KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 20:25
KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.982.272 1.110.000
Satışların Maliyeti
19 -1.229.946 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.752.326 1.110.000
BRÜT KAR (ZARAR)
1.752.326 1.110.000
Genel Yönetim Giderleri
20 -585.702 -386.314
Pazarlama Giderleri
20 0 -406.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 418.978 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -34.570 -60.016
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.551.032 257.316
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.551.032 257.316
Finansman Gelirleri
22 6.500 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.557.532 257.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-343.570 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -343.570 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.213.962 257.316
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.213.962 257.316
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.323 -151.140
Ana Ortaklık Payları
1.245.285 408.456
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.484 -4.658.268
Dönem Karı (Zararı)
1.213.962 257.316
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.213.962 257.316
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
954.906 1.264.470
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
48.477 16.909
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.249.999 1.247.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.438 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.247.561 1.247.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-343.570 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.124.088 -6.180.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.334.839 2.472.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.334.839 2.472.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.244 -4.614.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
50.244 -4.614.058
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.142.278 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.545.752 1.647.579
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.779 244.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
46.779 244.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-64.596 -74.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.880 -5.856.227
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-87.880 -5.856.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-955.220 -4.658.268
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.117.704 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.981.593
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.981.593
Kredilerden Nakit Girişleri
0 2.981.593
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
162.484 -1.676.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
162.484 -1.676.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
104.208 4.917.411
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
266.692 3.240.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 266.692 104.208
Ticari Alacaklar
5.017.909 7.192.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.109.594 1.009.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.908.315 6.183.249
Diğer Alacaklar
1.432.461 1.482.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.432.461 1.482.705
Stoklar
8 0 1.142.278
Peşin Ödenmiş Giderler
25.295.135 18.749.383
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.711.593 15.390.566
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.583.542 3.358.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 620.648 651.606
Diğer Dönen Varlıklar
952.423 974.033
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 389.769 256.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 562.654 717.581
ARA TOPLAM
33.585.268 30.296.535
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.585.268 30.296.535
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
330.453 376.210
Mobilya ve Demirbaşlar
11 298.708 333.884
Özel Maliyetler
11 31.745 42.326
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.306.675 37.309.395
Şerefiye
12 37.271.488 37.271.488
Bilgisayar Yazılımları
12 35.187 37.907
Peşin Ödenmiş Giderler
66.513 66.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 66.513 66.513
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 306.224 649.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.009.865 38.401.912
TOPLAM VARLIKLAR
71.595.133 68.698.447
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.371.255 1.371.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.371.255 1.371.255
Banka Kredileri
5 1.371.255 1.371.255
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.202 2.202
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 2.202 2.202
Ticari Borçlar
969.187 1.015.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 969.187 1.015.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 346.192 281.596
Diğer Borçlar
1.758.900 1.618.452
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.758.900 1.618.452
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
835.336 28.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 835.336 28.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 0 449.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.295 1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.250.295 1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.259.886 2.212.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.259.886 2.212.063
ARA TOPLAM
8.793.253 8.230.084
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.793.253 8.230.084
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.438 587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.438 587
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.438 587
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.795.691 8.230.671
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.862.088 60.524.894
Ödenmiş Sermaye
15 20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.271.488 37.271.488
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
37.271.488 37.271.488
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 37.271.488 37.271.488
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
136.112 136.112
Yasal Yedekler
15 136.112 136.112
Diğer Yedekler
15 9.869.805 8.752.101
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.894.286 -14.271.627
Net Dönem Karı veya Zararı
1.245.285 5.403.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-62.646 -57.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.799.442 60.467.776
TOPLAM KAYNAKLAR
71.595.133 68.698.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 37.271.488 1.096.559 -13.179.780 -336.463 48.085.488 -27.768 48.057.720
Diğer Düzeltmeler
-21.943 336.463 -21.943 -10.150 -32.093
Transferler
-336.463
Dönem Karı (Zararı)
295.234 295.234 -151.140 144.094
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 37.271.488 1.096.559 -13.538.186 295.234 48.358.779 -189.058 48.169.721
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 37.271.488 8.888.213 -14.271.627 5.377.341 60.499.099 -31.323 60.467.776
Diğer Düzeltmeler
-2.182 -2.182
Transferler
5.377.341 -5.377.341
Dönem Karı (Zararı)
1.247.467 1.247.467 -31.323 1.216.144
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.117.704 1.117.704 1.117.704
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 37.271.488 10.005.917 -8.894.286 1.247.467 62.862.088 -62.646 62.799.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.213.962 257.316
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.213.962 257.316
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.323 -151.140
Ana Ortaklık Payları
1.245.285 408.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850374


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 0,00% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7154 Değişim: 0,38%
Düşük 13,5564 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5134 Değişim: 0,03%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5656
Açılış: 15,5088
782,45 Değişim: 0,43%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 784,23
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.