KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.06.2021 - 14:54
KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147
Transferler
-1.618.940 1.618.940 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-651.515 -651.515 -39.471 -690.986
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-296 -296 0 -296
Sermaye Avansı
235.230 235.230 0 235.230
Dönem Sonu Bakiyeler
2.920.000 416.230 1.679.600 -296 -2.344.590 -651.515 2.019.429 -141.334 1.878.095
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.967.480 921.146 2.317.120 870 -2.344.590 -2.943.828 918.198 -189.883 728.315
Transferler
-2.943.828 2.943.828 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-28.209 -28.209 -916 -29.125
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.196 2.196 0 2.196
Sermaye Avansı
1.152.565 1.152.565 0 1.152.565
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.959 -6.959 0 -6.959
Dönem Sonu Bakiyeler
2.967.480 2.073.711 2.317.120 3.066 -5.295.377 -28.209 2.037.791 -190.799 1.846.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.259 -1.753.904
Dönem Karı (Zararı)
-29.125 -690.986
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-29.125 -690.986
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
391.570 -809.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 46.673 89.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5-13 376.465 1.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5-13 376.465 1.135
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.359 18.376
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -14.359 18.376
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 18.607
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 18.607
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -10.870 42.314
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4-20 0 -979.446
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.339 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-295.186 -252.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -385.668 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -385.668 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-15 -19.521 -24.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-15 -19.521 -24.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -88.241 64.771
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -88.241 64.771
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13-24 198.244 -292.914
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-13-24 198.244 -292.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
67.259 -1.753.904
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -19.706
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -19.706
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -19.706
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.046.489 -316.038
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 235.230
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 235.230
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -8.535
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
10 0 -8.535
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.226 -94.131
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3-14 -1.001.263 -448.602
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-979.230 -2.089.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-979.230 -2.089.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.026.986 2.140.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.756 50.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.201.584 1.026.986
Diğer Alacaklar
6-24 122.130 99.066
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 122.130 99.066
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.207 1.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.207 1.207
Diğer Dönen Varlıklar
15 34.918 34.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 34.918 34.279
ARA TOPLAM
2.359.839 1.161.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.359.839 1.161.538
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 0 4.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 4.182
Maddi Duran Varlıklar
8 45.196 50.516
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 27.570 30.815
Mobilya ve Demirbaşlar
8 17.626 19.701
Kullanım Hakkı Varlıkları
273.420 204.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 483.546 473.296
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
802.162 732.959
TOPLAM VARLIKLAR
3.162.001 1.894.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 117.124 216.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
117.124 216.572
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 117.124 216.572
Ticari Borçlar
5 291.099 379.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 291.099 379.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 123.033 108.191
Diğer Borçlar
6-24 571.050 392.660
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-24 525.054 351.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 45.996 41.640
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 57.360 57.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 57.360 57.360
ARA TOPLAM
1.159.666 1.154.123
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.159.666 1.154.123
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 149.671 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
149.671 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 149.671 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.672 12.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.672 12.059
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.343 12.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.315.009 1.166.182
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.037.791 918.198
Ödenmiş Sermaye
14 2.967.480 2.967.480
Sermaye Avansı
14 2.073.711 921.146
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 2.317.120 2.317.120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 3.066 870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 3.066 870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 3.066 870
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -5.295.377 -2.344.590
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -28.209 -2.943.828
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-190.799 -189.883
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.846.992 728.315
TOPLAM KAYNAKLAR
3.162.001 1.894.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 0 29.128
Satışların Maliyeti
16 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 29.128
BRÜT KAR (ZARAR)
0 29.128
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -266.228 -812.363
Pazarlama Giderleri
17-18 -420 -29.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 214.554 283.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.260 -82.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.354 -611.689
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -18.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.354 -630.296
Finansman Gelirleri
22 17.832
Finansman Giderleri
22 -3.473 -18.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.995 -648.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.870 -42.314
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 10.870 -42.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.125 -690.986
DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.125 -690.986
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-916 -39.471
Ana Ortaklık Payları
-28.209 -651.515
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.196 -296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.816 -380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-620 84
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -620 84
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.196 -296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.929 -691.282
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-916 -39.471
Ana Ortaklık Payları
-26.013 -651.811http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940618


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7363 Değişim: 0,19%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3679 Değişim: -0,28%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,51 Değişim: -0,33%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.