KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.06.2018 - 23:32
KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2016 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 211.679.233 9.271.259 3.815.353 -124.022.717 -92.466.756 104.934.454 174.378.897 279.313.351
Transferler
Not.27 -92.466.756 92.466.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 16.533.502 -9.123.841 -98.723.642 -91.313.981 -25.581.352 -116.895.333
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.212.735 147.418 3.815.353 -216.489.473 -98.723.642 13.620.473 148.797.545 162.418.018
Cari Dönem 01.04.2017 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 87.120.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 228.212.735 147.418 3.815.353 -216.489.473 -98.723.642 13.620.473 148.797.545 162.418.018
Transferler
Not.27 682.900 -99.406.542 98.723.642
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -68.443.058 28.215.241 -12.744.027 -52.971.844 4.959.324 -48.012.520
Sermaye Arttırımı
Not.27 32.880.000 32.880.000 32.880.000
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2017 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.04.2016 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.224.892 20.454.239
Dönem Karı (Zararı)
-17.896.275 -113.785.223
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.896.275 -111.300.357
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.484.866
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.780.302 126.986.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17-18-19 16.338.957 17.589.101
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.097.103 636.864
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.097.103 636.864
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
421.515 1.214.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 504.395 632.683
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
723.735
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -82.880 -141.607
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.313.027 24.807.443
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -11.281.708 -12.899.193
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 50.726.695 37.482.282
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 920.363 292.814
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -52.323 -68.460
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.391.468 49.839.956
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.274.057 -268.222
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -1.274.057 -268.222
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -2.507.711 33.178.979
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.31 -12.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.875.157 8.751.140
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-268.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 7.269.162 12.451.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 2.219.007 -198.157
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -950.993 1.898.920
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 5.737.344 -813.248
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -8.562.871 -6.789.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -3.266.601 1.440.157
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -50.965.966 -415.510
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.26 -18.440.034 -9.392.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.085.795 10.838.202
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.991.130 21.952.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -233.762 -1.497.942
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.465.080 20.620.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.17-18-19 20.476.305
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.476.305
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -796.771 -1.511.837
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.511.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -410.693
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 26.039.656 -11.243.542
Alınan Faiz
Not.33 -16.367.112 12.899.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-314.031 -40.883.743
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.376.713
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 66.447.173 84.552.975
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -76.012.916 -87.954.436
Ödenen Faiz
Not.33 -26.125.001 -37.482.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.843 190.615
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-291.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-365.529 190.615
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.131.784 998.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 766.255 1.188.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.03.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 766.255 1.188.741
Finansal Yatırımlar
Not.7 2.436.355 1.162.297
Ticari Alacaklar
Not.10 6.940.898 12.454.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 2.005.547 1.819.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 4.935.351 10.634.478
Diğer Alacaklar
Not.11 25.368.878 48.325.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 21.657.586 45.980.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 3.711.292 2.344.763
Stoklar
Not.13 3.501.788 2.326.122
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.14 10.588.460 8.380.565
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 13.930
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.574.530 8.380.565
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 1.233.330 2.517.945
ARA TOPLAM
50.835.964 76.355.257
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.835.964 76.355.257
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 52.630 42.260
Diğer Alacaklar
Not.11 60.056.506 36.557.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 59.632.719 36.208.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 423.787 349.252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 45.618.900 33.720.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 629.937.810 596.053.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 320.419 138.304
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 320.419 138.304
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 19.112.322 20.075.217
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 11.178.582 18.903.430
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 7.933.740 1.171.787
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 10.818.582 7.810.569
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
765.917.169 694.397.282
TOPLAM VARLIKLAR
816.753.133 770.752.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 49.979.359 48.716.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 69.089.863 55.331.583
Ticari Borçlar
Not.10 21.305.615 26.798.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 2.570.412 964.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 18.735.203 25.833.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 4.846.916 6.514.918
Diğer Borçlar
Not.11 31.205.588 49.059.815
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 422.753 20.813.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 30.782.835 28.246.060
Ertelenmiş Gelirler
Not.26 21.564.496 31.992.431
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26 1.181.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.26 21.564.496 30.811.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 6.755.534 5.876.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 6.755.534 5.876.465
ARA TOPLAM
204.747.371 224.289.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
204.747.371 224.289.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 449.075.799 363.582.547
Diğer Borçlar
Not.26 13.239.128 18.561.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.405.337 1.900.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 2.405.337 1.900.942
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
464.720.264 384.044.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
669.467.635 608.334.521
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -6.471.371 13.620.473
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 87.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.916.613 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.769.677 228.212.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
159.769.677 228.212.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.362.659 147.418
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.362.659 147.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 3.815.353
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-315.896.015 -216.489.473
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.744.027 -98.723.642
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
153.756.869 148.797.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
147.285.498 162.418.018
TOPLAM KAYNAKLAR
816.753.133 770.752.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2017 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.04.2016 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 58.176.401 42.425.951
Satışların Maliyeti
Not.28 -37.181.523 -41.084.333
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.994.878 1.341.618
BRÜT KAR (ZARAR)
Not.29 20.994.878 1.341.618
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -19.801.476 -14.781.283
Pazarlama Giderleri
-5.265.980 -2.716.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 12.195.676 4.080.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -12.403.925 -14.767.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.280.827 -26.843.007
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 11.281.592 13.798.391
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.000.765 -13.044.616
Finansman Gelirleri
Not.32 24.725.879 268.221
Finansman Giderleri
Not.33 -52.130.630 -65.345.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-20.403.986 -78.121.418
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.507.711 -33.178.939
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 2.507.711 -33.178.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.896.275 -111.300.357
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.484.866
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.896.275 -113.785.223
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.152.248 -15.061.581
Ana Ortaklık Payları
-12.744.027 -98.723.642
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-96.510.426 -70.204.642
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Not.18 -94.739.615 -69.683.530
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24-27 -354.594 -291.485
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.416.217 -229.627
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
66.394.181 67.094.532
Yabancı Para Çevrim Farkları
66.394.181 67.094.532
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.116.245 -3.110.110
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.012.520 -116.895.333
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.959.324 -25.581.352
Ana Ortaklık Payları
-52.971.844 -91.313.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688591


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.519 Değişim: 0,67% Hacim : 24.030 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.521
Açılış: 1.508
9,4895 Değişim: -0,48%
Düşük 9,4605 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0400 Değişim: -0,24%
Düşük 11,0003 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
548,60 Değişim: -0,24%
Düşük 543,55 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.