TOPLAM
49.450.920 50.835.964
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.450.920 50.835.964
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 57.408 52.630
Diğer Alacaklar
Not.11 72.793.465 60.056.506
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 72.347.460 59.632.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 446.005 423.787
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 49.760.620 45.618.900
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 682.907.378 629.937.810
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 338.690 320.419
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 338.690 320.419
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 27.834.182 19.112.322
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 27.196.982 11.178.582
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 637.200 7.933.740
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 10.156.704 10.818.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
843.848.447 765.917.169
TOPLAM VARLIKLAR
893.299.367 816.753.133
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 54.347.509 49.979.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 86.642.448 69.089.863
Ticari Borçlar
Not.10 34.955.444 21.305.615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 3.276.416 2.570.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 31.679.028 18.735.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 5.970.875 4.846.916
Diğer Borçlar
Not.11 35.069.007 31.205.588
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 1.246.286 422.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 33.822.721 30.782.835
Ertelenmiş Gelirler
Not.26 22.293.052 21.564.496
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26-37 6.652.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26 15.640.147 21.564.496
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 7.323.281 6.755.534
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 7.323.281 6.755.534
ARA TOPLAM
246.601.616 204.747.371
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
246.601.616 204.747.371
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 502.828.916 449.075.799
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.434.224 2.405.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 3.434.224 2.405.337
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not.26 12.014.703 13.239.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.014.703 13.239.128
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
518.277.843 464.720.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
764.879.459 669.467.635
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -29.887.569 -6.471.371
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.916.613 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.770.269 159.769.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
159.770.269 159.769.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.863.956 28.362.659
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.863.956 28.362.659
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-328.640.042 -315.896.015
Net Dönem Karı veya Zararı
-27.918.087 -12.744.027
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
158.307.477 153.756.869
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.419.908 147.285.498
TOPLAM KAYNAKLAR
893.299.367 816.753.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 26.697.917 11.175.054
Satışların Maliyeti
Not.28 -22.184.837 -11.423.561
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.513.080 -248.507
BRÜT KAR (ZARAR)
4.513.080 -248.507
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -6.843.690 -5.901.485
Pazarlama Giderleri
Not.29 -1.290.734 -1.410.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 2.706.195 1.969.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -2.049.304 -2.253.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.964.453 -7.844.228
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 3.328.432 3.226.893
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
363.979 -4.617.335
Finansman Gelirleri
Not:32 37.584 16.707.655
Finansman Giderleri
Not.33 -33.715.970 -9.015.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.314.407 3.074.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.644.095 96.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -1.644.095 96.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.958.502 3.171.703
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.958.502 3.171.703
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.040.415 1.702.204
Ana Ortaklık Payları
-27.918.087 1.469.499
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.237 79.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Not.24,27 1.237 79.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 1.237 95.548
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-15.904
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.091.675 6.709.121
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 16.091.675 6.709.121
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.092.912 6.788.765
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.865.590 9.960.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 4.550.608 5.567.850
Ana Ortaklık Payları
-23.416.198 4.392.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701289


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4094 Değişim: -0,06%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9765 Değişim: -0,02%
Düşük 8,9499 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
437,83 Değişim: -0,25%
Düşük 436,89 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.